• Welke concepten en methodes leiden tot een efficiënte en stabiele productieplanning?
 • Hoe krijgt u duidelijk zicht op de planning op korte, middellange en lange termijn?
 • Hoe evalueert u de planning en stuurt u ze bij, rekening houdend met enerzijds de wensen van klanten en anderzijds de productiemogelijkheden en -beperkingen?

Na deze interactieve opleiding kent u alle taken die een productieplanner moet beheersen. Via interactie, cases en praktische probleemstellingen oefent u de theorie efficiënt in.

Bestemd voor

Deze opleiding is onmisbaar voor iedere professional die actief is in de productieplanning en -controle:

 • productieplanners
 • material managers
 • logistiek managers

Bent u verantwoordelijk voor de keuze van het planningssysteem? Ook dan bevelen wij u deze opleiding aan.

"

Toetsbaarheid en basis voor doorlichting van waar mijn bedrijf staat in de toepassing van de gangbare concepten en de modellering.

"
Robrecht Dewaele, business analyst, Beaulieu Technical Textiles
"

Onmisbare opleiding voor iedereen die meer wil weten over de verschillende productieprocessen.

"
Gunther Jacobs, planner Contract Manufacturing, Pfizer Service Company
"

Sterk punt: de jarenlange ervaring van de docent die op alle vragen kan antwoorden. Belangrijk is zeker hoe een productieplanning wordt opgebouwd en zeker ook de achtergrond van een ERP- of APS-systeem.

"
Steve Dewaele, production and customer planner, BMT Aerospace
"

Deze tweedaagse opleiding geeft beknopt weer wat er van belang is in productieplanning. Voor mij bieden de praktijkvoorbeelden van de docente zeker een meerwaarde om theorie te toetsen aan realiteit.

"
Marjon Tanghe, lector, Katholieke Hogeschool VIVES Zuid
"

Vermits de opleiding zo algemeen is, kan iedere firma (welke haar productiviteit ook mag zijn) er iets van opsteken. Qua inhoud werden in de cursus alle mogelijke facetten van logistiek en productieplanning behandeld. Wat ikzelf bijzonder interessant vond, was de hiërarchische voorstelling binnen een bedrijf met elk hun verantwoordelijkheden qua planning en de daaraan verbonden termijnen.

"
Stefaan Vandeput, logistiek, Ineos Manufacturing Belgium

Programma

DAG 1

1. Situering van productieplanning binnen supply chain management

 • Supply chain en supply chain netwerk
 • Supply chain management vs. supply chain planning
 • Strategische, tactische en operationele planningniveaus
 • Logistieke kosten vs. klantenservice
 • Aankoop-, transport- en productieplanning
 • Voorspelling van de vraag (forecasting) en verkoopsplanning
 • Productieplanning vs. productiescheduling

2. Modelleren van het productieproces

 • Productieproces
 • Productiestappen
 • In- en uitgaand materiaal
 • Machines en werkcentra
 • Doorlooptijden, wachttijden en omsteltijden
 • Personeelsplanning
 • Tooling en transportmiddelen
 • Extra middelen: uitbesteden of inhuren?
 • Productiebeperkingen

3. Productiemethodes

 • Productie op voorraad
 • Productie op order
 • Assemblage op order
 • Design op order
 • Batch-productie, discrete productie, repetitieve productie
 • KanBan, JIT, Push & Pull
 • Ontkoppelpunten
 • Voorraadbeheer, voorraadniveaus en bevoorradingsstrategieën

4. Basisbegrippen productieplanning

 • Planningshorizon
 • Periodeplanning (buckets)
 • Afhankelijke / onafhankelijke vraag
 • Toewijzing van klantenorders aan forecasts
 • Productie
 • Voorraad
 • Materiaalbeschikbaarheid en aankoop
 • Resources
 • Fabrieks- en personeelskalenders
 • Eindige vs. oneindige capaciteit
 • Efficiëntiefacturen
 • Klantenorders, productieorders en aankooporders

DAG 2

1. Productieplanning op verschillende niveaus

 • ERP vs. APS
 • Material Requirements Planning (MRP)
 • Master Productie Planning (MPP)
 • Distributieplanning
 • Geaggregeerde multi-site planning
 • Sales & Operations Planning (S&OP)

2. Planningstrategieën

 • Level, Chase, Hybride, ASAP, ALAP
 • Voorkeuren en 'policy'
 • Batch- en lotgroottes
 • Campagnes
 • Kostenoptimalisatie vs. klantenservice
 • 'Frozen' periodes
 • Key Performantie Indicatoren

3. Basisbegrippen productiescheduling

 • Gantt-grafieken en continue tijdas
 • Klantenorders, productieorders, onderhoudsopdrachten
 • Routings
 • Machines en resources
 • Capaciteit en omstellingen
 • Materiaalconsumptie
 • Tussenstockage
 • Tankplanning
 • Link met productieplanning, MES-systemen, WMS-systemen, transportplanning

4. Orderacceptatie en -beloften

 • Productie op voorraad en op order
 • Orderpromising-technieken: ATP, CTP

5. ERP- en APS-systemen

 • Masterdata
 • Transactionele data
 • Scenariobeheer
 • Systeemintegratie

6. Het planningproces in de organisatie

 • Centraal of decentraal?
 • Planners en schedulers
 • Planningcyclus
 • Flexibiliteit en betrouwbaarheid in de onderneming

Docent(en)

D_01043.jpg
Trijntje Cornelissens

Prof. dr. Trijntje Cornelissens heeft zich gespecialiseerd in supplychain-planningsoplossingen. Tijdens haar industriële carrière bouwde zij meer dan 15 jaar ervaring op in de introductie van planningsprocessen en -systemen in bedrijven uit uiteenlopende sectoren. Trijntje begeleidde zowel internationale projecten over strategische en tactische supplychain-planning als implementaties van dagdagelijkse operationele productieplanning. Momenteel doceert zij Supply Chain en Operations management aan de faculteit TEW van de Universiteit Antwerpen.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 1 506 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, live webinars en congressen. Meer info vindt u hier.
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Andere Modules

Inschrijven

Data