Kennismaking met de nieuwe wet overheidsopdrachten 2016

Doelstellingen

De 'Overheidsopdrachtenwet 2016' en 'Concessiewet 2016' (gepubliceerd op 14 juli 2016) zullen de overheidsopdrachtenwet van 15 juni 2006 in de nabije toekomst vervangen eens de uitvoeringsbesluiten gepubliceerd zijn.

Wat verandert er ten opzichte van de wet overheidsopdrachten van 15 juni 2006?

Blijf als eerste op de hoogte van de gevolgen voor uw instelling of organisatie.

Uw resultaten

U zult kennis hebben van de laatste nieuwigheden in de wetgeving overheidsopdrachten.

Bestemd voor

 • ondernemers die willen deelnemen aan overheidsopdrachten
 • aankoopverantwoordelijken en medewerkers die betrokken zijn bij het aankoopproces van organisaties die onderworpen zijn aan de wetgeving overheidsopdrachten:
  • uit klassieke sectoren: federale overheid, regionale overheden, lokale besturen, OCMW's, politie, intercommunales, vzw's gesubsidieerd door de overheid
  • uit nutssectoren: water, energie, vervoer en telecommunicatie
  • uit privébedrijven die gesubsidieerd worden door de overheid

Programma

 • Begrippen en terminologie
 • Algemene beginselen
 • Toepassingsgebied en uitsluitingen
 • Plaatsingsprocedures, mededingingsprocedure met onderhandeling en innovatiepartnerschap
 • Raamovereenkomsten
 • Aankoopcentrales, gecentraliseerde aankoopactiviteiten en occasionele gezamenlijke opdrachten
 • Dynamische aankoopsysteem: een vereenvoudiging
 • Nieuwigheden in het kader van de kwalitatieve selectie en gunningscriteria
 • Regime voor sociale diensten en andere specifieke diensten
 • e-Procurement
 • Verbeterde toegang voor kmo’s

Docent(en)

cr-01839066

Elke Casteleyn

Elke Casteleyn studeerde rechten aan Universiteit Gent. Reeds vanaf dag één lag haar focus op het administratief recht met een bijzondere voorliefde voor de materie overheidsopdrachten en het private bouwrecht. Door zowel dossiers voor aanbestedende entiteiten als ondernemingen en particuliere bouwheren te behandelen, kent en begrijpt zij de valkuilen voor en bekommernissen van de betrokken partijen. Zij richtte recent samen met Mr. Dirk De Keuster het kantoor De Keuster & Casteleyn Advocaten op.

Praktische informatie

Prijs: 399 EUR (excl btw)

De opleidingen van Kluwer Opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Andere modules

Inschrijven