Bewustmaking en responsabilisering

Deze opleiding geeft u alle kennis die nodig is om de leden van de Hiërarchische Lijn (HL) bewust te maken van hun taken en verantwoordelijkheden als N+1.

Na deze opleiding kennen de deelnemers:

  • de wettelijke verplichtingen van de werknemers (HL en uitvoerend personeel) met betrekking tot welzijn.
  • de verschillende aansprakelijkheidsvormen en causaliteitsbeginselen waaraan zij gebonden zijn.
  • de tools om erkend gezag op een methodische wijze en met respect voor veiligheid en preventie te installeren.

Pluspunten

  • Deze opleiding is doorspekt met ervaringen op het terrein, werkposten, afgeleide aspecten, …
  • U krijgt verschillende videofragmenten (van 1 à 2 minuten) over de technische en gedragselementen.

Bestemd voor

  • preventieadviseurs
  • humanresourcesverantwoordelijken
  • alle leden van de Hiërarchische Lijn: meestergasten, brigadiers, supervisors, ploegleiders, afdelingschefs, managers, directeuren, …

Programma

De juridische, wetgevende aspecten

A. Sensibilisering voor de rechtstreekse en onrechtstreekse schade

Aan de hand van een casestudy ontdekt u de verliezen en de daarmee gepaard gaande kosten van een incident/ongeval op het niveau van het slachtoffer, zijn gezin, de onderneming en de gemeenschap, ...

B. Aansprakelijkheden

  • Welke aansprakelijkheden, sancties en schadeloosstellingen kunt u oplopen?
  • Een ernstig ongeval, een psychosociaal probleem of een louter proces-verbaal neergelegd door de inspectiedienst van het ministerie kan leiden tot diverse vormen van aansprakelijkheid en vervolging. Een andere case en processtudies uit het heden en het verleden maken dit duidelijk.

C. Verplichtingen van de werkgevers en werknemers

De juridische aspecten betreffende de verplichtingen van de werkgever, zijn aangestelden en zijn werknemers, worden besproken aan de hand van de welzijnswetten en -codex. Zowel voor de eigen werknemers als voor derden wordt dit toegelicht.

D. Veiligheidsmanagementsystemen

Om de wettelijke verplichtingen in praktijk te brengen werden Veiligheidsmanagementsystemen (VMS) ingevoerd in de ondernemingen. Inhoudelijk verschillen zij doorgaans nauwelijks van elkaar. We lichten de wettelijke vereisten die eraan vasthangen toe, alsook de tools om deze systemen te beheren.

E. Talrijke documentatietips

Voor:

  • analyse
  • arbeidsvergunningen
  • delegatie van aansprakelijkheid
  • machtiging

(bv.: hoofdregels, consignaties, controles, verwittigingen, …)

De relationele en gedragsaspecten tegenover de werknemers

A. De relationele aspecten

De beginselen van vertrouwen, leadership, geloofwaardigheid en coherentie ten aanzien van de bedrijfscultuur.

B. Gedragsobservatie of participatieve analyse

Twee methoden voor gedragsanalyse:

  • analyse door observatie
  • invoering van systematische beurtrollen of participatieve analyse

C. Vorming van interne netwerken

Uitwisselings- en ervaringsnetwerken: aanpak, sterke punten en valkuilen

Docent(en)

Claude Monserez

Claude Monserez startte zijn carrière in 1981 bij Brandweer Kortrijk waar hij tot augustus 2007 postoverste was. Daarna werd hij commandant bij brandweer Zwevegem. In 2010 werd hij gedetacheerd naar FOD BIZA als attaché. Hij was nationaal coördinator rond het project 'De brandpreventieadviseurs'. Daarnaast is hij zaakvoerder bij Succes Invest.

Praktische informatie

Prijs: 622 EUR (excl btw)

De opleidingen van Kluwer Opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

  • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Accreditatie:
  • PREV-NL Bijscholing van de preventieadviseur, 6 uren
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven