De wereld verandert razendsnel vandaag. Nieuwe technologieën, werknemers die meer flexibiliteit en verantwoordelijkheid eisen en concurrentie die alsmaar toeneemt. Daarnaast verwacht de klant van morgen transparantie, snelheid en gemak. Deze evolutie stelt organisaties voor enorme uitdagingen.

Het Nieuwe Werken is het antwoord op deze uitdagingen. Een cultuurverandering en een nieuwe werkorganisatie waarbij bedrijven meer vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheden geven aan hun medewerkers en waarbij medewerkers leren omgaan met nieuwe verantwoordelijkheden en leidinggevenden op een geheel andere wijze de organisatie moeten aansturen.

  • Elke Masterclass gaat door op locatie bij een organisatie die Het Nieuwe Werken heeft ingevoerd. Zo ervaart u zelf de impact van deze nieuwe werkstijl en krijgt u een unieke kijk op de succesvolle aanpak van deze bedrijven.
  • Elke sessie wordt gegeven door experts in Het Nieuwe Werken. Als ervaringsdeskundigen begeleiden ze u bij het introduceren en implementeren van Het Nieuwe Werken binnen uw eigen organisatie.
  • Na deze 5-daagse Masterclass hebt u een plan van aanpak om uw eigen organisatieverandering door te voeren.

Doelstellingen

In de 5-daagse Masterclass Over Het Nieuwe Werken krijgen de deelnemers handvatten om daadwerkelijk aan de slag te gaan met Het Nieuwe Werken. U leert de vertaalslag te maken van een visie naar een eigen werkstijl. En u krijgt concrete hulpmiddelen om Het Nieuwe Werken in de praktijk toe te passen binnen uw organisatie. Deze Masterclass vindt plaats op locatie bij inspirerende bedrijven.

We laten alle invalshoeken van Het Nieuwe Werken aan bod komen tijdens deze Masterclass:

  • de fysieke omgeving
  • de ICT-wereld
  • de gevolgen op het gebied van bedrijfscultuur en leiderschap
  • het verander- en communicatietraject

Zo krijgt u een totaalbeeld om uw eigen werkstijl met succes in uw organisatie te introduceren.

Pluspunten

Deze Masterclass wordt georganiseerd door Kluwer en Henny Van Egmond van Yolk. Yolk is een Nederlands adviesbureau dat zich specialiseert in Het Nieuwe Werken. Henny Van Egmond, één van de vooraanstaande denkers op dit terrein, introduceerde Het Nieuwe Werken bij Rabobank Nederland en schreef het boek 'Van visie naar praktijk'. Als consultant adviseerde hij tal van organisaties over Het Nieuwe Werken in Nederland en in de rest van Europa.

Uw resultaten

  • Elke Masterclass gaat door op locatie bij een organisatie die Het Nieuwe Werken heeft ingevoerd. Zo ervaart u zelf de impact van deze nieuwe werkstijl en krijgt u een unieke kijk op de succesvolle aanpak van deze bedrijven.
  • Elke sessie wordt gegeven door experts in Het Nieuwe Werken. Als ervaringsdeskundigen nemen zij u mee in de praktijk en begeleiden ze u bij het introduceren en implementeren van Het Nieuwe Werken binnen uw eigen organisatie.
  • Na deze 5-daagse Masterclass bent u specialist in Het Nieuwe Werken en hebt u een plan van aanpak om uw eigen organisatieverandering door te voeren.

Bestemd voor

De Masterclass is bedoeld voor project- en programmamanagers die na het volgen inhoudelijk leiding kunnen geven aan de uittekening en invoering van Het Nieuwe Werken. De Masterclass is ook geschikt voor specialisten uit hr, communicatie, ICT of facilitymanagement die zich willen verbreden.

Programma

Module 1: Het Nieuwe Werken, waar gaat het eigenlijk over? - Locatie: Philips

In deze module gaan we dieper in op wat Het Nieuwe Werken nu werkelijk is. We onderzoeken de voor- en nadelen van een moderne werkstijl en bespreken wat dit betekent voor uw organisatie. Daarnaast krijgt u inzicht in de best practices van Het Nieuwe Werken. Zo krijgt u een duidelijk beeld van de succesfactoren en de valkuilen van een moderne werkstijl.

Module 2: De vertaling naar ICT en de fysieke omgeving - Locatie: Getronics

Het Nieuwe Werken heeft grote gevolgen voor de ondersteuning van de medewerkers op het gebied van ICT, de kantoorinrichting en hr. In deze module focussen we eerst op de werkstijl en de business requirements, waarna we een praktische vertaling maken naar de faciliteiten. We leren hoe we bedrijfsprocessen en het werk van werknemers efficiënter kunnen organiseren met nieuwe communicatie- en samenwerkingstools en hoe de fysieke werkomgeving dit optimaal kan ondersteunen. Deze sessie vindt plaats bij Getronics, één van de pioniers van het Nieuwe Werken. Zo kunt u in de praktijk ervaren hoe het is om te werken in een gebouw zonder klassieke kantoorruimtes.

Module 3: Een eigen werkstijl - Locatie: Koninklijk Ballet Antwerpen

Hier gaan we aan de slag met het definiëren van een eigen werkstijl. Hoewel Het Nieuwe Werken een aantal algemene kenmerken bezit, is elke werkstijl uniek omdat hij is gebaseerd op de strategische doelstellingen van de organisatie. Het Koninklijk Ballet van Antwerpen geeft ons een unieke inkijk op hun werking die dansers in staat stelt om maximale prestaties af te leveren. Zij vertellen hoe zij de veranderingen beleefden en tot welke resultaten dit heeft geleid.

Module 4: De vertaling naar hr en leiderschap - Locatie: TriFinance

Een nieuwe manier van werken leidt tot nieuwe werkafspraken voor hr en heeft grote gevolgen voor de manier van leidinggeven. Medewerkers krijgen namelijk meer vrijheid en verantwoordelijkheid, wat de rol van de leidinggevende ingrijpend verandert. En managers moeten nog meer veranderen, er zijn afspraken nodig op vlak van bereikbaarheid, sociale cohesie en beschikbaarheid. In deze module krijgt u tools aangereikt om het nieuwe leiderschap en de nieuwe werkafspraken in de praktijk om te zetten. We ervaren hoe deze nieuwe afspraken bij TriFinance geïmplementeerd werden.

Module 5: Veranderen en communiceren - Locatie: Flanders DC

Wat is nu een passende verander- en communicatiestrategie? We verdiepen ons in de case Rabo Unplugged, de nieuwe werkstijl van Rabobank Nederland, die een groot voorbeeld was voor veel organisaties. Paul Bloemen gaat in op de verschillen tussen verbeteren, veranderen en vernieuwen en schetst telkens de aanpak die daarbij hoort. Aart Bouwmeester focust zich op de communicatiestrategie en uitwerking. Zij delen hun ervaringen en leggen uit hoe u op een moderne manier verandert en communiceert.

Klara De Smedt illustreert het concept van Bar d’office: een netwerk van coworking locaties in Vlaanderen. Want ook werknemers met een flexibele werkplek werken soms beter samen dan alleen. Zij trekt de parallel tussen een toename in het projectmatig werken in wisselende multidisciplinaire teams en het potentiële gevaar dat je als werknemer minder binding hebt met collega’s en meer geïsoleerd werkt.

Enkel incompany

Van deze opleiding zijn momenteel geen open sessies ingepland. Wij bieden ze wel incompany aan. Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats?
Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker.