De Vlarem-trein 2015 (momenteel in voorbereiding) voorziet een nieuwe taak voor de milieucoördinator: waken over het naleven van de verplichting, opgelegd door of krachtens het Bodemdecreet van 27 oktober 2006, om een oriënterend bodemonderzoek, een beschrijvend bodemonderzoek, bodemsanering, voorzorgsmaatregelen of veiligheidsmaatregelen uit te voeren.

In deze basisopleiding krijgt u in een namiddag een compleet overzicht van de Vlaamse bodemwetgeving, met specifieke aandacht voor de nieuwe taak van de milieucoördinator.

 • Wanneer is er een verplichting om een bodemonderzoek uit te voeren?
 • Wat moet men ondernemen om vrijgesteld te worden van een saneringsverplichting?
 • Hoe verloopt een bodemsanering?
 • Wat te doen bij schadegevallen?

Op al deze vragen krijgt u een praktisch antwoord. Ook aan de regelgeving rond grondverzet wordt aandacht besteed.

Ontdek een opleiding die u to the point en concreet wegwijs maakt in deze complexe regelgeving. Na deze opleiding bent u op de hoogte van de wettelijke verplichtingen inzake bodem en werkt u efficiënter samen met professionele gesprekspartners, zoals erkende bodemsaneringsdeskundigen.

Bestemd voor

 • milieuverantwoordelijken
 • veiligheidsverantwoordelijken
 • leidinggevenden
 • juridische functies en advocaten

Programma

 • Algemeen overzicht Bodemdecreet en Vlarebo (het Vlaams Reglement rond bodemsanering en bodembescherming)
 • Bodemonderzoek bij aanvang van exploitatie
 • Verplichtingen bij overdracht van gronden
 • Andere onderzoeksverplichtingen
 • Saneringsplicht
 • Vrijstelling van saneringsplicht
 • Verloop bodemsanering
 • Grondverzet
 • Schadegevallen
 • Voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen

Docent(en)

D_01127.jpg

Bart De Becker

Bart De Becker is Licentiaat in de Rechten (Vrije Universiteit Brussel) en Licentiaat Politieke Wetenschappen (Universiteit Gent). Na een loopbaan van ruim 5 jaar bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, maakte hij in 2004 de overstap naar Lexeco advocaten, waar hij actief is in de cel Ecologie (milieurecht en ruimtelijke ordening). Hij heeft de leiding over de vestiging van Lexeco in Kortrijk. Bart De Becker treedt vaak op als spreker rond administratiefrechtelijke thema’s. Daarnaast verzorgde hij een aantal juridische publicaties over ruimtelijke ordening, lokale en regionale fiscaliteit, milieurecht en bodemsanering. Hij is voorzitter van de commissie publiekrecht van de Orde van Vlaamse Balies.

Praktische informatie

Prijs: 305 EUR (excl btw)

De opleidingen van Kluwer Opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Accreditatie:
 • VVM Vorming voor milieucoördinatoren, 3 uren
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven