Het transportrecht is een complexe materie, met korte reactietijden en verjaringstermijnen. Bovendien staat de actualiteit niet stil. Zo moet u rekening houden met recente aanpassingen voor het vervoer van gevaarlijke goederen via weg of spoor. Bovendien wordt de wetgeving voor het goederen- en reizigersvervoer over de weg volledig vernieuwd. Er komt ook een nieuw controlebeleid met strengere straffen.

Hoe goed is uw kennis van de transportwetgeving?

Als transportmanager of advocaat moet u een echte 'coach transportrecht' zijn. Met uw vakkennis, strategisch inzicht en alertheid moet u uw bedrijf of cliënt behoeden voor dure crisissituaties. Deze basisopleiding schept klaarheid.

Uw resultaten

Na deze opleiding:

 • hebt u een klare kijk op transportrisico's.
 • kunt u snel(ler) reageren op problemen.
 • adviseert u uw cliënten efficiënter wanneer een zaak juridisch moet uitgevochten worden.

Bestemd voor

Deze basisopleiding is geschikt voor elke professional die zijn of haar kennis over de transportwetgeving wil verdiepen: transportmanagers en hun medewerkers, dispatchers, logistiek managers, transportadviseurs, veiligheidsadviseurs, juristen, advocaten, …

"

Ik vond de praktische tips en tricks handig om in de praktijk een eerstelijnsadvies te geven aan onze verzekerden.

"
Nele Cuppens, juriste, DAS Rechtsbijstand
"

Iedereen die met transport te maken heeft - zowel in de praktijk als in de wetgeving - kan leren uit deze cursus. Vele items kan ik onmiddellijk op het werk omzetten om in orde te zijn met de wetgeving van het transportgebeuren.

"
Gerdy Lauwrensens, planner, Gate Gourmet Belgium
"

Sterke punten: praktijkgericht, expertise van de docent. De gaps in mijn algemene kennis over transportrecht zijn vrijwel volledig gevuld.

"
Patrick Nijs, manager, Gate Gourmet Belgium
"

Heel wat zaken in de wirwar van wetten en regels worden duidelijk gemaakt. Een must voor professionals met bepaalde verantwoordelijkheden in hun transportjob.

"
Franky Lansay, Road Linehaul Manager, TNT Express Belgium
"

Een juridisch sterk onderbouwde opleiding door ervaren advocaten die behoren tot de top qua transportrecht. Diverse praktijktips die je niet in een boekwerk vindt !

"
Patrick Van Dyck, verantwoordelijke ondernemingen, Ethias

Programma

1. De wegvervoerswet en haar uitvoeringsbesluiten

 • Welk vervoer is vergunningsplichtig?
 • Welke toegangsvoorwaarden zijn van toepassing?
 • Wie kan een beroep doen op een vervoersborgstelling?
 • Kunt u nog attesten van vakbekwaamheid huren? Zo ja, aan welke voorwaarden? Is het niet beter een overeenkomst van inbreng op te maken met een maximale aansprakelijkheidsbeperking van inbrenger en gebruiker?
 • Welke invloed hebben strafrechtelijke en/of administratiefrechtelijke veroordelingen op het bekomen van een vervoersvergunning?
 • Wat zijn de gevolgen van de wegvervoerswet voor opdrachtgevers en hun verantwoordelijkheden?
 • Wanneer en hoe kunnen vervoersvergunningen ingetrokken worden? Hoe voert u een betwisting?
 • Hoe risicovol is het werken met Oost-Europese vervoerders?

2. CMR

 • Wat is de inhoud van de CMR-conventie?
 • Wat betekent CMR voor uw dagelijkse praktijk?
 • Hoe handelt u preventief bij het opstellen van een transportcontract?
 • Wanneer bent u voldoende ingedekt?

3. Rij- en rusttijden

 • Wat zijn de meest voorkomende vragen over rij- en rusttijden?
 • Hoe gaat men te werk bij controles langs de baan in België en in de omringende landen? Hoe interpreteert u correct de gegevens op de schijf? Wat zijn de rechten van de chauffeurs? Wat is het verschil tussen een onmiddellijke inning en een consignatie? Welke preventieve maatregelen zijn mogelijk?
 • Wat bij controles door de FOD Mobiliteit en Vervoer in uw onderneming? Hoe worden gegevens op schijf geïnterpreteerd? Wat zijn de rechten en plichten van de controleurs? Hoe kunt u zich hiertegen wapenen? Is een preventief optreden mogelijk en lonend?
 • Hoe worden inbreuken op rij- en rusttijden juridisch afgehandeld?
 • Welke instanties mogen vervolgen? Waar let u op bij een vervolging/dagvaarding? Wat zijn de meest succesvolle verdedigingsmechanismen?
 • Hoe zet u de digitale tachograaf correct in?
 • Op welke voertuigen is de wetgeving van toepassing? In welke landen? Zijn er overgangsmaatregelen voorzien?
 • Wat zijn de gevolgen van deze invoering voor uw bedrijf? Hoe past u de regelgeving toe in uw procedures?
 • Wat zijn controleprioriteiten voor overheidsdiensten en parketten? Welke boetes gelden bij overtreding?

4. Overlading

 • Wordt overlading gecontroleerd op assen of op het totale gewicht?
 • Gebeurt bestraffing nog altijd via overladingspercentages?
 • Welke overtredingen worden het zwaarst bestraft?
 • Kunt u verzachtende omstandigheden inroepen? Kunt u beroep aantekenen?
 • Hoe pakt u de medeverantwoordelijkheid van opdrachtgever, verlader en vervoercommissionair preventief aan bij inbreuken op overlading?

5. Uitzonderlijk vervoer

 • Hoe ziet het wettelijk kader er uit?
 • In welke omstandigheden is uitzonderlijk vervoer nuttig?
 • Hoe verloopt de procedure? Hoe vraagt u bijstand?

6. Eurovignet

 • Wanneer moet u een Eurovignet kopen? Wanneer zijn uitzonderingen van toepassing?
 • Welke verschillende tarieven bestaan er?
 • Wat bij controle en vaststelling van inbreuken op de Eurovignetreglementering? Welke boete kunt u krijgen? Proces-verbaal, dading, onmiddellijke inning?
 • Welke rechtbank is bevoegd bij betwisting? Hoe verloopt de procedure? In welke omstandigheden is herleiding van boete tot maximaal 10 % van de waarde van het Eurovignet mogelijk?

7. Vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR-reglementering)

 • Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten in de ADR-regelgeving?
 • Wat is de impact op vervoersdocumenten, verpakkingen en beveiligingsvoorschriften?
 • Wat betekent de medeverantwoordelijkheid van opdrachtgever, verlader en vervoercommissionair bij inbreuken op de ADR-regelgeving? Hoe preventief aanpakken?
 • Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten in het vervolgingsbeleid van parketten en in het controlebeleid van de Directie ADR van FOD Mobiliteit en Vervoer?
 • Hoe reageert u bij een controle door FOD Mobiliteit en Vervoer?

8. Douanereglementering en douanestrafrecht

 • Korte bespreking douanereglementering en -strafrecht

Docent(en)

Frederik Vanden Bogaerde

Frederik Vanden Bogaerde is advocaat-vennoot bij het advocatenkantoor Transport & Logistiek Advocaten in Roeselare. Hij is ook auteur van verschillende transportpublicaties, o.m. over overlading, rij- en rusttijden en transportcontracten. Frederik Vanden Bogaerde is een veelgevraagd spreker voor transportseminaries.

Praktische informatie

Prijs: 1 471 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.
Accreditatie:
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 6 punten (In aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Partner(s)

Andere Modules

Inschrijven

Data