De zesde staatshervorming heeft de bevoegdheid inzake pachtwetgeving naar de gewesten overgeheveld. Het Waalse Gewest is de eerste regio die erin slaagt om de pachtwetgeving te hervormen. Er wordt verwacht dat het Vlaamse ook een nieuw Pachtdecreet zal uitvaardigen.

In het Vlaams Regeerakkoord werden al enkele basisideeën naar voren geschoven:

(1) nieuwe pachtovereenkomsten moeten schriftelijk worden opgesteld,

(2) streven naar een billijk evenwicht tussen de rechten en plichten van de pachter en de verpachter,

(3) de duur van de pachtovereenkomst beperken tot een veelvoud van 9 jaar,

(4) de wetgeving gender- en samenlevingsneutraal maken,

(5) het mogelijk maken dat verpachters randvoorwaarden opleggen inzake al dan niet vergunningsplichtige infrastructuurwerken waarbij de teeltvrijheid en vrije keuze van teelttechniek zullen gegarandeerd worden.

Tijdens dit webinar zal de spreker de actuele stand aangaande de pachtwetgeving uit de doeken doen.

Bestemd voor

 • advocaten
 • bedrijfsjuristen
 • magistraten
 • notarissen

Programma

 • Vooruitzichten op het nieuwe Pachtdecreet, dat er nog niet is ?
 • Of voornamelijk de actuele toestand, zijnde de Pachtwet ?
 • En/of eventueel ook linken naar het Waalse nieuwe Pachtdecreet ?

Docent(en)

Stefaan Desrumaux

Stefaan is Master in de rechten (Universiteit Gent, 2005) en in het milieurecht (Universiteit Gent, 2006). In 2008 heeft hij een Postgraduaat in de Vastgoedkunde (KU Leuven) behaald, dit teneinde zijn kennis en ervaring op het gebied van bouwrecht en vastgoedrecht, ruimtelijke ordening en milieu in te zetten in multidisciplinaire projecten en praktijkgericht inzicht te bieden in de verschillende deelgebieden van de vastgoedkunde.

Stefaan Desrumaux is gespecialiseerd in het aannemingsrecht, bouwrecht en onroerend goedrecht (koop-verkoop, erfdienstbaarheden, mede-eigendom en appartementsrecht, burenhinder, leegstand,...). Hij is tevens actief in de praktijkgebieden milieurecht en stedenbouw.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 115 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, live webinars en congressen. Meer info vindt u hier.
Extra:

U kan dit webinar enkel live bekijken.

Accreditatie:
 • IBJ Instituut voor Bedrijfsjuristen, 2 punten
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 2 punten
 • NKN Nationale Kamer van Notarissen, 2 uren (In aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data