Sinds 2018 is de Europese verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens in voege getreden

De data die u als hr-afdeling bijhoudt en verwerkt over uw medewerkers behoort tot de privésfeer. Gevolg: U bent onderworpen aan de nieuwe GDPR-regeling (General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming)

De GDPR-verordening heeft zeer grote gevolgen en legt tal van nieuwe verplichtingen op (met bijhorende aansprakelijkheden) aan bedrijven en organisaties die persoonsgegevens verwerken. En dit is net wat u binnen uw hr-afdeling doet.

Gevolgen:

 • Indien u de persoonsgegevens niet verwerkt volgens de nieuwe regels riskeert u binnenkort ernstige sancties. (geldboeten tot 20 miljoen euro)
 • U loopt het risico dat bewijs verkregen door een schending van de privacyregels als onrechtmatig worden gezien met alle gevolgen vandien. Bv. U kunt deze gegevens dan niet meer gebruiken als bewijs bij een betwisting van een ontslag om dringende reden, ….

Is uw hr-beleid al voorbereid?

Tijdens deze opleiding ontdekt u alle aspecten van privacy en de impact op uw hr-afdeling. De nieuwe regelgeving en de verwerking van persoonsgegevens komen uitgebreid aan bod. U ontdekt onder andere:

 • de belangrijkste elementen van de GDPR-regelgeving en de praktische gevolgen ervan;
 • de maatregelen die u moet nemen om uw bedrijf of afdeling in regel te stellen.
 • de impact van de GDPR-regelgeving op uw rekruteringsbeleid, camerabewaking, monitoring van social media, …

Kortom u leert hoe u uw volledig hr-beleid privacy-proof maakt.

Pluspunten

 • Deze opleiding vertaalt de Europese verordening naar concrete situaties waar u als hr-professional dagelijks mee geconfronteerd wordt.
 • Deze opleiding legt de link tussen de verordening en andere privacybepalingen die relevant zijn voor uw hr-praktijk zoals camerabewaking, monitoring van het gebruik van nieuwe technologieën door werknemers, …
 • U keert huiswaarts met een checklist waarmee u het actieplan voor uw organisatie moeiteloos opstelt.

Uw resultaten

 • U kent de regels inzake privacy, en weet welke stappen u moet nemen om uw personeelsadministratie en hr-beleid erop af te stemmen.
 • U weet hoe u uw hr-beleid privacy-proof maakt (comform de nieuwe regels en andere privacybepalingen).

Bestemd voor

 • hr managers
 • hr professionals
 • compensation & benefits managers en -professionals
 • juristen

Geen specifieke voorkennis is vereist.

"

Praktisch & bruikbaar in de realiteit. Up to date met bruikbare templates, etc

"
Isabel De Peuter, hr-verantwoordelijke, Dress Confect
"

Interessant - aangepast aan hr - veel vragen beantwoord

"
Kim-Chi Nguyen, hr business partner, AMP
"

Volledig op hr gericht.

"
Marie-Hélène Huvenne, procesbeheer, Infrax
"

De opleiding geeft een duidelijk overzicht van de nieuwigheden op het vlak van privacywetgeving en wat er van hr-medewerkers wordt verwacht.

"
Bruno Vansteensel, adjunct van de directeur, GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Programma

A. Concrete impact van de nieuwe Europese verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens op het personeelsbeheer

 • Informatieverplichtingen
 • De inhoud van contracten met dienstverleners
 • Internationale gegevensoverdrachten
 • Enz.

B. Aanwervings- en selectieproces: concrete aandachtspunten vanuit privacy oogpunt

C. Controle en monitoring van nieuwe technologieën

 • Hoe implementeert u een monitoringsbeleid in de praktijk?
 • Is controle gerechtvaardigd als werknemers externe devices (bv. eigen computer) en/of communicatiemiddelen (bv. sociale netwerken) gebruiken?

D. Camerabewaking op de werkvloer

 • Hoe implementeert uw onderneming camerabewaking op een wettelijke wijze?
 • Hoe zorgt u ervoor dat camerabewaking zijn doel bereikt?

E. Uitgangscontroles

 • Welke vereisten zijn van toepassing?
 • Hoe implementeert u controle efficiënt en correct?

Docent(en)

d_02009
Julien Hick

Julien Hick is als advocaat verbonden aan het departement sociaal recht van het advocatenkantoor Laga. Julien is gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Hij heeft eveneens een bijzondere expertise opgebouwd in het domein van privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Julien verleent regelmatig advies aan nationale en internationale bedrijven over een verscheidenheid aan onderwerpen zoals de controle van werknemers, de invoering van een klokkenluidersregeling (whistleblowing) en de organisatie van gegevensstromen binnen groepen van vennootschappen.

Lees meer
Heleen Franco

Heleen Franco is advocate bij Laga.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 431 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, live webinars en congressen. Meer info vindt u hier.
Extra:

Ook interessant voor u:

Accreditatie:
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 3 punten (Op aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data