De arbeidsmarkt staat in brand. U kijkt aan tegen een kwantitatieve én een kwalitatieve mismatch:

 • het aantal openstaande vacatures is ongekend hoog terwijl een deel van het arbeidsmarktpotentieel onbenut blijft,
 • ervaren werknemers verlaten nog steeds veel te vroeg de arbeidsmarkt.

Het samenspel van vervangingsaanwervingen en groeiaanwervingen is een steeds groter wordende zorg voor uw organisatie.

Tijdens deze opleiding ontdekt u hoe u de kritische 'human ressources' vindt en behoudt. En dus uw hr-bijdrage levert om de bedrijfsstrategie en groei te realiseren. Als hr-specialist moet u er immers voor zorgen dat uw organisatie over de mensen beschikt met up-to-date kennis en vaardigheden die flexibel kunnen ingezet worden: op het juiste moment, op de juiste plaats, tegen de juiste prijs, enz … voor zolang dit nodig is. Hoog tijd dus om te werken aan een 'total talent management'-benadering.

Tijdens deze opleiding houdt u uw huidige situatie op vlak van 'sourcing' onder de loep:  

 • U leert eigentijdse pistes kennen waarmee u vacatures moeiteloos invult.
 • U ontdekt hoe u inzetbaarheid van werknemers bereikt.
 • U maakt kennis met de invulling van het begrip 'the contingent workforce'.
 • U evalueert uw eigen aanpak in het licht van de uitdagingen waar uw organisatie vandaag voor staat.
 • U leert hoe u de rol van facilitator speelt bij het hogere management via de introductie van een aantal praktisch bruikbare tools en oefeningen.
 • En u krijgt persoonlijke en gerichte feedback van twee ervaren experts.

Pluspunten

Voor deze opleiding doen we een beroep op de knowhow van professionals met een brede praktijkervaring in dit domein.

Uw resultaten

 • U ontdekt de total talent management-benadering als een cruciaal onderdeel van een strategisch hr-beleid.
 • U leert uw precieze rol situeren binnen uw eigen organisatie op vlak van staffing.
 • U krijgt concrete antwoorden op uw eigen specifieke vragen.
 • U achterhaalt waar uw eigen aanpak beter kan en krijgt instrumenten om die verandering waar te maken.

Bestemd voor

Deze opleiding is bestemd voor human resources managers en medewerkers die willen starten met de uitbouw van een doordacht talentmanagement. Ook voor wie de eerste stappen al gezet heeft, maar er niet de verwachte resultaten heeft uitgehaald, vormt deze opleiding een ideaal reflectie- en terugkoppelingsmoment.

"

Pluspunten: veel praktische voorbeelden, oefening competentiekaartjes.

"
Jill Moens, hr generalist, Vlaamse Overheid - Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
"

De inhoud gaf een theoretische basis maar gaf mij vooral de mogelijkheid om mening en opinie te vormen over het wel of niet toepassen van competentie- en talentmanagement in mijn eigen bedrijf op dit moment.

"
Saskia De Dobbeleer, talent & competence management, Federale Verzekering Kostenassociatie

Programma

 • Een wereld in verandering: trends die de context bepalen
 • Impact op 'werk' en 'werken', 'werkorganisatie'
 • Rol van hr met een assessment van de eigen hr-functie
 • Postionering van hr (ten opzichte van management en andere diensten zoals Facility Management en Aankoopdienst)
 • "Change": hoe pakt u dat aan?
 • Evolutie van competentiemanagement naar total talent management: skills sourcing in de toekomst

Docent(en)

D_00382.jpg

Frank Vander Sijpe

Frank Vander Sijpe was gedurende 20 jaar actief binnen de GIB-groep in diverse hr-functies (change management, training & development, recrutering, hr business partner). In 2005 werd hij bij de Groep Securex op corporate-niveau verantwoordelijk voor het Centre of Competence Talent en bouwde hij een geïntegreerd talentmanagement uit, met het competentiedenken als basis. Binnen Securex is hij tot op vandaag de motor achter een aantal strategische projecten zoals onder andere employer branding, talent acquisition, organisatie-ontwikkeling en functieclassificatie, talentmanagement, performance appraisal cycle, interne mobiliteit en loopbaanbegeleiding.

D_02352.jpg

Hans van Stiphout

Hans van Stiphout startte zijn loopbaan in de social profit bij Oikonde. Later zette hij de stap naar Outward Bound waar hij onder meer leiderschaps- en communicatietrainingen verzorgde. Na 8 jaar bij Philips zette hij de stap naar consultant. Hij begeleidt change trajecten en coacht mensen rond thema’s zoals leiderschap, persoonlijke impact talent en inzetbaarheid. Hij is coauteur van het boek ‘Werk maken van competentieontwikkeling’.

Praktische informatie

Prijs: 1 506 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille op klassikale opleidingen, live webinars en congressen. Meer info vindt u hier.
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data