Berichttitel

Berichtomschrijving

Certified expert machineveiligheid: Module 6 Project case voor certificatie

machinerichtlijn, cases,

7 mei 2020, Elewijt

Certified expert machineveiligheid: module 1 de machinerichtlijn

machinerichtlijn, richtlijn machines 2006/42/EG, ce markering, technisch dossier, kb arbeidsmiddelen

19 maart 2020, Elewijt

Certified expert machineveiligheid module 3 Toegepaste technieken

toegepaste technieken machineveiligheid, robot en robot toepassingen, laser veiligheid, optische straling, geluid en trillingen, iso 16111, ISO 13855 ISO 14119

2 april 2020, Elewijt

Certified expert machineveiligheid: module 4 functionele veiligheid

machineveiligheid, functionele veiligheid, ISO 13849-1, performance level, MTFFd, DC, CCF, Sistema, sil, EN IEC 62061

23 april 2020, Elewijt

Certified expert machineveiligheid: module 5 toepasselijke richtlijnen

technisch dossier, atex 114, EMC richtlijn, richtlijn drukuitrusting

7 mei 2020, Elewijt

Binnenmilieu

het nieuw kb binnenlucht, thermisch comfort, verlichting, akoestiek en andere factoren

23 april 2020, Brussel (Schaarbeek)

Certified expert machineveiligheid (volledige reeks met Wolters Kluwer Certificaat)

risicoanalyse voor machines, machinerichtlijn, toegepaste technieken, EN, ISO

19 maart 2020, Elewijt

Kwaliteit van de binnenlucht: het KB van 2 mei 2019 in de praktijk

Ontdek het nieuw kb binnenlucht, de risicoanalyse binnenluchtkwaliteit en de praktijkrichtlijn

28 januari 2020, Live Webinar

Biodiversiteit op bedrijventerreinen

Ontdek hoe u zorgt voor 'klimaatproof’ buitengroen dat beter bestand is tegen negatieve invloeden van vervuiling, vermesting of verdroging.

20 oktober 2020, Live Webinar

Duurzaam inkopen

Duurzaam inkopen: waarom, hoe, valkuilen en succesfactoren

8 december 2020, Live Webinar