Wie een vennootschap succesvol wil leiden, adviseren of controleren, heeft een stevige basiskennis van het vennootschapsrecht nodig. Hij of zij heeft nood aan kennis van en inzicht in de verschillende vennootschapsvormen, de werking van hun organen, welke effecten ze kunnen uitgeven, welke herstructureringen ze kunnen ondergaan, de rol van de commissaris enzovoort.

 

Daarbij komt dat een volledig nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in de steigers staat. Dit nieuwe Wetboek werd inmiddels in het parlement ingediend en de finale goedkeuring wordt al verwacht voor de herfst van 2018.

 

Het nieuwe Wetboek zal een meer dan ingrijpende hervorming en modernisering van het Belgisch vennootschaps- en verenigingsrecht met zich meebrengen. De docenten zullen daarom, elk voor hun deeldomein, ingaan op de belangrijkste wijzigingen.

 

Na het volgen van deze basisopleiding bent u uitstekend gewapend om belangrijke beslissingen te nemen!

Doelstellingen

In België stijgt het aantal startende ondernemingen jaar na jaar. De ingewikkelde vennootschapswetgeving schrikt nieuwe ondernemers blijkbaar niet af. Daar wringt nochtans het schoentje: veel (niet-)juristen zijn niet of nauwelijks op de hoogte van de spelregels. Nochtans is een basiskennis van het huidige (en het toekomstige) vennootschapsrecht cruciaal voor een degelijk bestuur en onderbouwde adviezen ...

Pluspunten

  • Snelst mogelijke introductie in de basisregels van het vennootschapsrecht!
  • Opleiding samengesteld door topadvocaten.
  • Praktische invalshoek, zodat de nieuwe kennis ook echt meerwaarde oplevert.
  • Inclusief tweetalig wetboek.

Uw resultaten

Deze opleiding laat u kennismaken met de juridische context waarbinnen de verschillende vennootschappen opereren. U krijgt inzicht in de vennootschapsstructuur en de dagelijkse werking. Bovendien zal de docent u wegwijs maken door het “Wetboek van Vennootschappen (en Verenigingen)”, zodat u sommige vragen en netelige kwesties voortaan zelf kan oplossen.

Bestemd voor

 • accountants
 • boekhouders
 • revisoren
 • belastingconsulenten
 • fiscalisten
 • bedrijfsleiders
 • bestuurders
 • zaakvoerders
 • financieel directeuren
 • administratief directeuren
 • advocaten
 • juristen
 • notarissen
 • professionals met of zonder juridische achtergrond
"

Ik beveel deze opleiding zeker aan: ervaren docenten die de theorie ook praktisch voorstellen met tal van voorbeelden.

"
Marianne Dees, paralegal, Electrabel
"

Deze cursus overstijgt het gemiddelde niveau. Uiterst goede docenten, deels academisch, deels vakbekwame juristen. Praktische syllabus. Een aangename wisselwerking tussen docent en student.

"
Luc De Vleminck, immobiliënmakelaar, De Vleminck Luc Immo
"

Zelfs voor hen die al de eerste knepen van het vennootschapsgebeuren onder de knie hebben, is deze opleiding zeer zeker de moeite waard omwille van de vele tips die de docenten vanuit hun meer dan ruime werkervaring met de cursisten willen delen.

"
Patrick Verachtert, advocaat, Servilex Advocaten
"

Deze cursus gaf me een ruim en totaaloverzicht van het vennootschapsrecht.

"
Paul Van der Kelen, afgevaardigde, BNP Paribas Fortis
"

De opleiding geeft in 3 dagen een volledig overzicht over het praktisch gebruik van het Belgisch ondernemingsrecht. Pluspunten: praktische bruikbaarheid en goede sprekers.

"
Dries Wyffels, financieel directeur, Almetal Beheer

Programma

De vennootschapsvormen 

Wat is een vennootschap? Vanuit een definitie van de vennootschap krijgt u een overzicht van de belangrijkste kenmerken en de voor- en nadelen van de verschillende vennootschapsvormen. De nadruk wordt gelegd op de doorgedreven vereenvoudiging van de vennootschapsvormen in het nieuwe Wetboek: hun aantal wordt immers naar vier basisvormen teruggebracht, weliswaar met varianten.

 

Bestuur en algemene vergadering

Hoe wordt een vennootschap bestuurd? Welke organen zijn wettelijk verplicht en welke spelregels gelden bij het nemen van beslissingen? De docent zal de rol en de bevoegdheden van bestuurders, de raad van bestuur en de algemene vergadering van aandeelhouders bespreken. Tot slot komt de bestuurdersaansprakelijkheid aan bod. Ook hier bevat het nieuwe Wetboek enkele nieuwigheden, zoals de afschaffing van de ad nutum afzetbaarheid van bestuurders en de beperking van bestuurdersaansprakelijkheid.

 

Oprichting en kapitaal/eigen vermogen

Hoe wordt een vennootschap opgericht en hoe ver reikt de aansprakelijkheid van de oprichters? Hoe vormt men kapitaal en wat is de bestaansreden ervan? Met welke mechanismen en procedures kunnen kapitaalverschaffers hun rechten in de vennootschap vrijwaren? Op welke wijze en binnen welke perken kan winst worden uitgekeerd? Levensbelangrijke vragen voor iedereen die betrokken is bij vennootschappen. En niet onbelangrijk: wat met “kapitaal” na het nieuwe Wetboek, dat een “kapitaalloze BV” zal invoeren?

 

Aandelen en andere effecten - Conflicten tussen aandeelhouders

U kunt op verschillende manieren deelnemen in een vennootschap: aandelen met of zonder stemrecht, winstbewijzen en warrants (inschrijvingsrechten), (converteerbare) obligaties of certificaten ... Die keuze heeft belangrijke fiscale en vennootschapsrechtelijke gevolgen. Daarnaast zal het nieuwe Wetboek heel wat nieuwe opportuniteiten bieden, zoals de mogelijkheid om aandelen met meervoudig stemrecht uit te geven. Verder zal de docent aandacht besteden aan de manier waarop geschillen en conflicten tussen aandeelhouders kunnen worden opgelost.

 

Herstructureringen

Heel wat vennootschappen krijgen vroeg of laat af te rekenen met vragen over fusie, splitsing, inbreng, ontbinding of vereffening. Ondernemingen die groeien of krimpen, kunnen kiezen uit verschillende (de)concentratiestrategieën. Maar wat zijn hun voor- en nadelen? De docent zal u uitleggen welke juridische valkuilen u moet vermijden en hoe u daarbij concreet te werk moet gaan. Gelukkig tracht het nieuwe Wetboek deze procedures alvast wat eenvoudiger te maken.

 

Commissariaat, verslagen en eindejaarsverrichtingen

De commissaris heeft heel wat bevoegdheden en verplichtingen. Hij speelt dus een belangrijke rol binnen de onderneming. Maar hoe wordt hij benoemd en ontslagen? Welke verslagen moet hij opmaken, en hoever reikt zijn aansprakelijkheid? Tot slot van deze sessie zal de docent de administratieve horden overlopen die elke onderneming moet nemen bij het afsluiten van het boekjaar.

De hervorming van de vennootschapswetgeving biedt kansen

Bron: Wolters Kluwer Learning Blog

De basiswetgeving inzake het ondernemingsrecht, waaronder de vennootschapswetgeving, wordt grondig hervormd. De wijzigingen moeten bijdragen tot het eenvoudiger en vlotter toegankelijk maken van het Belgische vennootschapsrecht. En om de aansluiting met Europa niet te verliezen… Runa Vander Eeckt, advocaat bij Eubelius, volgt alles op de voet.

Docent(en)

D_00354.jpg

Jean Pierre Vincke

Jean Pierre Vincke is ere-bedrijfsrevisor. Hij was lesgever aan de Koninklijke Militaire School (KMS) en gastprofessor aan HUB-EHSAL. Jean Pierre Vincke is lid van de Commissie boekhoudkundige aangelegenheden van het IBR.

D_00387.jpg

Joris De Wolf

Joris De Wolf is advocaat bij het advocatenkantoor Eubelius en lid van de balie van Brussel. Joris legt zich toe op vennootschaps- en financieel recht, met een bijzondere focus op genoteerde entiteiten. Joris is tevens deeltijds assistent vennootschapsrecht aan het Jan Ronse Instituut voor Vennootschaps- en Financieel Recht (KULeuven) en aan de Universiteit Hasselt.

D_01875.jpg

Anthony Logghe

Anthony Logghe werd licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent in 2000, en behaalde het jaar daarna een aanvullend "Diplôme d'étude spécialisée (D.E.S.) en droit économique" aan de Université de Liège. Hij werd lid van de Brusselse balie in september 2001 en is sinds januari 2015 vennoot van het advocantenkantoor Eubelius. Aanvankelijk legde Anthony zich toe op het vennootschaps- en effectenrecht (inclusief fusies & overnames en corporate litigation), alsook op het bredere ondernemingsrecht. Inmiddels heeft hij evenwel een bijzonder ruime expertise opgebouwd in het kader van projecten van publiek-private samenwerking (in het bijzonder DBFM(O)-contracten en de bijhorende aspecten van projectfinanciering). Daarbij treedt hij op voor tal van overheden alsook voor enkele vooraanstaande aannemersbedrijven. Anthony is auteur van enkele publicaties met betrekking tot publiek-private samenwerking

D_02374.jpg

Runa Vander Eeckt

Runa Vander Eeckt werd licentiaat in de rechten aan de KU Leuven in 2003 en hetzelfde jaar lid van de Brusselse balie. Zij behandelt regelmatig dossiers voor overheidsbedrijven, waaronder NMBS, NMBS Holding en Infrabel. Zij legt zich daarnaast, binnen het ondernemings-, economisch en financieel recht toe op, onder meer, advies en bijstand inzake aandelenoverdrachten, de redactie van aandeelhoudersovereenkomsten, adviesverlening inzake en redactie van commerciële overeenkomsten (verkoop, agentuur, aanneming, commerciële samenwerkingsovereenkomsten,…), advies en bijstand in handelsgeschillen en het opstellen van vennootschaps-rechtelijke adviezen, o.m. inzake bestuurders-aansprakelijkheid. Zij publiceert in tijdschriften en boeken gericht op het vennootschapsrecht.

cr-01839080

Carl Clottens

Carl Clottens behaalde een licentiaat in de rechten aan de KU Leuven in 2004. In 2011 promoveerde hij aan dezelfde universiteit tot doctor in de rechten met een proefschrift over “Proportionaliteit van stemrecht en risico in kapitaalvennootschappen”, dat werd bekroond met de Prijs Pierre Coppens. Hij is lid van de Brusselse balie sinds 2004. Zijn praktijk richt zich op het vennootschaps- en financieel recht en fusies en overnames. Hij is gastdocent in de ManaMa vennootschapsrecht aan de KU Leuven campus Brussel sinds 2012. Voordien was hij sinds 2005 assistent in het Jan Ronse Instituut voor Vennootschaps- en Financieel recht van de KU Leuven. Carl is auteur van talrijke academische publicaties en spreekt regelmatig op juridische congressen en seminaries. Hij is lid van de redactie van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap / Revue Pratique des Sociétés (TRV-RPS) en co-redacteur van de International Encyclopaedia of Laws - Corporations & Partnerships.

Praktische informatie

Prijs: 1 872 EUR (excl btw)

De opleidingen van Kluwer Opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Extra:

Enkele topics die aan bod komen in deze opleiding, worden verder uitgediept in gespecialiseerde studie(mid)dagen. Meer info: www.opleidingen.wolterskluwer.be/juridisch

Documentatie:

Naast een zeer uitgebreide documentatiemap ontvangt u het tweetalige 'Wetboek Vennootschappen en Verenigingen - Code des Sociétés et Associations' van E. Wymeersch en M. Tison, uitgegeven door Wolters Kluwer.

Accreditatie:
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 21 uren
 • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 21 uren
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 18 punten (In aanvraag)
 • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 21 uren
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven