Het begrotingsakkoord van 2018 voorziet een pak nieuwe maatregelen die meer jobs moeten creëren en werknemers sneller en langer aan het werk moeten houden:

 • loonhervorming: loon gekoppeld aan competentie en productiviteit;
 • tijdskrediet eindeloopbaan: leeftijdsgrens van 55 naar 60 jaar
 • diverse aanpassingen in SWT
 • Aanpassing van de werkloosheidsuitkeringen en invoering van de gemeenschapsdienst voor langdurig werkzoekenden;
 • investeringsstimuli voor opleiding van werknemers
 • ...

Daarnaast zat ook het federaal parlement niet stil ook – zij keurden recent een aantal wetswijzigingen goed die vooral gericht zijn op de verbetering van de flexibiliteit van de arbeidsmarkt:

 • Ouderschapsverlof per halve dag: maakt het mogelijk om gedurende dit verlof enkel op woensdagnamiddag of een volledige woensdag om de twee weken afwezig te zijn …
 • Flexibel opnemen van thematisch verlof: zo zullen bv. gescheiden ouders die een week-om-week omgangsrecht hebben, hun voltijds ouderschapsverlof hierop kunnen afstemmen en dat dus ook per week kunnen opnemen…
 • Scholingsbeding: loongrens vervalt wanneer het gaat om knelpuntberoepen
 • Verbeteringen in adoptie- en pleegverlof

Welke impact heeft de huidige regeringscrisis?

Welke maatregelen kunt u nog verwachten en welke blijven dode letter?

Tijdens dit webinar blikken wij alvast vooruit. Zo bent u weer helemaal bij.

Bestemd voor

hr-managers, CHRO, head of hr

hr-medewerkers

legal counsel

juristen en juridische medewerkers

zaakvoerders

Programma

Het begrotingsakkoord 2018

 • werkloosheidsuitkeringen en gemeenschapsdienst voor langdurig werkzoekenden
 • opleiding van werknemers
 • loonhervorming
 • tijdkrediet: eindeloopbaan
 • SWT en de zachte landingsbaan

wetswijzijzigingen voor de verbetering van de flexibilteit van de arbeidsmarkt

 • thematische verlof:
  • per halve dag
  • flexiblisering
  • adoptie- en pleegverlof
 • scholingsbeding

Docent(en)

cr-00003225

Inger Verhelst

Inger Verhelst is advocaat en vennoot bij Claeys & Engels, en geeft advies in individueel en collectief arbeidsrecht en begeleidt cliënten bij ontslagen, reorganisaties, overnames en onderhandelingen met vakbonden. Zij volgt de ontwikkelingen met betrekking tot de einde loopbaan problematiek en SWT. Inger Verhelst heeft een bijzondere belangstelling gaat voor discriminatie en psychosociaal welzijn op het werk. Zij adviseert bovendien zeer regelmatig over het recht op privacy en verwerking van persoonsgegevens. Zij is een regelmatig spreekster op interne en externe seminaries in binnen- en buitenland en publiceerde diverse juridische artikels. Inger Verhelst wordt aanbevolen in de "Who’s Who Legal 2016" editie als expert in Employment, Labour & Benefits.

d_03900

Sam Conix

Sam Conix is sinds september 2016 lid van de Antwerpse balie. Hij vervoegde het team van Claeys & Engels hetzelfde jaar en is actief in verschillende takken van het arbeidsrecht.

Praktische informatie

Prijs: 115 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.
Extra:

U kan dit webinar live bekijken, het is echter ook mogelijk de opname tot 2 maand na het webinar te (her)bekijken.

Accreditatie:
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 2 punten
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data