De re-integratie van langdurig zieken

 • Het aantal langdurig zieke werknemers is de laatste tien jaar met bijna 50 % gestegen.
 • De laatste 2 jaar stijgt het aantal langdurig zieken sneller dan ooit.
 • Werknemers die langer dan 3 maanden afwezig zijn op het werk hebben minder dan 50 % kans om probleemloos terug te keren.

Daarom werd de wetgeving rond de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers op 1 januari 2017 ingrijpend gewijzigd.

Vanaf nu wordt u als werkgever geconfronteerd met re-integratieverzoeken van langdurig arbeidsongeschikten of hun ziekenfonds. Tijdens deze opleiding ontdekt u uw rechten en plichten met betrekking tot arbeidsongeschiktheid en de re-integratie van langdurig zieke werknemers.

Het volledige traject van arbeidsongeschiktheid vertaald naar uw praktijk

Tijdens deze opleiding ontdekt u de rechten en de plichten van de werkgever en de arbeidsongeschikte werknemer aan de hand van praktijksituaties. U doorloopt het hele traject van arbeidsongeschiktheid:

 • aanvang,
 • periode van arbeidsongeschiktheid,
 • terugkeer,
 • herval,
 • gedeeltelijke terugkeer,
 • beëindiging.

Na de training kent u uw verplichtingen en mogelijkheden voor elke stap van het traject arbeidsongeschiktheid. U weet hoe u gepast reageert in verschillende situaties die frequent voorkomen. Het doel: verrassingen in de toekomst uitsluiten.

Pluspunten

 • Bezorg ons tijdig uw vragen over arbeidsongeschiktheid en onze trainers zorgen ervoor dat u een helder en bruikbaar antwoord krijgt tijdens de training.
 • Uw trainers zijn topspecialisten ter zake en de auteurs van het gloednieuw Wolters Kluwer boek over arbeidsongeschiktheid (release najaar 2017).

Uw resultaten

 • U kent uw verplichtingen en mogelijkheden voor elke stap van het traject arbeidsongeschiktheid.
 • U kent de belangrijkste pijnpunten van alle verplichtingen inzake arbeidsongeschiktheid en de gevolgen daarvan. En u weet hoe u gepast reageert.

Bestemd voor

 • hr-managers
 • compensation & benefitsmanagers
 • hr-profressionals
 • juristen
"

Tegenwoordig krijgen wij als werkgever heel veel te maken met ziekte werknemers. Het is niet altijd evident om na een lange periode van afwezigheid terug aan de slag te gaan. Deze opleiding geeft een duidelijk beeld van wat de mogelijkheden zijn.

"
Kelly Ruyssinck, hr manager, Baronie Belgium
"

Zeer bruikbare informatie.

"
Ann Van De Gejuchte, human resources officer, Record Bank
"

Zeer praktisch.

"
Ann-Sofie De Gucht, preventieadviseur, Havenbedrijf Gent N.V. van publiek recht

Programma

A. Arbeidsongeschiktheid: wat is het wel/niet?

B. De verplichtingen van de werknemer bij arbeidsongeschiktheid

 • verwittigingsverplichting
 • bewijsverplichting
 • verplichting tot onderwerping aan controle

C. De verplichtingen van de werkgever bij arbeidsongeschiktheid

 • betaling van gewaarborgd loon
 • medische controle

D. De gevolgen van de arbeidsongeschiktheid

 • schorsing van de arbeidsovereenkomst
 • invloed op andere schorsingsgronden
 • gevolgen voor de arbeidsovereenkomst

E. De re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer

F. De beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de arbeidsongeschikte werknemer

 • met een opzeggingstermijn of –vergoeding
 • op basis van medische overmacht

Docent(en)

Stijn Demeestere

Stijn Demeestere is advocaat-partner en hoofd van de Employment, Pensions & Benefits-praktijk van advocatenkantoor Laga. Stijn heeft jarenlange ervaring in alle aspecten van het hr-beleid en heeft tal van werkgevers begeleid en geadviseeerd in hun vragen omtrent arbeidsongeschiktheid. Stijn wordt regelmatig geïnterviewd door De Tijd en Jobat, heeft diverse publicaties geschreven (o.a. over discriminatie) en is medeauteur van het boek ‘Arbeidsongeschiktheid: rechtsgevolgen voor werknemer en werkgever’.

Karel De Schoenmaeker

Karel De Schoenmaekeri is advocaat-associate in de Employment, Pensions & Benefits-praktijk van advocatenkantoor Laga. Karel heeft recent het boek ‘Arbeidsongeschiktheid: rechtsgevolgen voor werknemer en werkgever’ geschreven en wordt in zijn dagelijkse praktijk regelmatig geconfronteerd met vragen omtrent arbeidsongeschiktheid, in het bijzonder rond de (geleidelijke) re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers en de beëindiging van arbeidsongeschikte werknemers.

Praktische informatie

Prijs: 421 EUR (excl btw)

De opleidingen van Kluwer Opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Documentatie:

U ontvangt gratis het boek 'Arbeidsongeschiktheid: rechtsgevolgen voor werknemer en werkgever' ter waarde van 81 euro (Wolters Kluwer).

Dit boek geeft antwoorden op praktische vragen met betrekking tot arbeidsongeschiktheid en geeft u een overzicht van de wederzijdse rechten en verplichtingen van de werkgever en de werknemer.

Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven