Uit het recente 2019 Wolters Kluwer Future Ready Lawyer Survey Report blijkt dat meer dan de helft van bevraagde juristen aangeven dat investeringen in nieuwe technologie in de komende drie jaar zullen toenemen.  Reeds enige tijd terug bleek dat Artificiële Intelligentie een aantal juristentaken sneller en efficienter kan uitvoeren.

Juridische dienstverlening neemt andere vormen aan.  Voor advocaten betekent dit dat zij deze nieuwe technologie ook afdoende begrijpen zodat zij hun deontologische verplichtingen kunnen nakomen.  Soms worden deze verplichtingen voorgesteld als beperkingen terwijl zij eigenlijk toegespitst zijn op dataveiligheid.

Dit webinar staat stil bij deze technologische evolutie voor advocaten en juristen en de verplichtingen die hiermee hand in hand gaan. 

Vermits onze spreker zowel als advocaat in Brussel als ook in Washington, D.C en Pennsylvania in de VS werkt, zal dit topic ook vanuit een rechtsvergelijkend perspectief voorgesteld worden. 

Programma

  • Recente trends in gebruik van nieuwe technologie voor juristen: 2019 surveys van Kluwer en American Bar Association
  • Landschap van bestaande nieuwe technologie producten (AI, Blockchain, cloud e.a.)
  • Algemene juridische verplichtingen (dataveiligheid)
  • Specifieke verplichtingen (technologiebekwaamheid, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim)
  • Praktische punten voor praktijk, bestaande opportuniteiten en toekomst risiko’s (bv. Internet of Things, GPS location tracking)

Docent(en)

karolien-vandenberghe-jpg-pwcimage-200-252
Karolien Vandenberghe

Mr. Karolien M. Vandenberghe Advocaat (balie Brussel) & Attorney at Law (District of Columbia and Pennsylvania) Senior Managing Associate PwC Legal

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 115 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

  • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, live webinars en congressen. Meer info vindt u hier.
Extra:

On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. U kan dit on demand webinar tot 2 maand na aankoop bekijken.

Accreditatie:
  • OVB Orde van Vlaamse Balies, 2 punten
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data

Bespaar met Webinar Unlimited

Oneindig kijken en bijleren, waar en wanneer u wilt. Een persoonlijk abonnement waarmee u zo veel live of on demand webinars kunt volgen als u maar wilt. En dit gedurende een 365 dagen, voor slechts 600 euro per jaar. 

Ontdek het abonnement