Doelstellingen

Covid-19 heeft een uitermate grote impact  op uw sociaal en fiscaal dossier.

Tijdens dit webinar schetsen we in de tijdslijn welke maatregelen er getroffen zijn om deze problemen aan te pakken. We bekijken dit zowel vanuit het standpunt van de zelfstandige, de werkgever als de werknemer.

We staan niet alleen stil bij de maatregelen maar ook bij de mogelijke combinaties van steunmaatregelen.

Verder bekijken we op welke vlakken Covid-19 de sociale wetgeving heeft beïnvloed, o.a. naar opzegging en loonbeslag.

Tenslotte werpen we een blik op de toekomst:

  • Wat betekent Covid-19 naar het najaar 2020 inzake werkgelegenheid, ontslagen, solvabiliteit, ...
  • En welke maatregelen zijn verlengd in tijd en toekomst om hierop in te spelen?

Programma

  • Maatregelen doorheen de tijd
  • Combinaties van steunmaatregelen
  • Impact van de covid-19 op de sociale wetgeving (opzegging en loonbeslag)
  • Impact van covid-19 op werkgelegenheid, ontslag, solvabiliteit
  • Verlengingen van maatregelen en mogelijkheden

Docent(en)

d_00300
Edelhart Kempeneers

Edelhart Kempeneers heeft al 17 jaar ervaring als preventieadviseur en arbeidsgeneesheer in verschillende sectoren. Hij is eveneens expert op het gebied van primaire preventie, statistiek en wetgeving. Momenteel is hij medisch directeur nationale klanten voor preventie en bescherming van Attentia. Edelhart hecht veel belang aan het delen van kennis en aan het ontwikkelen van nieuwe toepassingen om het welzijn van de medewerkers te verbeteren.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 115 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

  • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, live webinars en congressen. Meer info vindt u hier.
Extra:

U kan dit webinar live bekijken, het is echter ook mogelijk de opname tot 2 maand na het webinar te (her)bekijken.

Accreditatie:
  • FOD WASO Permanente vorming voor de preventieadviseur conform art. II. 4-4 van de Codex Welzijn op het Werk, 1 uren (In aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data