N.a.v. het recent in het Tijdschrift voor Privaatrecht (TPR) gepubliceerde overzicht van rechtspraak familierecht, organiseren wij een webinarreeks waarin de auteurs hun onderdeel nader komen toelichten.

Tijdens de webinar ‘Alimentatie’ zet de spreker deze voornaamste wijzigingen op een rij en worden de meest in het oog springende tendensen nader toegelicht.

In de besproken periode vallen er twee belangrijke wetten te signaleren met een substantiële impact op de gerechtelijke organisatie en de procedure inzake onderhoudsuitkeringen: de wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank en de wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie.

Daarnaast zijn er in de besproken periode nog een aantal arresten te vermelden zowel van het Grondwettelijk Hof als van het Hof van Cassatie met een min of meer principiële draagwijdte die uiteraard niet mogen ontbreken in dit overzicht.

Bestemd voor

 • advocaten
 • magistraten
 • notarissen
 • juristen

Programma

Tijdens deze webinar zullen o.m. deze topics aan bod komen:

De bijzondere ouderlijke onderhoudsverplichtingen:

 • De verplichting van de ouders hun kinderen levensonderhoud, opvoeding en opleiding te verschaffen
 • Bevoegdheidsproblemen bij de verhaalsvorderingen van het OCMW

De hulp- en bijdrageplicht tussen echtgenoten

 • Hulpplicht
 • Bijdrage in de lasten van het huwelijk
 • Uitgesteld hoger beroep tegen vonnissen alvorens recht te doen

De uitkering ten aanzien van de ex-echtgenoot

 • Na echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk; hoger beroep enkel en alleen om een principieel recht op uitkering te doen vaststellen
 • Na echtscheiding door onderlinge toestemming; onderscheid tussen de uitkering tijdens de procedure en deze na de echtscheiding, gevolgen voor de voorlopige binding; verplichte vermelding of er al dan niet afstand wordt gedaan van de uitkering

Docent(en)

Steven Brouwers

Steven Brouwers (Doctor in de rechten VUB 1970 en licentiaat in het economisch recht VUB 1971) is advocaat-bemiddelaar in familiezaken en docent aan de UAntwerpen PAO Bemiddeling. Hij is ook lid van de kernredactie van het tijdschrift RABG en samensteller van de themanummers ‘Familiaal- en familiaalvermogensrecht’.

Praktische informatie

Prijs: 115 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Documentatie:

Documentatie digitaal bezorgd

Accreditatie:
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 1,5 uren
 • NKN Nationale Kamer van Notarissen, 2 uren (In aanvraag)
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 2 punten (In aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

TPR-abonnees genieten een korting. Per webinar betaalt u €99 (i.p.v. €115). Om aanspraak te maken op deze korting, geeft u kortingscode TPRE16 in.

Inschrijven

Data

Maak kennis met TPR

Tijdschrift voor privaatrecht (TPR)

Het Tijdschrift voor Privaatrecht dankt zijn grote bekendheid ongetwijfeld aan de indrukwekkende overzichten van rechtspraak. Deze thematische rechtspraakoverzichten zijn van onschatbare waarde voor juristen die vanuit praktisch of theoretisch perspectief willen doordringen in één specifiek onderwerp. Ook de hoogstaande artikels waarin gerenommeerde auteurs hun persoonlijke visie geven over actuele ontwikkelingen in het privaatrecht, dragen bij tot een verdieping én verbreding van uw kennis.

TPR Online

Tijdschrift voor Privaatrecht beschikbaar als virtuele juridische bibliotheek:

 • Alle artikels en overzichten van rechtspraak uit het TPR sinds 1999
 • Krachtige Jura-zoekmotor om snel relevante artikels en bijdragen te vinden
 • Altijd up to date en overal beschikbaar