Een collectieve schuldenregeling ( csr) is een gerechtelijke procedure om structurele schuldproblemen aan te pakken. De procedure werd in het leven geroepen door de wet van 5 juli 1998. Deze wet heeft sinds 1998, een aantal belangrijke evoluties ondergaan.

Uiteraard zal ook de recente invoering van het gewijzigde ondernemersbegrip uit het WER zijn invloed hebben op dit deel van het insolventierecht.

Zal de wijziging van het WER tot misbruiken in het volledige insolventierecht aanleiding geven of niet? Of is dit juist in de geest van wat de wetgever wenste?

Wat met de rechten en plichten van de actoren in de csr? Zijn eventuele rechtsmiddelen afdoende?

Bestemd voor

 • advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, boekhouders/fiscalisten
 • financiële en algemene directies met grondige voorkennis

Programma

 • De actoren binnen de csr en hun positie ( t.o.v. elkaar), hun rechten en plichten.
  • Schuldbemiddelaar
  • Rechtbank
  • Schuldenaar(s)/ partners niet onder csr
  • Schuldeisers/ boedelschuldeisers
  • Bewindvoerder/ curator/...
 • Het nieuwe ondernemingsbegrip uit het WER en de mogelijkheden/ beperkingen voor de schuldenaar-ondernemer in de csr.
 • Mogelijkheid tot forum-keuze van de schuldenaar-ondernemer?
 • Misbruiken?
 • Verschil tussen de mogelijkheden van kwijtschelding van de schulden onder artikel 1675/15 Ger wb ( csr) en onder artikel XX.173 WER ( faillissement).

Docent(en)

Sara Aelbrecht

advocaat - curator

Praktische informatie

Prijs: 115 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille op klassikale opleidingen, live webinars en congressen. Meer info vindt u hier.
Extra:

U kan dit webinar enkel live bekijken.

Accreditatie:
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 1,5 uren
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 2 punten
 • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 2 uren
 • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 2 uren
 • NKGB Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, 2 punten (In aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Deze webinar maakt deel uit van onze Webinardays. In totaal kan u een keuze maken uit 6 webinars. Voor een tweede webinar betaalt u 99€, vanaf een derde webinar bedraagt de prijs 75€ per extra webinar.

Inschrijven

Data