Op 1 januari 2018 trad de wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake (‘de Pandwet’) eindelijk in werking. Het op punt stellen van het pandregister - essentieel voor de werking van het nieuwe registerpand - zorgde meermaals voor de uitstel van de inwerkingtreding.

Dit pandregister is de ingrijpendste nieuwigheid van de Pandwet, waardoor inpandgeving mogelijk wordt zonder de fysieke buitenbezitstelling van het goed waarop het pand wordt gevestigd. Tot de inwerkingtreding van de Pandwet op 1 januari 2018 kwam een pandrecht op roerende goederen tot stand door middel van buitenbezitstelling, fictieve buitenbezitstelling of registratie. Voortaan kan de pandgever ook roerende lichamelijke goederen bij zich houden en blijven gebruiken, en in principe zelfs verkopen, indien dit past binnen het kader van een normale uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten. Een pandrecht wordt voortaan tegenstelbaar aan derden door registratie in het Pandregister.

Eén jaar na de invoering van de Pandwet behandelt de spreker de vragen en problemen uit de praktijk en werpt hij een blik op het voorwerp, de vestiging en de uitwerking van zekerheden onder de Pandwet.

Bestemd voor

advocaten

magistraten

bedrijfsjuristen

Programma

1. Achtergrond en algemene beginselen

 • Specialiteitsbeginsel en eenheidsbeginsel
 • Zakelijke subrogatie, vermenging en verwerking
 • Onroerendmaking
 • De zekerheidsagent

2. Voorwerp van een registerpand

3. Pand op een algemeenheid

 • Het begrip 'algemeenheid'
 • De handelszaak
 • Effectenportefeuille

4. Pand op schuldvorderingen

 • Vestiging en voorwerp
 • Verpandbaarheid als onderdeel van pand op een algemeenheid
 • Controle en buitenbezitstelling

5. Pand op intellectuele rechten

 • Vestiging en voorwerp
 • Waar registratie te nemen?

6. Pand op financiële activa

 • Verpandbaarheid onder de Pandwet?
 • Verpandbaarheid als onderdeel van pand op een algemeenheid
 • Recente ontwikkelingen en wijzigingen

7. Het eigendomsvoorbehoud en het retentierecht

8. Uitwinning van zekerheden onder de Pandwet

Docent(en)

Thomas Donnez

Thomas Donnez is advocaat bij Eubelius en lid van de praktijkgroep Bank- en Financieel recht. Hij heeft een bijzondere focus op bank- en kapitaalmarkttransacties en financiële regulering.

Binnen het bank- en kapitaalmarkttransacties, richt Thomas zich op (grensoverschrijdende) gesyndiceerde kredieten, vastgoedfinancieringen, herstructureringen van schulden en publieke en private aanbiedingen van effecten en schuldinstrumenten.

Thomas publiceert regelmatig en spreekt geregeld tijdens seminaries over financieel- en zekerhedenrecht.

Praktische informatie

Prijs: 115 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.
Documentatie:

Documentatie digitaal bezorgd.

Accreditatie:
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 1,5 uren
 • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 2 uren
 • NKN Nationale Kamer van Notarissen, 2 uren
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 2 punten
 • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 2 uren
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data