U werkt samen met buitenlandse (onder)aannemers, dienstverleners of uitzendkantoren? Deze samenwerking brengt een aantal risico’s en verplichtingen met zich mee. Immers, bent u aansprakelijk indien deze buitenlandse partner de minimum loon- en arbeidsvoorwaarden niet naleeft of wanneer hij illegale werknemers tewerkstelt? En wat is de impact van de herziene detacheringsrichtlijn van 28 juni 2018?

Tijdens dit webinar ontdekt u de risico’s van het werken met buitenlandse partners én de maatregelen die u kunt nemen om hiermee om te gaan. Bovendien weet u na het webinar welke controleverplichtingen u moet naleven.

Bestemd voor

  • hr-managers
  • procurement
  • verantwoordelijken binnen de onderneming voor personeel van (onder)aannemers, dienstverleners en uitzendkantoren

Programma

  • Wanneer is er sprake van een verboden terbeschikkingstelling van personeel? Welke risico’s zijn er voor uw (Belgisch) bedrijf en hoe kunt u zich hiertegen beschermen?
  • Welke loon- en arbeidsvoorwaarden moet een buitenlandse (onder)aannemer/dienstverlener of buitenlands uitzendkantoor naleven en wat is de impact van de herziene detacheringsrichtlijn van 28 juni 2018? Welke risico’s zijn er voor uw bedrijf als de buitenlandse (onder)aannemer/dienstverlener of het buitenlands uitzendkantoor de Belgische minimum loon- en arbeidsvoorwaarden niet naleeft? Hoe kunt u zich hiertegen beschermen?
  • Wat zijn de gevolgen als een buitenlandse of Belgische (aan)nemer/dienstverlener of uitzendkantoor werkt met illegale werknemers? Bent u aansprakelijk in dit geval en hoe kunt u zich hiertegen beschermen?
  • Welke zijn uw controleverplichtingen bij een samenwerking met een aannemer, dienstverlener of uitzendkantoor? Wat zijn de gevolgen als gedetacheerde werknemers niet in het bezit zijn van een Limosa-formulier of A-1 formulier?
  • Welke is de rol van de verbindingspersoon bij detachering en welke documenten kan de sociale inspectie opvragen?

Docent(en)

cr-00002917

Sophie Maes

Sophie adviseert als vennoot bij Claeys & Engels nationale en internationale cliënten omtrent diverse aspecten van internationale tewerkstelling, het individuele en collectieve arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Zij begeleidt cliënten bij de detachering van werknemers naar België, het structureren van een gelijktijdige tewerkstelling in meerdere landen, het opstarten van activiteiten in België, herstructureringen en overnames. Sophie werkt regelmatig nauw samen met andere leden van Ius Laboris op grensoverschrijdende projecten en vragen. Daarnaast geeft Sophie advies in uiteenlopende dagdagelijkse hr-aangelegenheden en algemene arbeidsrechtelijke vragen. Sophie spreekt regelmatig op interne en externe binnenlandse en buitenlandse seminaries en is auteur van diverse artikels.

Praktische informatie

Prijs: 115 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

  • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.
Extra:

U kan dit webinar enkel live bekijken.

Accreditatie:
  • OVB Orde van Vlaamse Balies, 1 punten (In aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data