N.a.v. het recent in het Tijdschrift voor Privaatrecht (TPR) gepubliceerde overzicht van rechtspraak familierecht, organiseren wij een webinarreeks waarin de auteurs hun onderdeel nader komen toelichten.

Ook wat de echtscheidingsprocedures betreft, zijn er in de besproken periode tal van ingrijpende wijzigingen geweest.

Enerzijds heeft de wetgever niet bepaald stilgezeten, denk aan de initiatieven die genomen werden om de burgerlijke rechtspleging te vereenvoudigen en de werklast bij justitie aan te pakken, voorts ook de Erfwet, de wet betreffende het huwelijksvermogensrecht, de Bemiddelingswet, de hervorming van de burgerlijke stand – allemaal zaken met een impact op de echtscheidingsprocedures. In het bijzonder kreeg de EOT een upgrade.

Daarnaast heeft ook de invoering van een familie- en jeugdrechtbank een grote rol gespeeld.

Maar anderzijds noteren we ook een aantal relevante arresten van het Grondwettelijk hof en het Hof van Cassatie.

Tijdens deze webinar zet de spreker deze voornaamste wijzigingen op een rij en worden de meest in het oog springende tendensen nader toegelicht.

Bestemd voor

 • advocaten
 • magistraten
 • notarissen
 • juristen

Programma

Topics die tijdens deze webinar o.a. aan bod komen

Inleiding

 • Overzicht van de voornaamste wijzigingen in wetgeving en belangrijke rechtspraak

Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk

 • Grond
 • Onherstelbare ontwrichting en het verstrijken van een termijn
 • Procedure
 • Voorlopige maatregelen
 • Patrimoniale gevolgen

Echtscheiding door onderlinge toestemming

 • Voorwaarden
 • De vermogensrechtelijke overeenkomst: de duur van de conventionele onverdeeldheid, onderscheid tussen gewone en gekwalificeerde benadeling; aansprakelijkheid notaris en advocaat; dading, …
 • De familierechtelijke overeenkomst: inhoud en wijzigingen
 • De nieuwe procedure EOT; afstand van de procedure en voorlopige binding
 • Gevolgen; blijvende saisine

 

Docent(en)

Steven Brouwers

Steven Brouwers (Doctor in de rechten VUB 1970 en licentiaat in het economisch recht VUB 1971) is advocaat-bemiddelaar in familiezaken en docent aan de UAntwerpen PAO Bemiddeling. Hij is ook lid van de kernredactie van het tijdschrift RABG en samensteller van de themanummers ‘Familiaal- en familiaalvermogensrecht’.

Praktische informatie

Prijs: 115 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Documentatie:

Documentatie digitaal bezorgd

Accreditatie:
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 1,5 uren
 • NKN Nationale Kamer van Notarissen, 2 uren (In aanvraag)
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 2 punten (In aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

TPR-abonnees genieten een korting. Per webinar betaalt u €99 (i.p.v. €115). Om aanspraak te maken op deze korting, geeft u kortingscode TPRE16 in.

Inschrijven

Data

Maak kennis met TPR

Tijdschrift voor privaatrecht (TPR)

Het Tijdschrift voor Privaatrecht dankt zijn grote bekendheid ongetwijfeld aan de indrukwekkende overzichten van rechtspraak. Deze thematische rechtspraakoverzichten zijn van onschatbare waarde voor juristen die vanuit praktisch of theoretisch perspectief willen doordringen in één specifiek onderwerp. Ook de hoogstaande artikels waarin gerenommeerde auteurs hun persoonlijke visie geven over actuele ontwikkelingen in het privaatrecht, dragen bij tot een verdieping én verbreding van uw kennis.

TPR Online

Tijdschrift voor Privaatrecht beschikbaar als virtuele juridische bibliotheek:

 • Alle artikels en overzichten van rechtspraak uit het TPR sinds 1999
 • Krachtige Jura-zoekmotor om snel relevante artikels en bijdragen te vinden
 • Altijd up to date en overal beschikbaar