De afgelopen maanden heeft onze wetgever diverse maatregelen getroffen die een impact hebben op de aanwerving, tewerkstelling en het ontslag van werknemers.  Onze arbeidsrechtbanken en -hoven konden zich uitspreken over belangrijke arbeidsrechtelijke topics.  Met deze opleiding wordt u snel en volledig geïnformeerd over de sociaal-juridische actualiteit.

Bestemd voor

 • Advocaten
 • Bedrijfsjuristen
 • Magistraten
 • HR-specialisten

Programma

Onder meer de volgende thema’s komen aan bod:

 • Inzetbaarheidsverhogende maatregelen: Quid?
 • Laatste stand van zaken inzake outplacement
 • Nieuwe wettelijke bepalingen inzake tijdskrediet en thematische verloven
 • Ontslag met een te korte opzeggingstermijn : aanvullende verbrekingsvergoeding verschuldigd?
 • Opzegclausules en de Eenheidswet
 • Enkele topics inzake ontslag beschermde werknemers
 • Ontslag en discriminatie op grond van huidige/toekomstige gezondheidstoestand
 • Einde van de arbeidsovereenkomst door  medische overmacht:  risico op discriminatie?
 • Ontslag om dringende reden: wat met bewijselementen die werden verkregen met miskenning van het recht op eerbiediging van het privéleven?

Docent(en)

Ann Witters

Ann Witters is advocaat-vennoot bij het advocatenkantoor Claeys & Engels. Mrs. Ann Witters adviseert werkgevers in individueel en collectief arbeidsrecht en begeleidt cliënten bij dagdagelijkse vragen inzake aanwerving, tewerkstelling en ontslag. Ze heeft zich onder meer gespecialiseerd in herstructureringen van ondernemingen met meervoudig ontslag, onderhandelingen met werknemersafgevaardigden, en de wetgeving inzake welzijn van de werknemers bij de uitvoering van het werk. Ann adviseert regelmatig over het recht op privacy en verwerking van persoonsgegevens in een nationale en internationale context. Zij is een regelmatig spreekster op interne en externe seminaries en verzorgde talrijke juridische publicaties. Zij is mede-auteur van het jaarlijks boek "Actief Eindigen". Ann is lid van onder meer de "Personnel Managers Club" en van de "Internationale Practice Group Individual Employments Rights" in de schoot van Ius Laboris.

Anne Wils

Anne is sinds september 2015 lid van de Balie van Brussel. Zij werkt als advocaat stagiaire bij Claeys & Engels en is actief in verschillende takken van het arbeidsrecht. Zij behaalde in 2014 haar Master in de rechten aan de Universiteit van Hasselt. Tijdens deze opleiding studeerde zij een semester aan de Universidad Autónoma de Madrid (UAM) in Spanje. In 2015 studeerde Anne cum laude af aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij een Engelstalige master-na-masteropleiding in internationaal en Europees arbeidsrecht volgde.

Praktische informatie

Prijs: 115 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille op klassikale opleidingen, live webinars en congressen. Meer info vindt u hier.
Extra:

U kan dit webinar enkel live bekijken.

Documentatie:

Documentatie wordt digitaal bezorgd.

Accreditatie:
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 1,5 uren
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 2 punten
 • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 2 uren
 • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 2 uren
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Deze webinar maakt deel uit van onze Webinardays. In totaal kan u een keuze maken uit 6 webinars. Voor een tweede webinar betaalt u 99€, vanaf een derde webinar bedraagt de prijs 75€ per extra webinar.

Inschrijven

Data