Wilt u als manager:

 • het proces van besluitvorming beter kennen en erop inspelen?
 • begrijpen op welke manier u en andere mensen beslissingen nemen?
 • meer draagvlak creëren voor uw beslissingen?
 • beter inschatten wat de gevolgen van uw beslissing zijn?

In 2 dagen krijgt u tijdens deze praktijkopleiding meer inzicht in uw eigen beslissingsprofiel. U ontdekt ook hoe u meer grip krijgt op de diverse factoren die het besluitvormingsproces beïnvloeden.

Resultaten

 • U krijgt een praktijkgerichte invalshoek, met aandacht voor uw persoonlijke ervaring.
 • U krijgt een verscherpt inzicht in alle factoren die het besluitvormingsproces aansturen.
 • U oefent de leerstof in via reële praktijkcases.
 • U doet nieuwe ideeën op voor een effectiever besluitvormingsproces.
 • U gaat naar kantoor met een persoonlijk actieplan dat u meteen kunt toepassen in uw dagelijkse werkomgeving.

Bestemd voor

Managers, leidinggevenden en staffuncties die de bevoegdheid en verantwoordelijkheid hebben zelf beslissingen te nemen die een rol spelen in het beïnvloeden van een beslissingsproces.

"

Goede onderbouw, interactief, doortastend en inspelend, praktisch met voldoende theorie. De docente is zeer energiek en gaat steeds in op zijtrajecten binnen de groep, zonder het globale plaatje uit het oog te verliezen. Inspirerend.

"
Geert Vanhorenbeeck, manager multimedia, Rode Kruis Vlaanderen
"

Voor mij beantwoordde de cursus volledig aan mijn verwachtingen. Ook de zijsprongen waren welgekomen en nuttig.

"
Johan Van Puyenbroeck, logistiek, Ineos Manufacturing Belgium
"

Praktische insteken, helder opgebouwd en goed gebracht!

"
Frank Vranken, bestuursdirecteur, Provinciebestuur Limburg

Programma

A. Het besluitvormingsproces

 • Hoe breng ik een besluitvormingsproces op gang?
 • Welke soorten besluitvormingsprocessen ken ik? Wanneer beslis ik best in groep? Wanneer beslis ik alleen?
 • Wanneer pas ik een specifieke beslissingsmethode toe?
 • Welke soort informatie heb ik nodig om tot een beslissing te komen?
 • Wie zijn de actoren? Wat zijn hun rollen?
 • Wie heeft verantwoordelijkheden? Wie heeft bevoegdheden?
 • Wat zijn 'juiste' beslissingen?

B. Ikzelf als beslisser

 • Welke types beslissers zijn er?
 • Hoe beïnvloeden de diverse types het beslissingsproces?
 • Wat is mijn persoonlijk beslissingsprofiel? Wat zijn voor- en nadelen hiervan?
 • Hoe ga ik om met andere beslissingswijzen?
 • Het 'zigzag'-model als uitgangspunt voor het omgaan met verschillende beslisserstypes.

C. Doelstellingen en randvoorwaarden van een beslissing

 • Waarover moet ik een beslissing nemen?
 • Wat wil ik bereiken?
 • Beslissen onder druk en onder stress: hoe ga ik daarmee om?
 • Hoe kom ik toch tot een beslissing, ook al heb ik niet alle nodige informatie?
 • Hoe ga ik om met onzekerheden? Welke invloed hebben die op mijn beslissing?

D. Alternatieven bepalen en evalueren, definitief kiezen

 • Waar vind ik alternatieven? Zijn die er? Hoe zoek ik ze?
 • Aan elke keuze zijn risico's verbonden! Welke risico's zijn acceptabel? Welke niet?

E. Mogelijke gevolgen van een keuze

 • Hoe krijg ik zicht op de gevolgen?
 • Hoe krijg ik alle betrokken partijen in kaart? In hoeverre 'infecteert' mijn beslissing hen?

F. Beslissingen communiceren

 • Met mijn beslissing heb ik waarschijnlijk gelijk, maar hoe krijg ik ook gelijk?
 • Hoe motiveer ik mijn beslissing, zodat de betrokkenen ze ook ondersteunen?

Docent(en)

D_00471.jpg
Mirya Pollmann

Mirya Pollmann is trainer en coach met een sterk humane en sociale oriëntatie. Zij is psychologe van opleiding, met een specialisatie in systeemaanpak en NLP. Tijdens haar carrière in een internationale businessomgeving - waarvan meer dan 7 jaar in human resources management - deed zij heel wat praktijkervaring op. Haar passie is het begeleiden van het ontwikkelingsproces bij individuen. Dat blijkt ook uit haar energieke aanpak in haar trainingen en opleidingen.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 1 506 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, live webinars en congressen. Meer info vindt u hier.
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data