Is echt alles meetbaar? Nee, maar het komt toch aardig in de buurt. Zelfs uw beleidsambities, uw artistieke visie of de tevredenheid van uw burgers kunt u uitdrukken in concrete en meetbare parameters.

In de privésector zijn prestatie-indicatoren vaak financieel – zoals groei, winst of marktaandeel. Maar de KPI’s in de non-profit of overheid zijn natuurlijk van een andere orde. Dat is het uitgangspunt van deze opleiding. Alle voorbeelden en oefeningen komen exclusief uit de openbare sector. Zodat u naar huis gaat met de juiste kennis en instrumenten. Onmiddellijk toepasbaar op úw organisatie.

Doelstellingen

KPI’s op maat van overheid en non-profit

Uw docent heeft tientallen jaren ervaring met prestatie-indicatoren. Dit leert u van hem:

 • Wat zijn KPI’s?
 • Waarvoor worden KPI’s – in de overheid en non-profit – gebruikt?
 • Hoe ontwikkelt u bruikbare KPI’s?
 • Wat zijn de voordelen? En de beperkingen?
 • Hoe schat u de relatieve waarde van een indicator in?
 • Hoe verantwoordt u de KPI’s bij uw medewerkers en derden?

U luistert niet alleen, maar gaat van bij het begin aan de slag. U bestudeert voorbeelden en maakt oefeningen. Individueel of in groep, en altijd op maat van de openbare sector. Na de opleiding krijgt u een gratis exemplaar van de bestseller 'Het juiste cijfer' mee.

Uw resultaten

Na deze opleiding gaat u naar huis met meer dan een verzameling theorieën en concepten. U kijkt met een andere blik naar uw organisatie. U zet uw doelstellingen op scherp. En vertaalt ze zélf naar meetbare KPI’s.

Bestemd voor

De opleiding KPI’s in de overheid en non-profit is er voor iedereen die beleidsverantwoordelijkheid draagt in de publieke sector – gewestelijke en federale overheid, non-profit of politie. Concreet gaat het dan bijvoorbeeld om:

 • leidinggevenden
 • kaderleden
 • departementshoofden
 • diensthoofden
 • stafmedewerkers
"

De opleiding is leerrijk en zet aan tot verdere uitdieping van de materie!

"
Frank Philipsen, administrateur, FOD Financiën
"

De opleiding geeft een goed inzicht over prestatie-indicatoren voor mensen die hier een eerste maal mee moeten werken. Het geeft een opfrissing van mijn bestaande kennis en nieuwe ideeën over de communicatie.

"
Rony Staelens, adviseur-generaal, RKW Rijksdienst Kinderbijslag Werknemers
"

Ik verveelde me geen seconde. Wervelende, boeiende maar ook genuanceerde manier om een erg moeilijk thema toch zo te benaderen dat je er de andere dag mee aan de slag kan.

"
Herman Roose, afgevaardigd bestuurder, Oranje
"

Heb er veel van opgestoken, hoop de nieuwe inzichten toe te kunnen passen op de ontwikkeling van de organisatie, te beginnen met nu concreet de opmaak van een meerjarenplan. Het is een goede lesgever en hij is inhoudelijk sterk!

"
Tom Boel, stafmedewerker, Tracé Brussel
"

Goed evenwicht tussen theorie en praktijk. Geeft een goede kijk op wat indicatoren zijn.

"
Isabel Janssens, projectcoördinator, Stadsbestuur Antwerpen

Programma

KPI’s: beleids- én operationele aspecten

 • Wat is een prestatie-indicator? Waarvoor gebruikt u die?
 • Hoe helpen prestatie-indicatoren u bij het uitoefenen van uw verantwoordelijkheden?
 • Wat zijn de kenmerken van bruikbare prestatie-indicatoren?
 • Hoe ontwikkelt of kiest u geschikte indicatoren – op beleids- én organisatieniveau?
 • Hoe betrekt u uw medewerkers bij het gebruik van prestatie-indicatoren?

Docent(en)

D_01765.jpg
Wouter Van den Berghe

Wouter Van den Berghe is onderzoeksdirecteur en hoofd van het Kenniscentrum van het BIVV. Hij heeft meer dan 30 jaar professionele ervaring als manager, adviseurconsultant, trainer en onderzoeker. Als organisatiedeskundige en strategisch adviseur heeft hij vele honderden organisaties in binnen- en buitenland begeleid bij het analyseren van organisatorische problemen, het scherp stellen van doelstellingen en het uitzetten van veranderingstrajecten. Hij is auteur van verschillende boeken en rapporten op gebied van projectmanagement, beleidsformulering, kwaliteitszorg en indicatoren. Reeds gedurende meer dan 15 jaar geeft hij training en advies op gebied van prestatie-indicatoren; ondertussen hebben reeds meer dan 700 mensen afkomstig uit meer dan 250 verschillende organisaties zijn trainingen gevolgd. In december 2011 verscheen zijn boek ‘Het Juiste Cijfer' over het ontwikkelen en gebruiken van indicatoren.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 508 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, live webinars en congressen. Meer info vindt u hier.
Extra:

De opleiding 'Balanced Scorecard in de overheid en non-profit' biedt u een grondige kennismaking met de Balanced Scorecard, een efficiënt prestatiemeetsysteem dat gebruik maakt van prestatie-indicatoren. 'Klik hier' voor meer informatie.

Documentatie:

Deelnemers ontvangen gratis het boek 'Het juiste cijfer. Meerwaarde creëren met geschikte prestatie-indicatoren', geschreven door uw docent Wouter Van den Berghe. Dit boek richt zich naar iedereen die zich wil verdiepen en/of aan de slag wil gaan met indicatoren. Daarom is het opgevat als een combinatie van een handleiding en een leerboek. Stapsgewijs worden de verschillende facetten van het werken met indicatoren ontvouwd.

Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data