Hoe breed is uw financiële kennis?

Hoe breed is uw financiële kennis? Op zoek naar een training die uw carrière een duw in de rug kan geven? Bent u al enkele jaren actief in een bepaald domein van de financiële afdeling en wilt u graag een bredere ‘helikopterview’ ontwikkelen?

Dan is onze 'Masterclass Financieel Management' misschien wel de uitgelezen kans om alle deelaspecten van het financieel beleid onder de loep te nemen.

Dit programma bestaat uit 10 lesdagen gevuld met telkens een stevige theoretische basis. Gedreven, praktijkgerichte finance specialisten zullen u meenemen in de boeiende wereld van strategie, kostprijscalculaties, budgetteren, cash flow management, treasury management, corporate governance, accountancy en zo veel meer …

Doelstellingen

Welke aspecten komen aan bod?

1. Strategy

 • Strategie: vastlegging en implementatie. Welk is de rol van de finance functie in deze processen?

2. Finance

 • Financiële analyse
 • Waardering en mergers & acquisitions
 • Accountancy: IAS/IFRS, eindejaarsverrichtingen, ...
 • Corporate governance, interne & externe audit en reporting

3. Managerial

 • Strategisch plan, financieel plan, langetermijnplanning, managerial reporting, budgetteren
 • Kostprijscalculatie en kostenmanagement
 • Investeringsanalyse
 • Businessplan en businesscase

4. Treasury

 • Cashflowmanagement
 • Rente- en wisselkoersrisico's

Uw resultaten

 1. Alle belangrijke financiële aspecten komen aan bod. Zeer grondig programma.

 2. De kennis die u opdoet brengt uw inzicht in finance management naar een hoger niveau.

 3. U verdiept uw kennis in alle aspecten van het financieel beleid van een organisatie. De nieuwste inzichten en technieken komen aan bod.

 4. Docenten zijn allen specialisten in hun vak en munten uit door een stevige kennis en ervaring. Zij weten deze praktijkervaring bovendien uitstekend te brengen.

 5. Netwerking op niveau: u leert collega's in uw vak kennen en wisselt ervaringen uit.

 6. Na deze opleiding heeft financieel management geen geheimen meer voor u.

Bestemd voor

De 'Masterclass Financieel Management' is een doorgroeiprogramma voor financiële medewerkers die al enkele domeinen van financieel beleid beheersen maar die nu een volledig zicht willen krijgen in financieel management. De opleiding richt zich tot:

 • financieel medewerkers met minimum 3 jaar ervaring
 • financieel analisten
 • accountants en bedrijfsrevisoren
 • kredietbeoordelaars en ondernemingsverantwoordelijken in financiële instellingen
 • algemeen directeuren en zaakvoerders
 • iedereen die met de praktische kant van financieel beleid te maken krijgt
"

De docenten zijn bekwame mensen in hun vak, ze kunnen voldoende expertise delen. 10 dagen met dezelfde mensen de cursus volgen is ook een meerwaarde om ervaringen te delen.

"
Mieke Paternot, Treasury officer, LeasePlan Fleet Management
"

De opleiding behandelt verschillende aspecten van de finance organisatie, hetgeen interessant was voor mij vanuit een meer algemene functie (interne controle). Positief dat de docenten veel praktijkkennis hebben.

"
Griet Van Lierde, internal control manager, TomTom Belgium
"

Op 10 dagen tijd bekijk je de financiële componenten en processen van een bedrijf vanuit verschillende invalshoeken. Interessant voor financiële professionals die willen doorgroeien, maar evenzeer onmisbaar in het algemeen management van een bedrijf of business unit.

"
Koen De Vos, pilot operations manager, IBBT Interdisciplinair instituut voor BreedBand Technologie
"

De opleiding voldeed aan mijn verwachtingen: alle aspecten van financieel management komen aan bod, goede opbouw van het cursusmateriaal, goede docenten met praktijkervaring.

"
Dirk Van den Berg, finance manager, Lima

Programma

De volgorde van de opgenomen topics kan nog wijzigen.

DAG 1

Finance vanuit een strategisch perspectief

 • Introductie
 • Wat is de gewijzigde rol van de financefunctie?

Plannen

 • Van mission statement naar bedrijfsdoelstellingen en terug
 • Een strategisch plan in 10 stappen en 10 tips
 • Het businessplan als vertrekpunt

Docent: Rita Naessens

DAG 2

Financiële analyse

 • Rol van financiële analyse
 • Analyse van de jaarrekeningen op tijds- en structuurbasis
 • Inzichten in de bouwstenen van financiële analyse: liquiditeitsratio's, solvabiliteitsratio's, rentabiliteitratio's en toegevoegde waarderatio's

Strategic reporting

 • Meten is weten en kennis is macht
 • Wat meten we: KPI's en andere scorecards
 • Stakeholders management

Docent: Rita Naessens

DAG 3

Investeringsanalyse

 • Evaluatie en analyse van investeringsprojecten:
  • inleiding
  • beslissingscriteria
  • relevante cashflows
  • specifieke gevallen
  • kapitaalkost (WACC)
  • oefeningen en cases
  • inleiding op reële optiebenadering
  • praktijkvoorbeelden
 • Een praktische kijk op de investeringsevaluatie

Docent: Ludo Lambrechts

DAG 4

Budgetteren

 • Een budget opstellen
 • Het verkoopsbudget: de verkoopsorganisatie doorgelicht
 • Het kostenbudget
 • Het investeringsbudget
 • Het cashbudget: winst is ijdel, cash verstandig
 • Budgetcontrole en verschillenanalyse

Docent: Jos Gilissen

DAG 5

Kostprijscalculatie: de basisprincipes

 • Situering van costaccounting en praktische implicaties
 • Kostenclassificatie en terminologie
 • Kostprijssystemen en hun evolutie
 • Management beslissingen op basis van kostprijscalculatie
 • Is contributiedenken het middel tot kortetermijn winstoptimalisatie?
 • Kostencalculatorische principes: de essentie in 5 punten
 • Het opzetten/verbeteren van een kostprijscalculatiemodel
 • Activity based costing: een introductie
 • Toelichting aan de hand van praktijkvoorbeelden

Docent: Peter Manet 

DAG 6

Kostenmanagement

 • Activity based costing: detailaanpak
 • ABC opnieuw bekeken: timedriven activity based costing
 • Van kostprijscalculatie naar kostenmanagement: actie!
 • Kostenanalyses en rapportering
 • Activity based budgetting
 • Targetcosting: kostenbeheersing vanaf het begin
 • Cases en voorbeelden

Docent: Peter Manet

DAG 7

IAS/IFRS

 • IFRS reporting:
  • wat is de doelstelling van IFRS?
  • conceptueel framework: wat is er anders en waar liggen de verschilpunten met de lokale wetgeving?
  • niet vergeten: andere rapporteringsverplichtingen
  • bespreking van de eerste introductie van IFRS in de boekhouding
  • een andere manier van organiseren: vereisten analytische boekhouding en segmentrapportering
  • een kijkje op actuele topics en tendensen
 • Accountancy: IAS/IFRS:
  • wat zijn de vereisten voor waardering van activa en passiva? Materiële vaste activa, voorraden, immateriële vaste activa, latente belastingen
  • bijzondere vereisten voor waardeverminderingen en afschrijvingen

Docent: Siebrecht Plateau

DAG 8

Waardering

 • Waardecreatie en identificatie van drijvers van waardecreatie:
  • Discounted cashflowmodel en Net Present Value
  • Adjusted Net Present Value
  • belang van Continuing Value
  • minicase: waardering met Continuing Value
 • Cashflows voor waardering
 • Gewogen gemiddelde kapitaalkost
  • risicovrije opbrengstvoet
  • risicopremie
  • kosten voor het eigen vermogen
  • kosten van de schuldfinanciering
  • Betafactor
  • minicase: berekening gewogen gemiddelde kapitaalkosten
 • Economische betekenis Net Present Value (Porter):
  • Porter: analyse attractiviteit van een industrietak / waardeketen (value chain) van een onderneming
  • relatie Porter model en positieve Net Present Value
 • Case: waardering van een onderneming:
  • belang nauwkeurige voorspelling van de waardedrijvers
  • gebruik van analistenrapporten en benchmarks
  • sensitiviteitsanalyse van de kritische assumpties op de waarde

Docent: Ludo Ooms

DAG 9

Treasurymanagement

 • Cashmanagement
 • Het beheer van renterisico's
 • Het beheer van wisselkoersrisico's

Docent: Christophe Mortier

DAG 10

Corporate governance - interne/externe audit

 • Corporate governance: principes, belangrijkste codes
 • Audit: definitie en soorten, verschil interne/externe audit, peilers van het auditberoep

Docent: Flor Keulemans

Docent(en)

Flor Keulemans

Flor Keulemans is auditmanager bij BNP Paribas Fortis. Hij is licentiaat in de handels- en financiële wetenschappen (VLEKHO), master in internal auditing (IPO-UFSIA Management School), master in financieel management (VLEKHO) en certified internal auditor. Daarnaast is hij ook voorzitter van IIA-België (sinds 1997), lid van de board of directors van IIA-België (voorheen IIA-Benelux) sinds 1993, programmaleider 'Master in internal auditor' - IPO-UFSIA Management School en lid redactieraad 'Audit en controle in de praktijk - nieuwsbrief' (Wolters Kluwer).

Lees meer
cr-00002812
Peter Manet

Peter Manet is een ervaren trainer en begeleider van organisaties bij Manet Management in Motion. Na zijn studies (lic. Handelswetenschappen, MBA, Master in Accountancy, Financieel beheer, Vlerick) verwierf hij zowel een uitgebreide praktijkervaring in de industrie (Philips Turnhout, Philips Hasselt en De Ster Disposables) als in professionele adviesverlening (Ernst&Young, Deloitte). Nadien was hij gedurende 5 jaar interim algemeen directeur van een aantal bedrijven en gedurende een aantal jaren eigenaar van een Limburgse KMO. Peter is ook onafhankelijk bestuurder van vennootschappen, hij is gastprofessor aan EMS (H.U. Brussel) en PHL en veelgevraagde spreker op managementtrainingsprogramma’s.

Lees meer
d_00937
Ludo Lambrechts

Ludo Lambrechts is directeur van het financieel adviesbureau BULCO, dat erkend is als adviesinstantie door het Vlaams Gewest, en extern bedrijfsadviseur bij het VIZO. Ludo Lambrechts is een veelgevraagd Kluwer-lesgever. Hij verstaat de kunst om complexe financiële bedrijfskennis toegankelijk te maken en vlot aan te leren. Ludo Lambrechts is ook gastprofessor en programmadirecteur Master in International Business bij HUB en doceert in Nederland bij De Baak-VNO-NCW.

Lees meer
D_01591.jpg
Ludo Ooms

Ludo Ooms is managing director van Janssen Alpine (Zwitserland & Oostenrijk). Voordien was hij o.m. vice president Finance & CFO bij Janssen-Cilag Europe, Middle East Africa en treasurer van het Johnson & Johnson Global Treasury Services Center (coördinatiecentrum). Hij werkte 3,5 jaar in de USA als controller Licensing & Acquisities bij Janssen Pharmaceutica Inc., waar hij in het business development team verantwoordelijk was voor de financiële evaluatie, structurering en waardering van licensing deals en acquisities. Vervolgens als director corporate financial analysis in het hoofdkantoor van J&J, als verantwoordelijke voor de financiële en strategische analyse en benchmarking van de J&J-groep en de businessunits. Hij was ook respectievelijk controller en vice president Finance en Controlling van Janssen-Cilag Duitsland waar hij de marketing controlling afdeling uitbouwde.

Lees meer
Christophe Mortier

Uw docent: een manager die dagelijks de invloed en opportuniteiten van wisselkoersen ervaart. Met Christophe Mortier krijgt u theorie en cases van een praktijkman. Momenteel is hij Head of Executive Desk bij ING Private Banking, waar hij topmanagers begeleidt bij het risicobeheer van hun aandelengelinkte vergoedingen. Hij deed ervaring op als advisor en salesmanager in wisselkoers- en rentebeheer voor ondernemingen naast een trading functie in de rentederivaten.

Lees meer
Siebrecht Plateau

Siebrecht Plateau is directeur administratie en financiën van het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant en IAB-accountant. Het domein van de consolidatie is al jarenlang zijn focus, waarbij zijn aandacht onvermijdelijk ook naar de IAS/IFRS-normen leidde. De kennis die hij opbouwde, wil hij graag met u delen. Hij verstaat de kunst deze complexe materie helder en boeiend over te brengen.

Lees meer
cr-00146669
Rita Naessens

Rita Naessens is momenteel actief als verantwoordelijke voor het domein aankoop binnen Retail Partners Colruyt Group. Daarvoor heeft zij 15 jaar relevante ervaring opgebouwd binnen het domein finance in verschillende functies, waaronder die van Business Development Manager voor Colruyt Group, Finance Manager voor Spar Retail en Head of Controlling & Consolidation voor de Colruyt Group. Daarnaast is Rita ook docent aan EMS Brussel binnen het programma Financial Controlling en aan HoGent waar ze in de richting Retail Management Strategisch Management geeft.

Lees meer
D_03693.jpg
Jos Gilissen

Jos Gilissen is de verantwoordelijke voor het domein Finance en Business Controlling bij Delaware Consulting. Hij legt zich hierbij toe op de uitwerking en implementatie van concepten mbt winstgevendheidsanalyses, budgettering, procesverbeteringen en managementrapportering. Jos heeft tevens een solide achtergrond in de bedrijfswereld via zijn vroegere rol als Finance Transition Manager, Finance & IT Director, European Audit Manager en Finance Controller. In deze rollen had Jos verantwoordelijkheid voor diverse business transformatie programma’s in het ruime finance domein.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 4 051 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, live webinars en congressen. Meer info vindt u hier.
Extra:

U ontvangt een persoonlijk attest als bewijs van deelname en voltooiing van deze opleiding.

Documentatie:

Naast een uitgebreide documentatiemap met de teksten van de docenten, ontvangt elke deelnemer het naslagwerk 'The strategy-focused organization: how balanced scorecard companies thrive in the new business environment', Robert S. Kaplan en David P. Norton.

Accreditatie:
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 70 uren (In aanvraag)
 • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 70 uren
 • OVB Orde van Vlaamse Balies, 70 punten (In aanvraag)
 • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 70 uren
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Download uw brochure Masterclass Financieel Management

met een volledig overzicht van het programma en alles wat u moet weten over deze opleiding.

Advies op maat

hr-kristof-12
Advies nodig over deze opleiding?

Kristof Van den Langenbergh
Productmanager
Tel.: +32 (0)15 36 13 35
kristof.vandenlangenbergh@wolterskluwer.com

Lees meer

Inschrijven

Data