Beursgenoteerde bedrijven in de EU hanteren verplicht de IAS/IFRS-normen. Andere niet-genoteerde bedrijven volgen meer en meer.

De cursus gaat uitgebreid in op de voorstelling van de jaarrekening, de actief- en passiefposten en latente belastingen.

De inhoud van deze summer course is min of meer gelijklopend met de basisopleiding IAS/IFRS, maar met veel meer praktische oefenmomenten. Na deze opleiding:

 • hebt u een klare kijk op de verschilpunten met de huidige boekhoudwetgeving en weet u op welke vlakken u aan het werk moet.
 • bezit u de nodige voorkennis zodat u zich tijdig en weloverwogen voorbereidt en het maximum uit de mogelijkheden haalt.
 • begrijpt u de IAS/IFRS-normen en kunt u nieuwe ontwikkelingen op hun waarde inschatten.

Doelstellingen

Wat betekenen de IAS/IFRS-normen voor de presentatie van de jaarrekening en voor de waardering van activa en passiva?

Die kennis is vandaag onontbeerlijk als u aan geconsolideerde jaarrekeningen werkt.

De docent inventariseerde en selecteerde alle onontbeerlijke IAS/IFRS-informatie. De inhoud wordt verspreid over 3 lesdagen zodat u extra momenten heeft om samen met de docent, aan de hand van oefeningen, de theorie onder de knie te krijgen.

Pluspunten

 • U leert de IAS/IFRS-normen kennen en begrijpen aan de hand van praktische voorbeelden en scenario's.

De docent gaat in op concrete vragen en discussies.

 • U ontvangt gratis het boek 'Aan de slag met IFRS', dat uitgebreid in gaat op alle IAS/IFRS-standaarden en hun interpretaties met:
  • duidelijke verklaringen en illustraties van de nieuwe standaarden (IAS/IFRS) en interpretaties (SIC/IFRIC);
  • een uitgebreide bespreking van de verschillende standaarden, op basis van een vaste structuur: het doel, de ingangsdatum, de overgangsbepalingen ... tot en met de uitzonderingen;
  • een vergelijking met de Belgische wetgeving en de US GAAP;
  • tal van praktische voorbeelden;
  • een modeljaarrekening.

Uw resultaten

Kluwer Opleidingen contacteerde een specialist ter zake, selecteerde een overzichtelijk naslagwerk en maakt zo alle beschikbare knowhow voor u toegankelijk zodat u sneller en doordachter met IAS en IFRS aan de slag gaat. In deze opleiding onderzoekt u de diverse pistes om het maximum uit IAS en IFRS te halen. U leert de internationale normen voor het opstellen van geconsolideerde jaarrekeningen kennen en ze toepassen aan de hand van toelichtingen en oefeningen.

Bestemd voor

 • algemeen directeuren
 • financieel directeuren
 • bedrijfsleiders
 • accountants
 • boekhouders
 • hoofdboekhouders
 • bedrijfsrevisoren
 • controllers
 • consolidationmanagers
 • reportingmanagers
 • financieel analisten
 • belastingadviseurs
 • advocaten
 • juristen
"

Het tempo: 3 dagen is zeker niet te veel om het volledige pakket door te nemen. De kleine groep maakt het mogelijk om rekening te houden met de specifieke verwachtingen van de verschillende deelnemers. De opleiding geeft een duidelijk overzicht van de voornaamste standaarden met voldoende uitleg, praktische voorbeelden én informatie over toekomstige wijzigingen.

"
Leen Soenen, accounting & control manager

Programma

De cursus gaat uitgebreid in op de voorstelling van de jaarrekening, de actief- en passiefposten en latente belastingen.

A. Inleiding

B. Voorstelling van de jaarrekening

 • Raamwerk
 • IAS 1 Presentatie van de jaarrekeningen
 • IAS 7 Het kasstroomoverzicht
 • IAS 8 Grondslagen voor financiële verslaggeving, schattingswijzigingen en fouten
 • IFRS 1 Eerste toepassing van IFRS
 • IAS 18 Opbrengsten

C. Waardering van activa

 • IAS 2 Voorraden
 • IAS 11 Onderhanden projecten in opdracht van derden
 • IAS 16 Materiële vaste activa
 • IAS 17 Leaseovereenkomsten
 • IAS 23 Financieringskosten
 • IAS 36 Bijzondere waardeverminderingen van activa
 • IAS 38 Immateriële activa
 • IAS 40 Vastgoedbeleggingen

D. Waardering van passiva

 • IAS 19 Personeelsbeloningen
 • IAS 37 Voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen en voorwaardelijke activa

E. Consolidatie, fusies en acquisities

 • IFRS 3 Bedrijfscombinaties
 • IAS 27 Geconsolideerde en afzonderlijke jaarrekeningen
 • IAS 28 Administratieve verwerking van investeringen in geassocieerde deelnemingen
 • IAS 31 Financiële verslaggeving van belangen in joint ventures

F. Financiële instrumenten

 • IAS 32 Informatieverschaffing en presentatie
 • IAS 39 Opname en waardering
 • IFRS 7 Financial instruments: disclosures

G. Capita selecta

 • IAS 10 Gebeurtenissen na balansdatum
 • IAS 12 Winstbelastingen
 • IAS 14 Gesegmenteerde informatie (IFRS 8)
 • IAS 20 Administratieve verwerking van overheidssubsidies en informatieverschaffing over overheidssteun
 • IAS 21 De gevolgen van wisselkoerswijzigingen
 • IAS 24 Informatieverschaffing over verbonden partijen
 • IAS 26 Administratieve verwerking en verslaggeving door werknemerspensioenfondsen
 • IAS 29 Financiële verslaggeving in economieën met hyperinflatie
 • IAS 30 Informatieverschaffing in de jaarrekening van banken en soortgelijke financiële instellingen
 • IAS 33 Winst per aandeel
 • IAS 34 Tussentijdse financiële verslaggeving
 • IFRS 2 Betalingen op basis van aandelen
 • IFRS 5 Vaste activa gehouden voor verkoop en stopgezette activiteiten

Docent(en)

Siebrecht Plateau

Siebrecht Plateau is directeur administratie en financiën van het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant en IAB-accountant. Het domein van de consolidatie is al jarenlang zijn focus, waarbij zijn aandacht onvermijdelijk ook naar de IAS/IFRS-normen leidde. De kennis die hij opbouwde, wil hij graag met u delen. Hij verstaat de kunst deze complexe materie helder en boeiend over te brengen.

Praktische informatie

Prijs: 1 872 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille. Meer info vindt u hier.

Extra:

Bij deelname aan deze opleiding zal u een kortingscode toegestuurd krijgen waarmee u volgende boeken met korting kan aankopen in onze webshop:

https://shop.wolterskluwer.be/shop/nl_BE/Actiesites/vitrinetax-promo/Aan-de-slag-met-IFRS-2017-2018?p=7500090783

https://shop.wolterskluwer.be/shop/nl_BE/navigation/50/IFRS-500-Multiple-Choice-Questions.-Questions-and-suggested-solutions?p=BPIFRSQZBI15001

Deze actie loopt tot en met 31 december 2018.

Accreditatie:
 • IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, 18 uren (In aanvraag)
 • IBR Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 18 uren (In aanvraag)
 • BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, 18 uren (In aanvraag)
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Volgt u meer dan één IAS-opleiding dan geniet u van een korting van 10% op het totaalbedrag.

Contact

Op zoek naar advies rond deze opleiding?

Neem dan contact op met onze productmanager, wij helpen u graag verder.

kristof

Advies nodig over een van deze opleidingen?

Kristof Van Den Langenbergh

Productmanager

Tel. +32 15 36 13 35

kristof.vandenlangenbergh@wolterskluwer.com

Inschrijven

Data