Het ontwerp van Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) werd begin juni ingediend in het Parlement. De wet van 27 juni 1921 zal worden opgeheven en talrijke regels zullen gewijzigd worden (bv., het begrip belangloos doel, de voorschriften omtrent de ontbinding en vereffening, de aansprakelijkheid van de bestuurders, de omzetting in een sociale onderneming, enz.).  Wat is het onderscheid tussen een vereniging en een vennootschap ?

 

Deze opleiding verschaft u een overzicht van deze belangrijke wijzigingen.

 

Bestemd voor

Als verantwoordelijke (bestuurder of directielid) van een vereniging, als boekhouder, accountant, of als jurist met klanten in de non-profit sector is het noodzakelijk op de hoogte te zijn van deze (r)evolutie.

Programma

Sinds 1 mei 2018 vallen de (I)VZW’s en stichtingen onder het toepassingsgebied van de het insolventierecht (boek XX van het Wetboek van economisch recht).

Vanaf 1 november e.k. worden de verenigingen en stichtingen als ondernemingen beschouwd en hun boekhoudkundige verplichtingen zullen voortaan voortvloeien uit de bepalingen van het Wetboek van economisch recht; dit wijzigt o.a. eveneens de inschrijvingsvoorschriften in de KBO en deze m.b.t. de bewijsvoering.

 

Tijdens deze namiddag zal onze expert ter zake u een toelichting bieden van de belangrijke wijzigingen.

Docent(en)

D_00354.jpg

Jean Pierre Vincke

Jean Pierre Vincke is ere-bedrijfsrevisor. Hij was lesgever aan de Koninklijke Militaire School (KMS) en gastprofessor aan HUB-EHSAL. Jean Pierre Vincke is lid van de Commissie boekhoudkundige aangelegenheden van het IBR.

Praktische informatie

Prijs: 426 EUR (excl btw)

De opleidingen van Kluwer Opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

  • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Accreditatie:
  • OVB Orde van Vlaamse Balies, 3 punten (In aanvraag)
  • OBFG Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone de Belgique, 3 punten (In aanvraag)
  • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 3,5 uren
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven