"Minute taking is something of an art."

Richard Blundel in 'Effective Organisational Communication' (2004).

In de huidige internationale bedrijfscontext is het Engels zowat de lingua franca geworden voor externe en interne communicatie. Zo ook tijdens meetings waar notulen moeten opgesteld worden voor officiële verslaggeving. Lezers verwachten van notulen dat ze een objectieve, accurate, beknopte en toch volledige weergave zijn van wat besproken en beslist werd tijdens een vergadering. Bovendien verwachten zij een tekst die vlot leesbaar is én geschreven in correct Engels.

'Taking minutes' of notuleren in het Engels vereist naast een aantal algemene vormelementen ook enkele zeer specifieke taalkundige aspecten zoals het gebruik van de tijden en de gepaste stijl.

Dit is inderdaad een hele kunst.

Pluspunten

U stuurt vooraf een meetingverslag naar de docente. Tijdens de opleiding krijgt u hierop feedback in de vorm van concrete tips & tricks waarmee u meteen aan de slag kunt.

Uw resultaten

Tijdens deze opleiding leert u hoe u uw notulen sneller, overzichtelijker en vakkundiger opstelt. U krijgt informatie over de bijzonderheden van Engelse notulen en uw eigen verslagen worden tijdens de opleiding onder de loep genomen.

Bestemd voor

Iedereen die regelmatig notulen maakt in het Engels in de huidige internationale bedrijfscontext

  • management assistants
  • (directie)secretaresses
  • office managers

Programma

1. Voorbereiding van het verslag

  • Notuleren tijdens de vergadering: hoe en wat?
  • Welke opmaakprofielen bestaan er?
  • Wat is een lezersvriendelijke opmaak?

2. Het verslag zelf

  • Tips voor een heldere, beknopte, lezersgerichte schrijfstijl
  • Aandacht voor correct Engels: verledentijdsvormen, indirecte rede, spelling, interpunctie

3. Het verslag in de praktijk

  • Ontleden van authentieke voorbeelden
  • Feedback op de eigen rapporten

Enkel incompany

Van deze opleiding zijn momenteel geen open sessies ingepland. Wij bieden ze wel incompany aan. Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats?
Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker.