Doelstellingen

Op 26 februari 2019 bereikten de sociale partners na moeilijke onderhandelingen een voorakkoord of ontwerp IPA 2019-2020. Dit voorakkord wordt momenteel voorgelegd aan de achterban.

Tijdens deze interactieve sessie ontdekt u alle aspecten van het IPA 2019-2020. Monica De Jonghe (VBO en lid van de groep van 10) en Marie-Noëlle Vanderhoven (Senior Advisor VBO) doorlopen alle aspecten van het IPA 2019-2020. U krijgt informatie uit de eerste hand en er is ruimte voor al uw vragen over dit Interprofessioneel Akkoord.

 

Wij garanderen u de allerlaatste informatie. 

Indien de sociale partners geen akkoord hebben op het moment van deze sessie voorzien we een gratis update webinar of gratis terugkomsessie al naargelang de situatie. Op die manier zorgen wij ervoor dat u helemaal up-to-date bent en blijft..

 

Krijg antwoorden op uw vragen van topexperten

Tijdens deze opleiding is er bewust voldoende tijd voorzien om al uw vragen over de praktische gevolgen van het interprofessioneel akkoord 2019-2020 te beantwoorden.  Ga in discussie met de sprekers en de andere deelnemers en krijg antwoorden op al uw praktische vragen rond het IPA 2019-2020.

Pluspunten

 • Wij garanderen u de allerlaatste informatie.  Indien de sociale partners geen akkoord hebben op het moment van deze sessie voorzien we een gratis update webinar of terugkomsessie al naargelang de situatie. Op die manier zorgen wij ervoor dat u nu helemaal up-to-date bent en blijft.

Uw resultaten

Na deze opleiding

 • weet u wat het ipa inhoudt
 • hebt u antwoorden op al uw vragen omtrent de praktische gevolgen van het interprofessioneel akkoord 2019-2020

Bestemd voor

 • hr-professionals
 • juristen
 • advocaten
 • financieel directeuren

Programma

Het Interprofessioneel Akkoord 2019-2020

 • Loonvorming: een maximale loonmarge van 1,1% voor de lonen in de privésector; verhoging minimumlonen met 1,1%
 • Mobiliteit: verhoging werkgeverstussenkomst in woon-werkverkeer met openbaar vervoer; verlenging derde-betalersregeling; …
 • Vrijwillige overuren: 120 vrijwillige overuren per kalenderjaar (i.p.v. 100)
 • Inzetbaarheidsverhogende maatregelen: uitwerken van een interprofessionele regeling van art. 39ter van de arbeidsovereenkomstenwet
 • Landingsbanen en SWT: een duidelijk stappenplan met einddatum werd vastgelegd

Docent(en)

Marie-Noëlle Vanderhoven

Marie-Noëlle Vanderhoven, is Eerste Adviseur bij het Competentiecentrum Werk en Sociale Zekerheid van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO-FEB), met een ruime expertise in meerdere domeinen van het arbeids-en sociale zekerheidsrecht zoals onder andere verloning, pensioenen, loopbaaneinde,... Zij is lid van de Federale Pensioendienst, de RVA, de commissie Aanvullende pensioenen, de commissie brugpensioen en de Nationale arbeidsraad.

Monica De Jonghe

Monica De Jonghe is Directeur generaal van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Voordien was zij eerste adviseur bij het competentiecentrum Werk en Sociale Zekerheid bij het VBO; Zij heeft een jarenlange expertise opgebouwd in meerdere domeinen van het arbeids-en sociale zekerheidsrecht, zowel Belgisch als Europees, zoals het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden, work-life balance, diversiteit en niet-discriminatie, Europees sociaal beleid, sociale zekerheid en migratie, maatschappelijk verantwoord ondernemen, sociale fraude en privacy. Monica is lid van de Nationale Arbeidsraad en Ondervoorzitster van het dagelijks bestuur.

Praktische informatie

Prijs: 270 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.
Accreditatie:
 • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 2 uren (Op aanvraag)
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 2 punten (Op aanvraag)
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 2 uren (Op aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data