Investeren in innovatie betekent investeren in de toekomst van uw bedrijf. Want het besef dat innovatie hoe langer hoe meer bedrijven kan maken of kraken zorgt ervoor dat het steeds hoger op de agenda komt te staan.

Met deze Masterclass Innovatie Management krijgt u een volledig zicht op alle aspecten van innovatie en zult u het innovatieproces heel methodisch, planmatig, maar ook praktisch kunnen initiëren, aansturen en realiseren in uw organisatie.

 

Naar een uitgekiende innovatiestrategie in vier dagen

Geen succesvolle innovaties zonder een uitgekiende innovatiestrategie en de juiste stappen in de uitvoering. Tijdens 4 opleidingsdagen doorloopt u alle aspecten van een innovatiestrategie en de bijhorende executie. U past alle inzichten ook praktisch toe op uw organisatie. 

  • Dag 1: creëer uw eigen innovatieve bedrijfsstrategie en maak innovatie mogelijk door het innovatievermogen van uw organisatie te verhogen
  • Dag 2: verhoog uw competitief vermogen door innovatie op basis van co-creatie met klanten
  • Dag 3: zorg voor een betere ideeënuitwerking, de juiste investeringsbeslissingen en de selectie en ontwikkeling van partnerships
  • Dag 4: volg de realisatie van innovatieprojecten op aan de hand van specifieke processen, succesvolle lanceringsprincipes en beslissingscriteria voor de juiste merkstrategie

Pluspunten

Laat u persoonlijk begeleiden.

De opleiding is er om úw specifieke vragen en uitdagingen onder de loep te nemen. Daarom start de cursus al vóór de eerste cursusdag.

  • Intake – Wat verwacht u van de cursus?
  • Voorbereidingen per opleidingssessie

De opleiding vertrekt vanuit alle belangrijke theoretische modellen en inzichten maar u schakelt al snel naar de praktische toepassing op uw bedrijf. Onze ambitie: u moet er de volgende dag mee aan de slag kunnen gaan en vooruitgang kunnen boeken in uw bedrijf.

Bestemd voor

  • Functionele managers zoals marketing managers, productmanagers, innovatiemanagers, R&D managers en communicatiemanagers.
  • Beslissingsnemers zoals zaakvoerders, ondernemers, afdelingsverantwoordelijken, business unit managers en stafmedewerkers.
  • Deze Masterclass Innovatie is ook een logisch vervolg voor alle deelnemers aan de MINI MBA opleiding van Kluwer Opleidingen al hoeft deze opleiding hiervoor niet gevolgd te zijn.

Programma

Dag 1

1. Creëer uw eigen innovatieve bedrijfsstrategie

Van meerwaarde-erosie naar een duurzaam competitief voordeel door innovatie.

In tijden van sneller optredende ‘commoditisation’ ontstaat duurzaam concurrentievoordeel hoe langer hoe meer door de juiste keuze te maken in het type meerwaarde dat gerealiseerd moet worden, door bestaande business modellen te innoveren, door aan producten meer diensten toe te voegen, door procesinnovatie en door de oplossingswaarde voor klanten te verhogen.  Die keuze voor de juiste innovatiestrategie wordt geholpen door scenarioplanning en groeimodellen.  Hoe u uw bedrijfsstrategie kan innoveren is de kern van de sessie in de voormiddag.

 

2. Verhoog het innovatievermogen van uw organisatie.

Van innovatie als een eenmalig actie naar een continu proces door het innovatievermogen van de organisatie te verhogen.

Innovatiesucces wordt voor 25% bepaald door de ‘uitvinding’ en voor 75% door de inspanning van mensen en groepen in de organisatie. Het innovatievermogen van uw organisatie is dus cruciaal.  Is uw organisatie wel klaar om innovatieve ideeën te bedenken en uit te voeren? En is het in staat om het innovatieproces te scannen op zijn inefficiënties en barrières? Om het innovatievermogen van een bedrijf te verhogen moet de innovatiefunctie worden herdacht en is innovatie niet meer alleen de verantwoordelijkheid van de R&D afdeling en productmanagers. Hoe u het innovatievermogen van uw organisatie kan verhogen is de kern van de sessie in de namiddag. 

 

Dag 2

Verhoog uw competitief voordeel door co-creatie met klanten.

Van hypes naar structurele trends en nieuwe markten die concurrenten irrelevant maken.

De innovatiekracht binnen een bedrijf is vrijwel altijd beperkt en zeker in huidige tijden van snelle veranderingen. Klanten actief betrekken in het innovatieproces is cruciaal geworden. Gebruikersgedreven innovatie op basis van gedragsonderzoek bij gebruikers, customer journey mapping,  superpromotor analyse, karakterisering op basis van persona, ontwikkeling van een platform ter uitwisseling van ideeën, … zijn de belangrijkste drivers om nieuwe groeicurves te ontwikkeling in plaats van verbeteringen en om relevante trends te ontdekken en nieuwe markten te realiseren. Hoe u een innovatievisie en ideeën kan genereren in co-creatie, samen met klanten en de juiste innovatieprojecten kan kiezen, is de kern van dag 2. 

 

Dag 3

1. Zorg voor betere ideeënuitwerking en het nemen van de juiste investeringsbeslissingen.

Van losse flodder tot een goede samenhang van drivers voor waardecreatie, met de juiste financiële ruggensteun.

Als innovatieprojecten zijn gekozen, is een plan nodig om nieuwe producten, diensten, technologieën en processen te ontwikkelen en te integreren tot een samenhangend geheel van nieuwe klantgestuurde ‘drivers’ voor waardecreatie mét het juiste verdienmodel.  Tegelijk moeten de diverse innovatieprojecten worden beoordeeld naar slaagkans voordat de beperkte middelen juist worden verdeeld over de diverse innovaties, wat innovatie portfolio management vraagt.

Hierbij hoort ook het realiseren van een blijvende instroom aan ideeën om het competitief voordeel te behouden. Hoe u met business roadmapping uw bedrijf kunt blijven onderscheiden van concurrenten en daarvoor de juiste investeringen doet, is de kern van de opleiding in de voormiddag. 

 

2. Weet wanneer innovaties om partnerships en allianties vragen en hoe je die het best ontwikkelt.

Van het geïsoleerde innovatieve bedrijf tot de keten en het netwerk als creatieve en financiële aandeelhouder.

De wereld en de klantenbehoeften veranderen veel sneller dan vroeger, wat betekent dat de antwoorden hierop vanuit de organisatie niet meer voldoende toereikend zijn en samenwerking met klanten (co-creatie), netwerken (open-innoveren) en collega’s (alliantievorming) cruciaal zijn geworden. Wanneer zijn die samenwerkingen relevant, welke zijn de diverse fasen, en hoe zet je ze als merk in de markt, is de kern van de opleiding in de namiddag.

 

Dag 4

1. Zorg voor controle op de realisatie van uw innovatieproject binnen de organisatie en het succesvol lanceren in de markt.

Van goede ideeën tot het innoveren met het eindresultaat voor ogen.

Innovaties kunnen al dan niet steunen op beproefde technologie, wat leidt tot specifieke innovatieprojecten. Elk innovatieproject kan in vijf stappen tot een succes worden gemaakt en kan worden ingericht op basis van vereisten waaraan het proces moet voldoen. Het moet ook in de markt worden gelanceerd, niet te vroeg en ook niet te laat, met de juiste prijs-kwaliteitsperceptie tegenover concurrenten.  Hoe u uw innovatieproject moet leiden en deze met succes in de markt moet zetten, is de kern deze voormiddagsessie.

 

2. Zorg voor een gecontroleerde rebranding die door elke innovatie wordt uitgelokt.

Van brand naar rebranding.

Elk merk is een cluster aan associaties in het hoofd van de doelgroep. Elke innovatie wijzigt plots het corporate merk met haar associaties en moet soms als productmerk worden gepositioneerd, niet alleen tegenover concurrenten maar ook tegenover producten uit de eigen portfolio. Innovaties kunnen kleine tot radicale wijzigingen inhouden voor de merkassociaties van het bedrijfsmerk en haar merkarchitectuur. Hoe u op een succesvolle manier innovaties integreert in uw bestaand merk en naast de merkstrategie ook de optimale merkarchitectuur kiest, is de kern van deze namiddagsessie.

Docent(en)

D_02586.jpg
Geert Vanhees

Geert Vanhees heeft een rijke carrière achter de rug, eerst als marketing directeur in internationale bedrijven, daarna als account director, strateeg en managing partner in communicatiebureaus en ten slotte, de laatste 15 jaar als groeistrateeg in zijn eigen consultancy bedrijf 4Growth. Hij begeleidde al meer dan 200 bedrijven in groei- en innovatiestrategie. Hij doceerde 14 jaar bij Vlerick business school en 9 jaar bij Kluwer Opleidingen waar hij een erg gewaardeerd docent is binnen het Mini-MBA programma en het Product Management programma. Geert is gekend voor zijn praktische benadering van relevante theoretische modellen en inzichten.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 2 381 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

  • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, live webinars en congressen. Meer info vindt u hier.
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data

Ontdek alle strategie en innovatie opleidingen

Het ruime en gevarieerde aanbod opleidingen rond strategie en innovatie biedt u de nodige inzichten en vaardigheden om uw organisatie op lange termijn te versterken.