Het Nieuwe Werken roept veel juridische vragen op. Hoe zit het met de wet op thuisarbeid? Met de arbeidsongevallenverzekering? Wie betaalt welke kosten? En in hoeverre mag u werknemers bij hen thuis controleren?

Tijdens deze halve dag krijgt u een round-up van de belangrijkste regels rond thuiswerken en flexibele arbeidsverhoudingen. U ontdekt wat mag, wat niet mag en waar de schemerzones liggen. En u verneemt hoe u goede en bindende afspraken maakt die problemen vermijden.

Uw resultaten

Na dit seminar van een halve dag bent u helemaal mee met de juridisch spelregels van Het Nieuwe Werken:

 • U weet wat de wettelijke mogelijkheden zijn in het kader van de 'AO voor de tewerkstelling van huisarbeiders' en de 'CAO betreffende het telewerk'.
 • U krijgt inzicht in de kosten van telewerk, tele-huisarbeid en BYOD.
 • U weet wat van u, als werkgever, verwacht wordt i.v.m. scholing, aansprakelijkheid, bescherming van gegevens, privacy, arbeidsreglement en welzijn op het werk.

Bestemd voor

 • hr-directeuren, -managers en -medewerkers
 • projectmanagers
 • leden van projectteams
 • changemanagers
"

De opleiding heeft mijn kijk op Het Nieuwe Werken verruimd en goesting gegeven om ermee aan de slag te gaan.

"
Martine Swinnen, hr manager, Harol Consyst
"

Dankzij deze opleiding ontdek je alle aspecten van de regelgeving over het nieuwe werken. De docent anticipeert zeer goed op de vragen van het publiek. Op die manier leer je de (on)duidelijkheden in de wet kennen, ontdek je oplossingen voor eventuele problemen.

"
Kathleen Dehaemers, juridisch adviseur, ADMB Logistiek

Programma

 • Wat verstaan we wel en niet onder 'Het Nieuwe Werken'?
 • Welk wettelijk kader kunt of moet u toepassen?
 • Wanneer is er sprake van telewerk en thuisarbeid? Wat zijn de verschillen?
 • Hoe wordt de arbeidsduur georganiseerd? Hoe combineert u voldoende flexibiliteit met controle?
 • Welke middelen moet de werkgever (op zijn kosten) ter beschikking stellen?
 • Welke bijkomende kosten draagt de werkgever?
 • Kan hier geoptimaliseerd worden? En wat zijn de (para-)fiscale gevolgen?
 • Wat met arbeidsongevallen op een externe werkplek?
 • Hoe het recht op privacy verzoenen met controle op het werk door de werkgever?
 • Hoe voert u het nieuwe werken in: een nieuw arbeidsreglement? Specifieke arbeidsovereenkomst of bijlage?
 • Wat kan in een policy voorzien worden?
 • Wat is de rol van de overlegorganen bij het invoeren van het nieuwe werken?
 • Welke juridische lessen kunt u trekken uit voorbeelden van anderen?

Docent(en)

D_00596.jpg
Vicky Buelens

Advocate Vicky Buelens studeerde in 2001 met onderscheiding af aan de Universiteit van Antwerpen. Aan de Antwerpse balie bouwde zij een doorgedreven praktijkervaring en specialisatie op in het arbeidsrecht. In 2004 behaalde zij tevens de titel “Master in Business Law” na een post-universitaire opleiding in het Ondernemingsrecht aan de Universiteit van Antwerpen en in 2016 werd zij gecertifieerd Change Manager bij de Antwerp Management School. Naast haar advocatenpraktijk geeft Vicky Buelens regelmatig cursussen over arbeidsrecht en schrijft ze opiniestukken voor de Financieel Economische Tijd. Vicky Buelens is gepassioneerd door de nieuwe tendensen in de arbeidsrelatie. Voor haar handboek “Het Nieuwe Werken” (Wolters Kluwer) interviewde zij leidinggevenden uit verschillende sectoren die succesvol de transitie van een klassieke hiërarchische structuur naar een vernieuwde invulling van werk maakten.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 431 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, live webinars en congressen. Meer info vindt u hier.
Extra: <p>Deze opleiding wordt aangeboden aan de deelnemers van de werkgeversaanpak van Slim naar Antwerpen. Is uw bedrijf gevestigd op grondgebied Antwerpen, kijk dan<a href="https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.slimnaarantwerpen.be%2Fnl%2Fwerkgevers&amp;data=02%7C01%7Cilse.schepens%40wolterskluwer.com%7C3eceaad17cb14670e60d08d68050abf8%7C8ac76c91e7f141ffa89c3553b2da2c17%7C0%7C0%7C636837481335904587&amp;sdata=WvVTJlwFSSAE%2BM9ZkvMpd%2FqWHpVCI2kcdvcoVMkgcFQ%3D&amp;reserved=0"> hier </a>voor meer informatie of neem contact op met de<a href="mailto:bereikbaarheidsmanagers@slimnaarantwerpen.be"> bereikbaarheidsmanagers</a></p>
Accreditatie:
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 3 punten (Op aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data