Doelstellingen

De collectieve arbeidsovereenkomst is een bijzondere rechtsbron binnen het arbeidsrecht. Zij is het resultaat van lang volgehouden collectief overleg en beslaat zowat alle terreinen van het arbeidsrecht. De cao wordt op verschillende niveaus gesloten en heeft vaak een blijvende werking, zelfs al betreft het slechts een cao van bepaalde duur. Kortom, de cao’s beheersen de arbeidsrechtelijke verhoudingen en creëren rechten en plichten voor werkgevers, werknemers en hun organisaties. 

Tijdens deze opleiding ontdekt u de vorm- en geldigheidsvoorwaarden waaraan een cao moet voldoen. U leert hoe u een correcte cao opstelt en schrijft. U bestudeert de problemen die voortvloeien uit de positie die de cao inneemt ten aanzien van andere rechtsbronnen. U onderzoekt een aantal bijzondere aspecten:

 • Wanneer is een cao verplicht?
 • Wat met een wijziging van paritair comité en dus van toepasselijke cao’s?
 • Welke impact heeft de overgang van een onderneming op nationale, sectorale en ondernemings-cao’s? 

Na deze opleiding kunt u een cao redigeren en het belang ervan inschatten.

Programma

 • Verschillende niveaus
 • De rol van een cao
 • Waar moet een cao aan voldoen?
 • De vorm- en geldigheidsvoorwaarden
 • De redactie en binding van een cao
 • De problemen die kunnen voortvloeien uit een cao
 • Enkele bijzondere gevallen
 • De impact van een overgang van onderneming op nationale, sectorale en ondernemings-cao’s?
 • Wanneer is een cao verplicht?

Docent(en)

Bart Vanschoebeke

Bart Vanschoebeke is actief inzake sociaal recht, met de klemtoon op verschillende aspecten van arbeidsrecht en sociale zekerheid, met inbegrip van arbeidscontractenrecht, ontslagen, herstructureringen, Europese ondernemingsraden en Europese sociale zekerheid. Hij geeft veelvuldig lezingen over deze onderwerpen en heeft verschillende publicaties inzake arbeidsrecht op zijn naam. Bart is redactiesecretaris van het Journal du Tribunal de Travail en wordt als expert vermeld in Chambers Europe.

Chris Engels

Chris Engels is een expert in het individuele en het collectieve arbeidsrecht. Hij is gespecialiseerd in het individuele en collectieve ontslagrecht, de problematiek van de overdracht van ondernemingen, outsourcing en het toepasselijke recht in een internationale context. Op het vlak van het Europese recht schenkt Chris ook een bijzondere aandacht aan de problematiek van de Europese ondernemingsraad. Chris trad reeds op als expert voor de Europese Unie onder andere wat betreft de Europese Ondernemingsraad en de Evolutie van het arbeidsrecht. Naast deze instelling adviseerde hij ook reeds voor de Internationale Arbeidsorganisatie. Chris is doctor in de rechten en doceert onder andere aan de Rechtsfaculteit van de K.U.Leuven. Chris is sociaal recht auteur en participeert veel aan nationale en internationale seminaries.

Praktische informatie

Prijs: 318 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.
Accreditatie:
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 2 punten (In aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data