De Richtlijn Drukapparatuur bevat de regelgeving voor drukapparatuur, waarin zowel de nieuwbouwfase als de gebruiksfase is opgenomen. Aangezien de beide fasen met elkaar verweven zijn worden ze in deze training allebei behandeld.

Met de betrekking tot de nieuwbouwaspecten staat de Europese Richtlijn Drukapparatuur (97/23/EG) centraal. Deze richtlijn (ook wel aangeduid met PED, Pressure Equipment Directive) is van toepassing op het ontwerp, de fabricage en de overeenstemmingsbeoordeling van drukapparatuur en samenstellen, waarvan de maximaal toelaatbare druk meer dan 0,5 bar bedraagt.

Recentelijk verscheen in het Publicatieblad van de Europese Unie (06/2014- L189) de nieuwe versie van deze Richtlijn (2014/68/EU). Er wordt nu een overgangsperiode in 2 fases voorzien. Vooreerst zal op 1 juni 2015 reeds de inhoud van Artikel 9 van de huidige vigerende editie (97/23/EG) vervangen worden door de inhoud van Artikel 14 van de nieuwe editie (2014/68/EU), waarna in een tweede fase op 19 juli 2016 de andere artikels van de huidige editie teruggetrokken zullen worden en vervangen door de inhoud van de nieuwe versie.

In deze opleiding worden de verschillen tussen beide versies ook reeds kort toegelicht.

Programma

 • Korte geschiedenis van CE
 • Richtlijn 97/23/CE voor drukapparatuur
  • algemeen (levensloop, toepassingsgebied en uitzonderingen, …)
  • definities & guidelines
  • essentiële veiligheidseisen
  • hoe beantwoorden?
  • risicocategorieën I tot IV
  • modules of overeenstemmingsbeoordelingsprocedures
  • tussenkomst van een Aangemelde Instantie
  • CE-merk en attest van overeenstemming
  • samenstellen
 • Overlopen van de verschillende guidelines
 • Vraag en antwoord

Praktische informatie

Prijs: 339 EUR (excl btw)

De opleidingen van Kluwer Opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Partner(s)

Inschrijven