• Stelt u als Belgisch hr-verantwoordelijke personeel te werk in Nederland?
 • Overweegt u om werknemers in Nederland tewerk te stellen, op permanente of tijdelijke basis?
 • Wilt u kunnen meepraten over het Nederlands arbeidsrecht en de praktische gevolgen op uw personeelsbeleid?

De complexiteit en veelheid van regelingen in cao's, reglementen en overeenkomsten maakt het Nederlands arbeidsrecht zeer complex. Sommige problemen zijn zo complex dat het niet verstandig is om zelf te gaan experimenteren. In deze praktijkopleiding leert u op gestructureerde wijze omgaan met de diverse regelingen. U oefent de materie in via realistische cases. Op die manier voorkomt u kostbare fouten en tijdrovende procedures.

Bestemd voor

Deze opleiding is een must voor elke hr-professional die in Nederland personeel tewerkstelt of van plan is om dit te doen. Via praktische voorbeelden krijgt u een scherp beeld van de rechten en plichten van werkgever en werknemer en leert u de wettelijke bepalingen in de praktijk toepassen.

"

Nuttige rechtsvergelijkende studie en zeer praktisch gegeven.

"
Gert Willems, jurist, Flexpoint
"

Sterk punt: twee lesgevers met elk hun expertise waardoor onmiddellijk verschillen en gelijkenissen tussen wetgeving België en Nederland kunnen uitgelegd worden.

"
Guy De Gryze, hr services officer, IPG Group
"

Wij starten een bedrijf in Nederland. Sociaal recht in Nederland is voor mij volledig onbekend. Dankzij deze opleiding heb ik een idee waar ik rekening mee moet houden.

"
Joke Grielens, zaakvoerder, Leenaerts Agro Techniek
"

Deze opleiding geeft duidelijke arbeidsrechterlijke achtergrondinformatie over de Nederlandse tewerkstelling.

"
Petra Van der Wielen, Payroll & HR Administration Officer, Wolters Kluwer Transport Services
"

De opleiding is sterk theoretisch onderbouwd en wordt gestaafd met voorbeelden uit de praktijk. Topdocenten die openstaan voor vragen en interactie. Er was veel interactie en uitwisseling van ervaringen.

"
Lore Hendrickx, assistent hr, Altrad Profix

Programma

Deel 1: Aanwerving van personeel

 • Verschil tussen arbeidsovereenkomst en een aanneming voor opdracht
 • Aanwerving van personeel
 • De soorten arbeidsovereenkomsten (inclusief de zelfstandigen zonder personeel ZZP)
 • De wettelijke regels
 • Proefbeding
 • Andere clausules en uitzonderingen

Deel 2: Tewerkstelling van personeel

 • Loon en voordelen in natura
 • Van bruto naar netto
 • Sociale zekerheidsbijdragen
 • Arbeidsduur en overuren
 • Inhaalrust

Deel 3: Schorsing

 • Schorsing van de arbeidsovereenkomst
 • Aantal vakantiedagen
 • Berekening vakantiegeld
 • Wettelijke feestdagen en berekening feestdagenloon
 • Loopbaanonderbreking
 • Tijdskrediet en educatief verlof
 • Verlof om dwingende redenen
 • Ziekte en zwangerschap
 • Ouderschapsverlof voor moeder en vader

Deel 4: Ziekte

Deel 5: Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

 • Berekening opzegtermijn
 • Rechten van de werknemer in de opzegperiode
 • Ontslag om dringende reden
 • Beschermde werknemers: bijzondere procedures

… in combinatie met de volgende vragen:

 • Wat zijn de verplichtingen van een (beginnend) werkgever in Nederland?
 • Waar moet u aan denken als u werknemers tewerkstelt?
 • Bij welke officiële instanties moet u zich aansluiten?
 • Hoe is de sociale zekerheid in Nederland georganiseerd?
 • Wat zijn de administratieve formaliteiten (sociale documenten en arbeidsreglement)?
 • Is er een verschil tussen arbeider en bediende?
 • Waarop moet u letten bij het sluiten van arbeidsovereenkomsten?
 • Welke bijzondere vergoedingen, premies, voordelen, kosten zijn mogelijk?
 • Hoe ziet de ontslagvergunningsprocedure er uit?
 • Hoe gebeurt de ontbinding via de Kantonrechter?
 • Welke vergoedingen bij uitdiensttreding zijn mogelijk (opzeggingsvergoeding, afrekening vakantiegeld, …)?

Docent(en)

D_01664.jpg
Marie-Jose Spieringhs

Marie-José Spieringhs is gespecialiseerd advocate arbeids- en ontslagrecht bij het kantoor Schakenraad Advocaten in Nederland. In haar praktijk wordt ze regelmatig geconfronteerd met dossiers over reïntegratie van zieke werknemers, niet-concurrentiebedingen, reorganisaties en ontslagen. Ook de thema's arbeidsreglementen en het opstellen van arbeidscontracten volgt ze nauwgezet op.

Lees meer
D_01907.jpg
Saskia Lombaerts

Saskia Lombaerts is juridisch adviseur arbeids- en socialezekerheidsrecht bij BDO Legal. Zij heeft een jarenlange ervaring in de dagelijkse praktijk, gekoppeld aan een gedegen theoretische basis. Zij adviseert bedrijven bij de dagelijkse problematiek van de verhouding werkgever-werknemer en streeft daarbij naar een optimale oplossing, zowel inzake individuele als collectieve verhoudingen, zowel proactief als reactief. Deze pragmatische invalshoek geeft aan de opleidingen die Saskia verzorgt een betekenisvolle meerwaarde. Saskia Lombaerts is ook auteur sociale wetgeving bij Wolters Kluwer.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 1 506 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille op klassikale opleidingen, live webinars en congressen. Meer info vindt u hier.
Accreditatie:
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 12 uren (In aanvraag)
 • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 12 uren
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 12 punten (Op aanvraag)
 • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 12 uren (In aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data