Omgaan met vakbonden in de openbare sector

Omgaan met vakbonden in de openbare sector

9 juni 2020, Berchem (Antwerpen)

Workshop voor de voorzitter van het stembureau

Oefen de stemming van de sociale verkiezingen in de praktijk

26 maart 2020, Borgerhout (Antwerpen)

Onderhandelen met de vakbond

onderhandelen met vakbonden, sociaal overleg, OR, vakbonden, sociale relaties, vakbondsafgevaardigde, vakbondsdelegée

26 maart 2020, Elewijt

Na de Sociale verkiezingen: wat zijn uw rechten en plichten als werkgever ten aanzien van de verkozen overlegorganen?

sociale verkiezingen 2019, sociale verkiezingen 2020, ondernemingsraad, OR, comité preventie en bescherming op het werk, CPBW

5 mei 2020, Berchem (Antwerpen)

De Ondernemingsraad en het CPBW

Ontdek de stappen die u moet zetten bij de opstart van het CPBW en de OR na de sociale verkiezingen 2020

14 mei 2020, Live Webinar