Cijferberoepers (boekhouders; accountants; revisoren) moeten meer en meer oog hebben voor eigen aansprakelijkheidsrisico’s bij dienstverlening aan het cliënteel. Daarbij gaat het om een steeds toenemend aantal strafrechtelijke risico’s alsook gevallen waarbij de cijferberoeper een (contractuele of buitencontractuele) aansprakelijkheid kan oplopen. De drie sprekers brengen aan de hand van rechtspraak en verschillende praktijkvoorbeelden in kaart welke deze risico’s juist zijn en hoe de cijferberoeper zich kan wapenen om deze risico’s uit te sluiten of te beperken.

Docent(en)

Bart Volders

Bart Volders is partner van ARCAS Advocaten. Hij is advocaat aan de balies te Brussel en Antwerpen. Bart is licentiaat (2002) en doctor in de rechten (2007). Hij doceerde van 2008 tot 2010 als deeltijds docent het basisvak internationaal privaatrecht en enkele aanverwante keuzevakken aan de Universiteit Antwerpen.

Bart wordt aanbevolen in Chambers Europe 2015 en Chambers Global 2015 op de domeinen van de internationale geschillenvoering, het arbitragerecht en het internationaal publiekrecht (immuniteit van rechtsmacht en executie).

Bart is auteur van drie boeken en enkele tientallen wetenschappelijke bijdragen. Hij is redactielid van het tijdschrift Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent (RABG) voor het deelvolume internationaal privaatrecht.

Dirk Libotte

Dirk Libotte is advocaat sinds 1999. Hij behaalde een licentie in de rechten aan de rechtsfaculteit van de Katholieke Universiteit Leuven (1999) en is houder van een Diplôme de droit fiscal aan de Ecole Supérieure des Sciences Fiscales van Brussel (2001). De praktijk van Dirk omvat alle aspecten van ondernemingsrelevant strafrecht. Hij staat cliënten bij in o.a. de farmaceutische sector, de petrochemische sector en in de transport-, bank-, verzekerings- en telecommunicatiesector. Hij heeft ervaring in zaken van fiscaal en economisch strafrecht en is opgetreden in diverse zaken in het raam van de FSMA. Hij vertegenwoordigt bedrijven en hun bestuurders voor de Belgische (straf)rechtbanken. Hij heeft ruime ervaring in dossiers van bedrijfs- en werknemersfraude binnen grote ondernemingen. Hij treedt eveneens op in strafzaken voor het Hof van Cassatie en voor het Europees Hof van de Rechten van de Mens te Straatsburg. Dirk werkte van 1999 tot medio 2017 bij het advocatenkantoor Stibbe in Brussel, en vervoegde ARCAS Law per 1 januari 2018. Dirk Libotte is de auteur van een aantal bijdragen over strafrecht en strafprocesrecht in gezaghebbende Belgische publicaties en heeft in deze materies ook bijgedragen op studiedagen. Dirk wordt in de Legal 500 (editie 2016-2017) vermeld als “Leading Individual” in de categorie “Fraud and white-collar crime”.

Karel Schulpen

Karel Schulpen is advocaat aan de balie van Antwerpen. Hij is gespecialiseerd in bouwgeschillen en complexe handels- en vennootschapsgeschillen (o.m. bestuurdersaansprakelijkheden, aandeelhoudersconflicten en acquisitiegeschillen). Hij behandelt procedures voor Belgische hoven en rechtbanken, alsook voor (internationale) arbitrale instanties. Tot medio 2016 was Karel partner in de Antwerpse vestiging van Monard Law. Alvorens toe te treden tot Monard Law, was Karel verbonden aan het litigation & arbitration departement van kantoor Linklaters LLP te Brussel en Antwerpen. Karel behaalde masterdiploma’s in het Belgisch, Nederlands en Europees recht, alsook een LL.M. aan het Europacollege te Brugge. Karel wordt aanbevolen door Legal500 (edities 2015 en 2016) in de categorie dispute resolution. Hij publiceert en spreekt regelmatig over bouw- en vennootschapsrechtelijke topics.

Praktische informatie

Prijs: 115 EUR (excl btw)

De opleidingen van Kluwer Opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

  • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Accreditatie:
  • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 1,5 uren
  • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 1,5 uren
  • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 1,5 uren
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven