Tijdens deze webinar focussen we ons op een relatief recente en misschien minder bekende rechtstak: het medisch recht. Deze rechtstak bevindt zich op het raakvlak van diverse andere klassieke rechtstakken, maar heeft daarnaast ook een aantal specifieke aspecten.

Uiteraard denken we hierbij in de eerste plaats aan het medisch aansprakelijkheidsrecht.

Zo is er de wet medische ongevallen van 31 maart 2010 die de schadeloosstelling regelt bij schade als gevolg van gezondheidszorgen; de contentieux van de zgn. ‘wrongful life-, birth-, en pregnancy claims’; de aansprakelijkheid voor ziekenhuisinfecties

Vervolgens rijst de vraag naar de informatieplicht van de zorgverlener (zgn. informed consent) alvorens een ingreep mag worden uitgevoerd. Wat is de draagwijdte van deze informatieplicht, op wie rust de bewijslast wanneer de informatieplicht niet gerespecteerd werd, en welke schadevergoeding kan men vorderen?

Tot slot mengt ook het Hof van Justitie zich in het debat. Men denkt hierbij aan de recente arresten inzake de Richtlijn Productaansprakelijkheid i.h.b. met betrekking tot de invulling van de begrippen leverancier en schade en (het bewijs van) het oorzakelijk verband.

Tijdens dit webinar zal de spreker, expert in het aansprakelijkheidsrecht, de recente evoluties en interessante tendensen rond deze aansprakelijkheidsvorm nader toelichten en kaderen binnen enkele actuele topics in het medisch recht.

Bestemd voor

 • advocaten
 • magistraten
 • bedrijfsjuristen
 • verzekeringswereld

Programma

Topics die tijdens deze webinar o.m. aan bod zullen komen:

Wet medische ongevallen/MOZA

Patiënten kunnen – dankzij deze wet -  terecht bij het fonds voor medische ongevallen. Dit fonds geeft een advies over de kwaliteit van de verstrekte gezondheidszorg, en zal in de eerste plaats nagaan of er een zorgverlener aansprakelijk is. Indien dit niet het geval is, zal worden nagegaan of er sprake is van abnormale schade. In dat laatste geval, ligt een medisch ongeval zonder aansprakelijkheid (MOZA) voor, en zal het fonds een vergoeding betalen aan de patiënt. Intussen zijn er reeds diverse vonnissen en arresten waarin dit begrip nader wordt ingevuld. Deze zullen zeker aan bod komen.

Wrongful birth/life/pregnancy – claims:

 • begrip en aansprakelijkheid; stand van zaken rechtspraak
 • in hoeverre kan een arts aansprakelijk gesteld worden voor een verkeerde prenatale diagnose? En dus voor de vermogensrechtelijke schade van ouders na de geboorte van een gehandicapt kind?

Het statuut van de patiënt

 • Patiëntenrechten
 • Het medisch dossier
 • Informed consent – Cass. 25 juni 2015, Cass. 26 juni 2009…

Aansprakelijkheid voor ziekenhuisinfecties

In welke mate kan men de arts en/of het ziekenhuis aansprakelijk stellen voor de gevolgen hiervan, nu zij doorgaans onvermijdbaar zijn. Hierbij zien we een grote diversiteit in de rechtspraak.

Docent(en)

Wannes Buelens

Wannes Buelens studeerde rechten aan de Universiteit van Antwerpen, waar hij in 2014 afstudeerde met grote onderscheiding. In juni 2018 promoveerde hij tot doctor in de rechten met een proefschrift over het medisch ongeval zonder aansprakelijkheid. Hij is auteur van diverse publicaties in voormelde materies en spreekt regelmatig op binnenlandse en buitenlandse congressen. Momenteel is Wannes Buelens verbonden aan de UAntwerpen als academisch medewerker zakenrecht en bijzondere overeenkomsten.

Wannes Buelens legt zich binnen het team van Equator Advocaten toe op het vastgoedrecht, privaat bouwrecht, zakenrecht, contractenrecht en het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht.

Praktische informatie

Prijs: 115 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Documentatie:

Documentatie digitaal bezorgd

Accreditatie:
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 1,5 uren (In aanvraag)
 • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 2 uren (In aanvraag)
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 2 punten (In aanvraag)
 • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 2 uren (In aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data