Compensation & Benefits 2019

Compensation & Benefits 2017

27 september 2019, Diegem

Eindeloopbaan

Tijdskrediet, outplacement en het stelsel met bedrijfstoeslag (SWT)

21 mei 2019, Aalst

Expatriëring en detachering: sociale aspecten (inclusief de impact van de Brexit)

Benut alle mogelijkheden en vermijd kostbare fouten

14 mei 2019, Leuven

Omgaan met arbeidsongeschiktheid in de onderneming

Actua: Integratie langdurig zieken

2 april 2019, Brussel (Neder-Over-Heembeek)

Expatriëring en detachering: fiscale aspecten

Concrete cijfervoorbeelden, praktijktips, optimalisatiemogelijkheden

14 mei 2019, Leuven

Schijnzelfstandigheid

Bezint, eer ge begint!

23 april 2019, Brussel (Schaarbeek)

Terbeschikkingstelling van werknemers

Freelancers en flexibele contracten: kan dat zomaar allemaal?

6 juni 2019, Berchem (Antwerpen)

Nieuwigheden in privacy: wat is de impact ervan op hr?

De Global Data Protection Regulation (GDPR) treedt in werking in 2018: bent u voorbereid?

11 juni 2019, Sint-Denijs-Westrem

Cao‘s: redactie en aandachtspunten

cao, nationale, sectorale en ondernemingscao, arbeidsrecht, collectief overleg, cao van bepaalde duur, arbeidsrechtelijke verhoudingen, cao redigeren,

2 april 2019, Diegem

Na de Sociale verkiezingen: wat zijn uw rechten en plichten als werkgever ten aanzien van de verkozen overlegorganen?

sociale verkiezingen, overlegorganen, ondernemingsraad, OR, comité preventie en bescherming op het werk, CPBW

5 mei 2020, Berchem (Antwerpen)

Loonbeslag en -overdracht

Zowel voor de publieke als de private sector!

22 mei 2019, Leuven

Webinarreeks: update sociale actualiteit

sociale actualiteit, sociale wetgeving, jobs deal, pensioenen, thematische verloven, flexibele arbeidsmarkt, mobiliteit

25 april 2019, Live webinar

Het IPA 2019-2020

IPA 2019-2020 - loonnorm en mobiliteit

25 april 2019, Brussel (Neder-Over-Heembeek)

Arbeidswetgeving in Nederland: basisopleiding

Een heldere vergelijking tussen Belgisch en Nederlands arbeidsrecht

3 oktober 2019, Borgerhout (Antwerpen)

Sociale wetgeving in België: basisopleiding

Sociale wetgeving in België: basisopleiding

20 juni 2019, Elewijt

Loonadministratie van A tot Z

Een grondig inzicht in de payroll van uw onderneming

3 oktober 2019, Brussel (Neder-Over-Heembeek)

Het wettelijk pensioen

Met aandacht voor de maatregelen uit het zomerakkoord

26 september 2019, Elewijt

Loonfiscaliteit van A tot Z

Payroll opleiding rond fiche 281.10 en uw loonverwerking

28 maart 2019, Elewijt

Update sociale actualiteit

Grondige updatecyclus (4 sessies per jaar) van recente wijzigingen in de sociale wetgeving

4 juni 2019, Elewijt

Het Nieuwe Werken vanuit juridisch perspectief

Wat mag, wat mag niet en waar liggen de schemerzones?

4 juni 2020, Leuven