Opleiding voor de globale studie van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties en van zijn toepassing bij het ontwerp, de uitvoering en het onderhoud van elektrische installaties.

Tegenover de complexiteit van het reglement (278 artikels en een hele reeks van besluiten) en zijn permanente evolutie:

  • op een systematische manier de voorschriften van het AREI en de uitvoeringsbesluiten bestuderen
  • de gebruiker helpen om beter zijn weg te vinden in deze massa voorschriften

Bestemd voor

Deze opleiding richt zich tot allen die betrokken zijn bij de veiligheid en het correcte ontwerp van elektrische installaties.

Programma

  • Inleiding en algemeenheden: ontstaan van het AREI, toepassingsgebieden, structuur, normen, nieuwe begrippen
  • Bescherming tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking: beschermingsgraden IP, materiaalklassen, keuze van het materiaal, beschermingswijzen, praktische voorbeelden
  • Bescherming tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking: actieve en passieve bescherming, aardverbinding, equipotentiële verbindingen, differentieelschakelaars, aardverbindingssystemen, isolatiebewaking en foutspanningsbeveiliging, beveiligde lengtes (berekening, grafieken en tabellen, personal computer)
  • Bescherming tegen overbelasting, kortsluiting, spanningsval, overspanning, verontreiniging (elektrische leidingen: keuze en montage, elektrisch materiaal: keuze en plaatsing, plichten van diverse personen in verschillendegevallen)
  • Adviezen met betrekking tot het gebruik van het AREI

Praktische informatie

Prijs: 1 029 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

  • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille op klassikale opleidingen, live webinars en congressen. Meer info vindt u hier.
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Partner(s)

Inschrijven

Data