• U leert in te zien hoe uw culturele achtergrond of de culturele achtergrond van een collega zowel uw als zijn gedrag beïnvloedt.
 • U leert om te gaan met deze verschillen in uw dagelijkse werkomgeving: in uw communicatie (verbaal en non-verbaal), in feedback en kritiek, in het maken van afspraken, in uw onderhandelingen, in het stellen van objectieven en het halen van deadlines, …
 • U leert technieken aan om conflicten te vermijden waarbij het cultuurverschil aan de basis ligt en leert anticiperen op automatische reacties.

Kortom, na deze workshop, straalt u culturele verantwoordelijkheid en efficiëntie uit!

Pluspunten

Deze workshop is interactief en praktisch. Als voorbereiding op de tweede dag wordt u gevraagd een vragenlijst (BSAT-DISC) online in te vullen. Het rapport (ongeveer 25 pagina’s) zal op dag 2 besproken worden. De BSAT-DISC is een zeer krachtige tool om uw communicatie te optimaliseren en uw cultuurinzicht te ontwikkelen.

Uw resultaten

a. U bent zich bewust van de verschillen tussen uw ‘natuurlijke’ en uw ‘aangepaste’ gedragsstijl.

b. U wordt zich bewust van uw ‘dominante’ gedragsstijl.

c. U herkent de gedragsstijlen van uw gesprekspartner.

d. U leert verbanden te leggen tussen uw eigen stijl en de stijl van uw gesprekspartners:

 • om culturele misverstanden te vermijden,
 • om werkrelaties te verbeteren en
 • om efficiënter samen te werken met collega’s van verschillende culturen.

e. U gaat obstakels uit de weg die uw communicatie met anderen belemmert.

f. U begrijpt hoe cultuur het businessproces beïnvloedt.

g. U geeft blijk van ‘culturele competentie’.

h. U stelt een persoonlijk actieplan op, dat de nadruk legt op de strategieën die u helpen een win-win-resultaat te bereiken in een multiculturele werkomgeving.

Bestemd voor

Professionals uit een multiculturele werkomgeving die de belemmeringen van culturele diversiteit willen ombuigen in opportuniteiten en efficiënter willen communiceren.

Programma

Dag 1

1. Introductie en objectieven van de workshop

2. De dynamiek van 'cultuur'

 • Wat is cultuur?

3. De kunst van interculturele contacten

 • Individuele, nationale en bedrijfscultuur
 • Cultuuroverschrijdende vaardigheid
 • Hoe herkent u ‘snel’ en 'correct' de specificiteit van een cultuur
 • Sta open en verbeter uw 'cultural awareness'
 • Wat is objectiviteit? Hoe gekleurd is uw manier van denken?
 • Hoe beïnvloedt uw eigen cultuur uzelf en uw communicatie?
 • Multidimensioneel model: waarden, normen, geloof, overtuiging, communicatiestijl en managementstijl

4. Cohesieve en effectieve interculturele communicatie

 • Hoe ontwikkelt u een communicatiestijl die rekening houdt met culturele verschillen maar het ook mogelijk maakt deadlines te halen?
 • Complexiteit in communicatie
 • Hoe wendt u een 'cultuur-vrije' communicatie aan op een aanvaardbare manier?
 • Hoe kunt u uw communicatie aanpassen aan een andere cultuur?
 • Leer te begrijpen wat het betekent
 • Leer uw reacties te herkennen
 • Impliciete en expliciete boodschappen

5. Interculturele onderhandeling en beslissingsstijl

6. Herken de verschillende managementstijlen

7. Voordelen en uitdagingen van multiculturele teams

8. Conclusie en vragenronde

Dag 2

1. Behavioural Style Assessment Tool (BSAT)

Een uitgebreide debriefing van het rapport, met als focus de verschillen in werkwijzen. Hoe kunnen deze verschillen een positieve of negatieve invloed hebben?

2. Praktische oefeningen

3. Weten wat u weet

 • Wat weet u over uzelf, de verschillende culturen, normen en waarden, de strategieën die u zou voorstellen om een win-win te bereiken
 • Oefening in groep

4. Praktische oefeningen en rollenspel

 • Feedback en kritiek
 • Interculturele onderhandelingsmethoden

5. Uw persoonlijk actieplan

6. Conclusie en vragenronde

Enkel incompany

Van deze opleiding zijn momenteel geen open sessies ingepland. Wij bieden ze wel incompany aan. Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats?
Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker.