GDPR, cookies, datalekken, …

Meer dan ooit brandend actueel: sociale media en privacybescherming. GDPR is sinds 25 mei 2018 een feit, maar dat betekent uiteraard niet dat daarmee alle problemen van de baan zijn.

Op 5 juni 2018 velde het Europees hof een nieuw ‘Facebook’arrest. Het Hof oordeelde dat een Duitse vennootschap (Wirtschaftsakademie) als beheerder van de fanpagina – die via Facebook in het leven geroepen was - moet worden geacht samen met Facebook Ierland verantwoordelijk te zijn voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met de bezoekers van deze pagina. Dit arrest werd later nog verder aangevuld met het arrest van de Finse gegevensbeschermingsautoriteit tegen de getuigen van Jehova op 10 juli 2018.

Wat deze arresten eens te meer aantonen, is dat het niet altijd eenduidig is om af te bakenen wie onder de GDPR-verplichtingen moet aanzien worden als “verwerkingsverantwoordelijke” voor de verwerking van persoonsgegevens, wie als “verwerker” en wanneer er zelfs sprake is van “gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken”. De implicaties van deze arresten zijn niet te onderschatten en gaan uiteraard verder dan louter het hebben van een pagina op sociale media.

Tijdens deze webinar zal mr. Ruben Roex, advocaat-vennoot bij time.lex een actuele stand van zaken geven inzake privacybescherming en sociale media en de verwerking van persoonsgegevens onder de nieuwe GDPR-verplichtingen.

Bestemd voor

 • advocaten
 • bedrijfsjuristen
 • magistraten

 

Programma

Topics die aan bod komen:

 • Korte introductie tot de kernbegrippen “verwerkingsverantwoordelijke” en “verwerker”
 • Implicaties van de kwalificatie
 • Concrete tips hoe met de kwalificatie om te gaan
 • Belgische ‘state of play’

Docent(en)

Ruben Roex

Voor Ruben Roex time.lex vervoegde in oktober 2014, was hij onderzoeker aan het Interdisciplinair Centrum voor Recht en ICT (ICRI) aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven. Gedurende drie jaar nam hij deel aan verschillende onderzoeksprojecten, waaronder het Belgian Cybercrime Centre of Excellence for Training, Research and Education (B-CCENTRE). Hij gaf ook verschillende gastlessen over uiteenlopende topics binnen het IT-recht. Als partner bij time.lex adviseert Ruben momenteel over uiteenlopende onderwerpen binnen ICT-recht, waaronder e-commerce, privacy & data protection, consumentenbescherming en cybercrime.

Praktische informatie

Prijs: 115 EUR (excl btw)

De opleidingen van Kluwer Opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Documentatie:

Documentatie wordt digitaal bezorgd

Accreditatie:
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 1,5 uren
 • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 2 uren
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 2 punten (In aanvraag)
 • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 2 uren (In aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven