Sinds 1 januari 2018 is de Omgevingsprocedure op alle niveaus in werking getreden. Op het gebied van handhaving bestaat er echter nog geen eengemaakte procedure. Milieumisdrijven en bouwmisdrijven worden elk volgens eigen regels afgehandeld.

Zowel de milieu- als stedenbouwwetgeving voorzien potentieel strenge straffen (geldboeten en zelfs gevangenisstraffen) voor overtreders. Het is niet alleen de vennootschap die kan worden veroordeeld. Ook bestuurders, zaakvoerders, interne milieuverantwoordelijken, andere personeelsleden en zelfs externen (zoals milieucoördinatoren) kunnen bestraft worden. Een grondige kennis van rechten en plichten en van de risico’s is dus van groot belang voor wie in aanraking komt met het omgevingsrecht.

Tijdens deze opleiding leert u alles wat u moet weten van de bestuurlijke handhaving (bestuurlijke maatregelen en bestuurlijke geldboeten) en de strafrechtelijke handhaving (correctionele rechtbank). De gelijkenissen en verschillen worden op een rij gezet. U ontdekt ook welke rechten en plichten u heeft bij verhoor en inspectie.

Bestemd voor

 • interne milieuverantwoordelijken
 • externe milieucoördinatoren
 • bestuurders
 • zaakvoerders
 • advocaten
 • juristen

Programma

Handhaving milieumisdrijven en -inbreuken (Milieuhandhavingsdecreet) Toepassingsgebied

 • Onderscheid misdrijven-inbreuken
 • Bestuurlijke handhaving
 • Strafrechtelijke handhaving

Handhaving bouwmisdrijven en -inbreuken (VCRO)

 • Preventieve handhaving
 • Onderscheid misdrijven-inbreuken
 • Rechterlijke herstelmaatregelen en correctionele straffen
 • Bestuurlijke handhaving

 Rechten en plichten bij verhoor en inspectie

Docent(en)

D_01127.jpg
Bart De Becker

Bart De Becker is Licentiaat in de Rechten (Vrije Universiteit Brussel) en Licentiaat Politieke Wetenschappen (Universiteit Gent). Na een loopbaan van ruim 5 jaar bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, maakte hij in 2004 de overstap naar Lexeco advocaten, waar hij actief is in de cel Ecologie (milieurecht en ruimtelijke ordening). Hij heeft de leiding over de vestiging van Lexeco in Kortrijk. Bart De Becker treedt vaak op als spreker rond administratiefrechtelijke thema’s. Daarnaast verzorgde hij een aantal juridische publicaties over ruimtelijke ordening, lokale en regionale fiscaliteit, milieurecht en bodemsanering. Hij is voorzitter van de commissie publiekrecht van de Orde van Vlaamse Balies.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 324 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, live webinars en congressen. Meer info vindt u hier.
Accreditatie:
 • DOM Permanente Vorming Milieucoördinatoren conform art. 4.1.9.1.2 van Vlarem, 3 uren
 • FOD WASO Permanente vorming voor de preventieadviseur conform art. II. 4-4 van de Codex Welzijn op het Werk, 3 uren
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data