Omgaan met arbeidsongeschiktheid in de onderneming

Actua: Integratie langdurig zieken

15 oktober 2020, Berchem (Antwerpen)

Arbeidswetgeving in Nederland: basisopleiding

Een heldere vergelijking tussen Belgisch en Nederlands arbeidsrecht

17 november 2020, Berchem (Antwerpen)

Arbeidsongeschiktheid in de openbare sector (contractuelen en statutairen)

re-integratie van langdurig contractuele en statutaire medewerkers en het vervroegd pensioen om medische redenen

22 september 2020, Berchem (Antwerpen)

Arbeidswetgeving en sociale wetgeving: wat is van toepassing op statutairen?

Welke regels van het arbeidsrecht en van de sociale zekerheid die gelden voor de privé sector zijn van toepassing op vast benoemde ambtenaren?

29 oktober 2020, Kessel-Lo (Leuven)

Het ambtenarenpensioen

Alles over pensioenen voor contractuelen en statutairen

27 oktober 2020, Elewijt

Loonadministratie van A tot Z

Een grondig inzicht in de payroll van uw onderneming

8 oktober 2020, Sint-Denijs-Westrem

Het wettelijk pensioen

Met aandacht voor de maatregelen uit het zomerakkoord

29 september 2020, Leuven

Loonbeslag en -overdracht

Zowel voor de publieke als de private sector!

25 februari 2021, Aalst

Mobiliteit en flexibele verloning: hoe doet u dat in 2020?

flexibel benefits, cafetariaplan, flexibele verloning, cash for cars, mobiliteitsvergoeding, mobiliteitsbudget

13 oktober 2020, Berchem (Antwerpen)

Webinarreeks: update sociale actualiteit

4 webinars per jaar met de recente wijzigingen en actualiteit in de sociale wetgeving

20 augustus 2020, Live webinar

Terbeschikkingstelling van werknemers

Freelancers en flexibele contracten: kan dat zomaar allemaal?

20 oktober 2020, Sint-Denijs-Westrem

Alles wat u als hr-medewerker moet weten over verzekeringen

Zodat u sterker in uw schoenen staat bij onderhandelingen

10 december 2020, Elewijt

Loonfiscaliteit van A tot Z

Payroll opleiding rond fiche 281.10 en uw loonverwerking

12 november 2020, Kessel-Lo (Leuven)

Na de Sociale verkiezingen: wat zijn uw rechten en plichten als werkgever ten aanzien van de verkozen overlegorganen?

sociale verkiezingen 2019, sociale verkiezingen 2020, ondernemingsraad, OR, comité preventie en bescherming op het werk, CPBW

1 december 2020, Berchem (Antwerpen)

Workshop voor de voorzitter van het stembureau

Oefen de stemming van de sociale verkiezingen in de praktijk

27 oktober 2020, Heverlee

Expatriëring en detachering: sociale aspecten (inclusief de impact van de Brexit)

Benut alle mogelijkheden en vermijd kostbare fouten

18 mei 2021, Berchem (Antwerpen)

Expatriëring en detachering: fiscale aspecten

Concrete cijfervoorbeelden, praktijktips, optimalisatiemogelijkheden

18 mei 2021, Berchem (Antwerpen)

Sociale wetgeving in België: basisopleiding

Sociale wetgeving in België: basisopleiding

11 juni 2020, Online

Interne onderzoeken en sociale inspecties: aandachtspunten vanuit de praktijk

Bereid u voor op sociale inspecties en interne onderzoeken en voorkom sancties

29 september 2020, Berchem (Antwerpen)

Update sociale actualiteit

Grondige updatecyclus (4 sessies per jaar) van recente wijzigingen in de sociale wetgeving

15 september 2020, Elewijt