Bedrijfsintegratie na M&A: verhoog uw kans op succes

Wist u dat meer dan driekwart van de bedrijfsintegraties na een M&A niet succesvol is? Dat betekent: de strategische en financiële doelstellingen worden niet gehaald. Pijnlijk. Want het doel van een fusie of overname is net een waardevermeerdering door krachtenbundeling.

Hoe komt het dat het zo vaak misloopt met bedrijfsintegratie? Een merger en acquisition is om te beginnen een erg complexe operatie. Financiële en juridische, technologische en menselijke aspecten zorgen voor een ingewikkelde puzzel die al te vaak verkeerd wordt gelegd. Met alle gevolgen van dien. Hoe u dat voorkomt? Door een beroep te doen op de juiste interne of externe expertise.

Toch is dat niet de belangrijkste reden voor de mislukking van een fusie of overname. Vaak is er gewoon te weinig aandacht voor de integratie zelf én de strategische redenen van de deal.

Daarom focust deze opleiding niet alleen op cruciale integratieaandachtspunten vóór het afsluiten van de deal, maar ook op de samensmelting van bedrijfsculturen. U leert hoe u elke fase van het integratieproces succesvol begeleidt: van inplanning tot uitvoering én opvolging.

 

Doelstellingen

Bedrijfsintegratie in theorie én praktijk

Deze tweedaagse opleiding is een ontmoetingsplaats voor professionals die te maken krijgen met een M&A, fusie of overname. Ze pikken er theoretische inzichten en tips op. En ze leren er vooral ook van elkaar. Door uw ervaringen te delen met de docent en de groep, vergaart u nieuwe visies op uw eigen case. Een unieke kans op persoonlijke en professionele groei.

Uw docent heeft een jarenlange ervaring met fusies, overnames en veranderingsprojecten in het internationale bedrijfsleven. Hij presenteert u een waaier van integratiemodellen en -concepten, telkens geïllustreerd door voorbeelden uit de praktijk. U krijgt ook direct toepasbare best practices voor de geslaagde integratie van uw:

 • beleidsstructuren
 • afzonderlijke merken of producten
 • IT-systemen
 • productieprocessen
 • bedrijfsinfrastructuur

Die nieuwe denkkaders en modellen zet u meteen om in de praktijk. Zo profiteert u volop van de expertise van de docent én de ervaringen van uw medecursisten.

Pluspunten

Dit is een interactieve workshop. We rekenen op uw open geest en reële medewerking. Uw eigen inbreng vergroot uw leereffect. Dankzij een individuele opdracht (na dag 1) reflecteert u over concrete cases uit uw eigen praktijk, en past u de aangereikte denkkaders en modellen toe.

De docent bespreekt diverse integratiemodellen en concepten. Vanuit zijn zeer brede ervaring met strategie, M&A- en veranderingsprojecten in het internationale bedrijfsterrein, reikt hij u zeer concrete, direct toepasbare en pragmatische 'best practices' aan.

Bestemd voor

De opleiding richt zich naar iedereen die een fusie of overname in goede banen wil leiden. Concreet gaat het bijvoorbeeld om:

 • general managers
 • business development- en marketingmanagers
 • project- en veranderingsmanagers
 • M&A-consultants

Vijf mythen over strategie-uitvoering

Negen jaar geleden startte een grootschalig project om te onderzoeken hoe complexe organisaties hun strategieën effectiever kunnen uitvoeren. Het onderzoek loopt nog, maar heeft al waardevolle inzichten opgeleverd.

"

Een niet alledaagse materie wordt goed gestructureerd en onderhoudend gebracht. Er is voldoende aandacht voor context en begrippenkader. Er zit een zeer goed tempo in de cursus die nooit verveelde. Daarnaast komt de lesgever vanuit zijn beroepservaring makkelijk los van de theorie en kan hij praktische voorbeelden en tips geven over de verschillende onderwerpen. Dit is m.i. de grote sterkte van deze opleiding. Ook vragen vanuit de deelnemers werden telkens concreet en bruikbaar beantwoord.

"
Deze deelnemer wenst, anoniem, te getuigen
"

Totaal overzicht van wat een integratie betekent en toch praktisch bruikbaar geheel.

"
Filip Mattelin, business project manager, Barco
"

De cursus was een goede mix van theorie en praktijk, had een duidelijke structuur en opbouw aangaande het topic. Het is duidelijk zichtbaar dat Eddy een goede achtergrond heeft in deze materie, zowel qua theoretische als praktische kennis en ervaring.

"
Thomas Thys, programmanager, Federal Mogul
"

Binnen een korte tijdspanne over een heel complexe materie een kader aangereikt krijgen zowel theoretisch als met praktische invalshoek, geïllustreerd met voorbeelden. Na deze opleiding besef je ook dat om te slagen er héél wat elementen in kaart moeten worden gebracht en op welke expertises je moet beroep doen of nodig zal hebben.

"
Deze deelnemer wenst, anoniem, te getuigen

Programma

Dag 1

1. Introductie

 • Mergers & acquisitions als een onderdeel van uw strategische planning
 • Uw doelen definiëren (8 c’s)
 • De M&A-fases (pre- en postdeal)
 • Kiezen tussen integratie of business as usual
 • Slaagkansen en succesfactoren identificeren
 • Tijdlijn en planning voor integratie opstellen

2. Analyse

 • M&A-doelstellingen in functie van het project definiëren
 • Waarderend onderzoek van de integrerende organisaties
 • Waardebijdrage van elk bedrijf onderzoeken
 • Risicoanalyse van dertien aspecten uitvoeren (due diligence)

3. Opmaak doelstellingen en plan

 • Nieuwe toekomstvisie creëren
 • Integratieprincipes formuleren
 • High-level integratieplan opstellen, testen en promoten bij stakeholders
 • Planningtool opzetten voor de integratie: projectmanagement en integratiebeheerproces

4. Key beslissingen (eerste 100 dagen)

 • Hr, organisatie en verantwoordelijkheden
 • IT en systemen
 • Communicatie (opstellen communicatiematrix)

5. Cultuur

 • Bedrijfscultuur en -waarden, interpersoonlijke en zakelijke gedragingen
 • Culturele integratie

6. Casestudy

Dag 2

1. Bespreking van casestudy en samenvatting dag 1

2. Gedetailleerde integratieplanning

 • Deelaspecten, strategie en beleid uitwerken voor:
  • processen
  • infrastructuur en fysische middelen
  • naam, merk en product
  • financiële, intellectuele en menselijke middelen
  • communicatie
 • Integratie-organisatie – werkgroepen & bestuur (governance model)
 • Financiële aspecten en rapportering
 • Detaildoelstellingen en benchmarking

3. Change management

 • Hoogste niveau van MOC-proces (Management of Change)
 • Principes, patronen en richtlijnen

4. Communicatie

 • Onderscheid tussen communicatie voor de deal en tijdens de integratie

5. Uitvoering, meten, terugkoppeling resultaten en bijsturen

 • Prestatiefacetten (integratie, financieel, operationeel, cultuur)
 • Meeteigenschappen

6. Integratieproces borgen

Vragenlijsten, checklists, modellen, …

Docent(en)

cr-00010535
Kris Bonner

Trainer/coach in operationeel, project/programma en strategisch management

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 1 506 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, live webinars en congressen. Meer info vindt u hier.
Accreditatie:
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 14 uren (In aanvraag)
 • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 14 uren (In aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data

Ontdek alle strategie en innovatie opleidingen

Het ruime en gevarieerde aanbod opleidingen rond strategie en innovatie biedt u de nodige inzichten en vaardigheden om uw organisatie op lange termijn te versterken.