Beleggingsverzekeringen zijn niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven en de dagdagelijkse juridische praktijk.

De hervormingen van het erfrecht en van het huwelijksvermogensrecht hebben  een niet onbelangrijke impact op de beleggingsverzekeringen. Ook de nieuwigheden inzake schenk- en erfbelasting drukken hun stempel.

Tijdens deze webinar bekijken we hoe de beleggingsverzekering als vermogensrechtelijk instrument gehanteerd kan worden, meer bepaald om vermogensoverdracht en successieplanning te organiseren. Dit alles in het licht van de soms tegenstrijdige standpunten van de officiële instanties zoals de Rulingdienst, Vlabel en de federale belastingadministratie...

Bestemd voor

 • advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten, notarissen
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, boekhouders/fiscalisten
 • financiële en algemene directies met grondige voorkennis

Programma

Een greep uit de thema’s die aan bod komen:

 • Wat heeft het nieuwe erfrecht gewijzigd aan het vroegere vermoeden dat de aanduiding van de begunstigde met vrijstelling van inbreng (dus buiten erfdeel) is gebeurd?
 • Wat is het huwelijksvermogensrechtelijk statuut van individuele levensverzekeringen bij echtgenoten gehuwd met gemeenschap van goederen?
 • Op welke wijze kan er afgeweken worden van de nieuwe inbrengregels en de nieuwe wettelijke huwelijksvermogensrechtelijke regeling indien men dat expliciet wil?
 • Heeft de wijziging van het huwelijksvermogensrecht ook fiscale implicaties veroorzaakt?
 • Wat zijn de te mijden valkuilen in het kader van de begunstigingsclausule?
 • Hoe erfbelasting vermijden bij een (levens)verzekeringsgift?
 • Hoe erfbelasting vermijden op een levensverzekering ter kanalisering van een beding van terugkeer?
 • Bieden de nieuwe Vlaamse erfbelastingregels inzake flexibele erfenissprong ook opportuniteiten in de sfeer van de beleggingsverzekeringen, meer specifiek in geval van weigering van de begunstiging?
 • ‘Tontine’ via levensverzekering: wat zijn de laatste ontwikkelingen inzake de toepassing van de erfbelasting in de verschillende gewesten op het vlak van de beleggingsverzekeringen op twee hoofden (aanwas)?
 • Hoe positioneert een tak 23-beleggingsverzekering zich tegenover een bevek op het vlak van de roerende fiscaliteit?
 • ...

Docent(en)

Paul Van Eesbeeck

Paul Van Eesbeeck, Vereycken & Vereycken Consulting

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 201 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, live webinars en congressen. Meer info vindt u hier.
Extra:

U kan dit webinar live bekijken, het is echter ook mogelijk de opname tot 2 maand na het webinar te (her)bekijken.

Accreditatie:
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 3 punten
 • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 3 uren
 • FSMA-NL Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten-verzekeringen, 3 punten
 • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 3 uren
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 3 uren
 • NKN Nationale Kamer van Notarissen, 3 uren
 • FSMA-NL Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten-bank, 3 punten
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data