Compensation & Benefits 2019

Compensation & Benefits

27 september 2019, Diegem

Webinar Days 2019

Webinar Days 2019

23 augustus 2019, Live Webinar

Na de Sociale verkiezingen: wat zijn uw rechten en plichten als werkgever ten aanzien van de verkozen overlegorganen?

sociale verkiezingen 2019, sociale verkiezingen 2020, ondernemingsraad, OR, comité preventie en bescherming op het werk, CPBW

5 mei 2020, Berchem (Antwerpen)

Arbeidswetgeving in Nederland: basisopleiding

Een heldere vergelijking tussen Belgisch en Nederlands arbeidsrecht

3 oktober 2019, Borgerhout (Antwerpen)

Het Nieuwe Werken vanuit juridisch perspectief

Wat mag, wat mag niet en waar liggen de schemerzones?

4 juni 2020, Leuven

Terbeschikkingstelling van werknemers

Freelancers en flexibele contracten: kan dat zomaar allemaal?

20 oktober 2020, Sint-Denijs-Westrem

Schijnzelfstandigheid

Bezint, eer ge begint!

23 april 2020, Elewijt

Loonadministratie van A tot Z

Een grondig inzicht in de payroll van uw onderneming

3 oktober 2019, Brussel (Neder-Over-Heembeek)

Alles wat u als hr-medewerker moet weten over verzekeringen

Zodat u sterker in uw schoenen staat bij onderhandelingen

4 december 2019, Berchem (Antwerpen)

Expatriëring en detachering: sociale aspecten (inclusief de impact van de Brexit)

Benut alle mogelijkheden en vermijd kostbare fouten

9 juni 2020, Brussel (Schaarbeek)

Expatriëring en detachering: fiscale aspecten

Concrete cijfervoorbeelden, praktijktips, optimalisatiemogelijkheden

9 juni 2020, Brussel (Schaarbeek)

Mobiliteit en flexibele verloning: hoe doet u dat in 2019?

flexibel benefits, cafetariaplan, flexibele verloning, cash for cars, mobiliteitsvergoeding, mobiliteitsbudget

26 september 2019, Brussel (Neder-Over-Heembeek)

Sociale wetgeving in België: basisopleiding

Sociale wetgeving in België: basisopleiding

15 oktober 2019, Leuven

Workshop voor de voorzitter van het stembureau

Oefen de stemming van de sociale verkiezingen in de praktijk

26 maart 2020, Borgerhout (Antwerpen)

Omgaan met arbeidsongeschiktheid in de onderneming

Actua: Integratie langdurig zieken

15 oktober 2019, Borgerhout (Antwerpen)

Update sociale actualiteit

Grondige updatecyclus (4 sessies per jaar) van recente wijzigingen in de sociale wetgeving

10 september 2019, Elewijt

Webinarreeks: update sociale actualiteit

4 webinars per jaar met de recente wijzigingen en actualiteit in de sociale wetgeving

29 augustus 2019, Live webinar

Het wettelijk pensioen

Met aandacht voor de maatregelen uit het zomerakkoord

26 september 2019, Elewijt

Loonfiscaliteit van A tot Z

Payroll opleiding rond fiche 281.10 en uw loonverwerking

12 november 2020, Kessel-Lo (Leuven)

Loonbeslag en -overdracht

Zowel voor de publieke als de private sector!

12 november 2019, Brussel (Schaarbeek)