Tijdens deze basisopleiding krijgt u een duidelijke toelichting van de IAS/IFRS-basisprincipes, toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden en cases. Na deze opleiding hebt u een klare kijk op de verschilpunten met de huidige boekhoudwetgeving en weet u op welke vlakken u aan het werk moet.

Doelstellingen

Wat betekenen de IAS/IFRS-normen voor de presentatie van de jaarrekening en voor de waardering van activa en passiva?

Die kennis is vandaag onontbeerlijk als u aan geconsolideerde jaarrekeningen werkt.

De docent inventariseerde en selecteerde alle onontbeerlijke IAS/IFRS-informatie. De inhoud wordt verspreid over 3 lesdagen zodat u extra momenten hebt om samen met de docent, aan de hand van oefeningen, de theorie onder de knie te krijgen.

Bestemd voor

 • Financieel directeurs
 • Accountants en (hoofd-)boekhouders
 • Bedrijfsrevisoren, controllers en reporting managers
 • Alle financiële medewerkers die hun kennis van boekhouding en financiële rapportering willen uitbreiden
 • Non-finance managers die te maken krijgen met financiële materie
"

Het tempo: 3 dagen is zeker niet te veel om het volledige pakket door te nemen. De kleine groep maakt het mogelijk om rekening te houden met de specifieke verwachtingen van de verschillende deelnemers. De opleiding geeft een duidelijk overzicht van de voornaamste standaarden met voldoende uitleg, praktische voorbeelden én informatie over toekomstige wijzigingen.

"
Leen Soenen, accounting & control manager

Programma

De cursus gaat uitgebreid in op de voorstelling van de jaarrekening, de actief- en passiefposten en latente belastingen.

A. Inleiding

B. Raamwerk en presentatie van de jaarrekening

 • Raamwerk
 • IAS 1 Presentatie van de jaarrekening
 • IAS 7 Het kasstroomoverzicht
 • IAS 8 Grondslagen voor financiële verslaggeving, schattingswijzigingen en fouten
 • IFRS 1 Eerste toepassing van IFRS
 • IAS 10 Gebeurtenissen na de verslagperiode
 • IAS 34 Tussentijdse financiële verslaggeving
 • IFRS 13 Waardering tegen reële waarde

C. IFRS 15 Opbrengsten van contracten met klanten

D. IAS 2 Voorraden

E. Activa

 • IAS 16 Materiële vaste activa
 • IAS 40 Vastgoedbeleggingen
 • IAS 23 Financieringskosten
 • IAS 20 Administratieve verwerking van overheidssubsidies en informatieverschaffing over overheidssteun
 • IFRS 16 Leaseovereenkomsten
 • IAS 38 Immateriële activa
 • IAS 36 Bijzondere waardevermindering van activa

F. IAS 37 Voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen en voorwaardelijke activa

G. Bedrijfscombinaties

 • IFRS 3 Bedrijfscombinaties
 • IFRS 10 Geconsolideerde jaarrekening
 • IFRS 11 Gezamenlijke overeenkomsten
 • IFRS 12 Informatieverschaffing over belangen in andere entiteiten
 • IAS 27 Enkelvoudige jaarrekening
 • IAS 28 Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint vefntures

H. IAS 19 Personeelsbeloningen

I.  IAS 12 Winstbelastingen

J. Andere

 • IAS 21 De gevolgen van wisselkoerswijzigingen

 

Docent(en)

Siebrecht Plateau

Siebrecht Plateau is directeur administratie en financiën van het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant en IAB-accountant. Het domein van de consolidatie is al jarenlang zijn focus, waarbij zijn aandacht onvermijdelijk ook naar de IAS/IFRS-normen leidde. De kennis die hij opbouwde, wil hij graag met u delen. Hij verstaat de kunst deze complexe materie helder en boeiend over te brengen.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 1 917 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 30% subsidie met kmo-portefeuille op klassikale opleidingen, live webinars en congressen. Meer info vindt u hier.
Documentatie:

Als deelnemer ontvangt u een exemplaar van het boek 'Aan de slag met IFRS' ( 958 blz.., winkelwaarde 213,66 euro) dat inbegrepen is in de prijs van uw opleiding.

Accreditatie:
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 21 uren (In aanvraag)
 • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 21 uren
 • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 21 uren (In aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Advies op maat

eline-swolfs-2019
Advies nodig over deze opleiding?

Eline Swolfs
Productmanager Tax & Accounting
Tel.: +32 (0)15 36 14 30
eline.swolfs@wolterskluwer.com

 

Lees meer

Inschrijven

Data