Tijdens deze tweedaagse opleiding leert u van Werner Bruggeman en Sven Arnauts hoe u de bedrijfsstrategie door precieze budgettering en concrete planning vertaalt in duidelijke sturingslijnen. Deze opleiding focust op het inzicht in de strategische organisatie van bedrijven en de daarmee samenhangende budgetopbouw en -beheer. U leert concrete antwoorden formuleren op vragen als:

 • Hoe zet ik een ondernemingsstrategie om in een operationeel plan?
 • Hoe vertaal ik een plan in bijhorende doelstellingen en resultaten?
 • Welke informatie heb ik nodig?
 • Plannen en budgetteren is kijken in de toekomst: welke methodes bestaan er om met onzekerheden om te gaan?
 • Hoe bewaak ik budgetten, spoor ik afwijkingen op en neem ik proactief maatregelen?

Een doordachte mix van theorie, praktijkvoorbeelden en ervaringsuitwisseling maken de materie zeer concreet.

Doelstellingen

Veel. Nu nog meer dan anders. Sterke managers en financieel adviseurs weten plannen te onderbouwen, weten wanneer de realiteit afwijkt van de vooropgestelde planning of het budget, en sturen tijdig bij.

Plannings- en budgetteringstechnieken vormen een vaste waarde in de skills van de moderne verantwoordelijken. De vakkundigheid waarmee u plannen en budgetten opstelt, opvolgt en realiseert bepalen in belangrijke mate uw kwaliteiten als manager of adviseur.

Pluspunten

Een praktijkgericht programma, boeiende sprekers, een kleine groep. Deze ingrediënten staan ervoor garant dat elke deelnemer het maximum haalt uit deze tweedaagse opleiding.

De cursus zit vol met praktijkvoorbeelden en nuttige tips. Oefeningen bereiden u voor op de praktische cases, geïllustreerd met voorbeelden uit de realiteit. De docenten voorzien ruimte voor uw persoonlijke inbreng en groepsdiscussie waardoor u makkelijk nuttige ervaringen uitwisselt met de andere deelnemers.

Uw resultaten

Na de opleiding hebt u een betere kijk op een viertal methodes waarmee u een ondernemingsstrategie vertaalt in een werkbaar doel- en middelenplan. U weet dit operationele plan te vertalen in een budget en dit te bewaken. U versterkt in 2 dagen uw plannings- en budgetteringsvaardigheden.

U gaat bewuster om met:

 • een verkoopbudget
 • een opbrengsten- en kostenbudget
 • een liquiditeits- en rendementsbudget
 • een investeringsbudget
 • afwijkingsanalyse en forecasting

U stelt ook probleemloos een knelpuntenanalyse op en werkt in het kader van projecten doordacht met capaciteits- en jobplanning.

Bestemd voor

 • leidinggevenden/managers verantwoordelijk voor strategie en beheerscontrole
 • sales Managers
 • consulenten
 • accountants
 • voor iedereen die meer wil zijn dan 'cijferaar' en de budgetten wil af stemmen op de bedrijfsstrategie
"

De praktijkervaring van de docenten en de vele voorbeelden die het cursusmateriaal duidelijker maken, maken dit tot een sterke opleiding.

"
Ines Dumery, finance assistant, Petit Bateau Belgique
"

Zeer leerrijke opleiding met focus op de verschillende kostprijstechnieken alsook de link met strategievorming & beheer/budgetprocessen. Prof. Bruggeman doorspekt dit plaatje graag met diverse praktijkvoorbeelden.

"
Bram Vromans, project manager, Telenet
"

De problematiek rond budgetteren en vooral rond zinvol budgetteren wordt zeer duidelijk in kaart gebracht. Het is geen theoretische uiteenzetting, maar een praktische 'gids' in de wereld van het budgetteren en plannen. Zeer interessante bagage om aan boord te hebben, of men nu technisch, inhoudelijk of uitvoerend betrokken is bij het budgetteringsgebeuren. Het laat mij als Performance Management Consultant op technisch vlak toe nuttig advies aan de klant te geven.

"
Karen Vanwetter, managing consultant, Aexis Belgium
"

In dit seminarie werd de theorie met sprekende praktijkvoorbeelden aangevuld. Zeer leerrijk en boeiend seminarie. De docenten hebben deze materie op een zeer aangename manier gebracht. De theorie werd ruimschoots aangevuld met praktijkvoorbeelden. Echt een aanrader!

"
Hedwig Allaer, manager dealer financial services, Bandag
"

De eerste dag gaf een algemene visie over de plaats van de budgetcyclus in de total PM-cirkel. De tweede dag omvatte tal van praktijkgerichte voorbeelden over budgetteringstechnieken.

"
Yves Boone, IT-consultant, Aexis Belgium

Programma

Dag 1

1. De budgetteringscyclus van de onderneming

 • Rol van plannen en budgetteren
 • Het masterbudget

2. De techniek van budgetteren

 • Hoe maakt u een verkoopbudget op?
 • Hoe maakt u een productiebudget op?
 • Hoe budgetteert u de directe kosten?
 • Hoe indirecte kosten budgetteren?
 • Hoe stelt u een liquiditeits- en financieringsplanning op?
 • Hoe komt u tot de begrote balans?

3. Activity-Based Budgetting

 • Hoe de drivers van de indirecte kosten analyseren?
 • Time-Driven Activity-Based costing
 • Driver-Based Budget models
 • Resource planning in indirecte kostendepartementen
 • Het gebruik van rollingforecasts

Uw docent: Sven Arnauts

Dag 2

1. Het budget als instrument van beheerscontrole

 • Van strategische objectieven naar budgetteren
 • Afstemmen van het budgetproces op de ondernemingsstrategie
 • Hoe managers motiveren voor uitdagende budgetobjectieven?
 • Hoe omgaan met budget slack?
 • Zero-Based Budgetting
 • Beyond Budgetting principes

2. Verschillenanalyse. Casestudie Kokomo

 • Analyse van het verschil tussen budget en werkelijkheid
 • Interpretatie van variance rapporten

Uw docent: Werner Bruggeman

Docent(en)

D_01928.jpg

Sven Arnauts

Sven Arnauts werkt sinds 2010 voor Delaware Consulting (voormalige B&M Consulting) waar hij zijn ervaring & expertise in strategy management, costing & profitability management, sales, marketing en business process management ten dienste stelt van zijn klanten. Hierbij begeleidt hij zijn klanten bij het realiseren van hun ambities, het aangaan van uitdagingen en het transformeren van bedrijven. Naast zijn consultingwerk is Sven tevens een gerespecteerde docent en gastspreker aan verschillende instituten en nationale & internationale conferenties.

Praktische informatie

Prijs: 1 471 EUR (excl btw)

De opleidingen van Kluwer Opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Extra:

Gelieve te noteren dat deze opleiding vanaf 2019 zal herleid worden naar 1 dag. U zal dan uiteraard ook maar 1 dag aangerekend worden (+/- 762 euro).

 

U zal een persoonlijk attest ontvangen als bewijs van deelname en voltooiing van deze opleiding.

Accreditatie:
 • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 7 uren (In aanvraag)
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 7 uren (In aanvraag)
 • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 7 uren (In aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven