Op 15 februari 2017 werd het Vlaamse Onteigeningsdecreet goedgekeurd. Het decreet is nu meer dan een jaar in werking, en overkoepelt de bestaande, maar verschillende verouderde onteigeningswetten uit 1835, 1926 en 1962.

De klassieke onteigeningsvoorwaarden blijven onveranderd, maar de uitvoeringsmodaliteiten en procedures worden gewijzigd. Tijdens dit webinar zal de spreker de nieuwigheden toelichten.

Bestemd voor

 • advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten, notarissen
 • ­accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, boekhouders/fiscalisten
 • financiële en algemene directies met grondige voorkennis
 • verantwoordelijken uit de publieke sector

Programma

 • Toepassingsgebied en inwerkingtreding Vlaams onteigeningsdecreet
 • Onteigeningsvoorwaarden
 • Welke overheden mogen onteigenen?
 • Bestuurlijke fase: het onteigeningsbesluit
 • Gerechtelijke fase: de vrederechter en beroepsmogelijkheden
 • Wederoverdracht na onteigening
 • Afdwingbare overname van het restant

Docent(en)

d_00305

Michiel Deweirdt

Advocaat Odigo

Michiel Deweirdt is actief in het omgevingsrecht, het administratief recht, het onteigeningsrecht en het vastgoedrecht. Hij heeft een bijzondere interesse in het onroerend erfgoedrecht. Michiel Deweirdt is licentiaat in de rechten (U. Gent, 2002) en in het milieurecht (U. Gent, 2003). Hij volgde ook een aanvullende academische opleiding 'droit de l'environnement et droit public immobilier' aan de Facultés Universitaires Saint-Louis (F.U.S.L. Brussel, 2005). Hij is medewerker van de reeks "Onroerend goed in de praktijk" uitgegeven bij Kluwer. Hij is ook redactielid bij het Tijdschrift Storm. Van 2010 tot en met 2014 was hij voorzitter van de Expertencommissie Onroerend Erfgoed van het Vlaams Gewest. Sinds 1 januari 2015 is Michiel voorzitter van de nieuwe Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed. Daarnaast is hij Plaatsvervangend Vrederechter van het Derde Kanton Gent. Michiel Deweirdt is lid van de balie van West-Vlaanderen en van de balie van Gent. Hij was vennoot bij Monard-D'Hulst sedert 1 september 2011 tot hij Odigo Advocaten vervoegde. Hij geeft regelmatig lezingen en publiceert vaak over vastgoedrecht, onroerend erfgoed, en omgevingsrecht.

Praktische informatie

Prijs: 115 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.
Extra:

U kan dit webinar enkel live bekijken.

Documentatie:

Documentatie digitaal bezorgd.

Accreditatie:
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 1,5 uren
 • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 2 uren
 • NKN Nationale Kamer van Notarissen, 2 uren
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 2 punten
 • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 2 uren (In aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data