Lossen we het juiste probleem op? Baanbrekende, innovatieve oplossingen zijn enkel succesvol wanneer ze echte gebruikersproblemen beantwoorden. Als je het foute probleem zeer goed oplost, blijft het een nutteloze oplossing.

Design Thinking methodologie

Design Thinking is een methodologie om op een creatieve en innovatieve manier complexe problemen op te lossen. Deze methodiek doorloopt een vast stramien van informatievergaring, analyse, scherpstellen van het probleem, ideeën verzamelen, prototyping en testen. Deze methodiek stelt de specifieke menselijke noden en behoeftes centraal waardoor je tot echte innovatieve oplossingen voor je product -, service- of businessmodel komt.

Ontdek in twee dagen Design Thinking als manier van denken.

Pluspunten

Een praktische oefening, eventueel op je eigen bedrijf, loopt doorheen de 2 dagen. Op die manier vertaal je meteen de inzichten naar jouw praktijk.

Uw resultaten

Na deze opleiding doorloop je feilloos het design thinking proces:

 • Je identificeert pijnpunten door de huidige situaties in kaart te brengen.
 • Je verbindt deze pijnpunten met bestaande inzichten en onderzoek.
 • Je definieert een actiegerichte invulling van de noden die je identificeerde met focus op je doel.
 • Je gebruikt deze kennis voor ideegeneratie (brainstorming) en vertaalt de inzichten in storyboards en designconcepten.
 • Resultaat: de aangereikte technieken tillen je ontwerpen naar een hoger niveau en helpen je om je ontwerp naar een specifiek actieplan voor jou en je team om te zetten.

Bestemd voor

Iedereen die complexe problemen op een creatieve manier in kaart wil leren brengen en oplossen zoals:

 • UX en UI designers
 • marketeers
 • projectmanagers
 • productmanagers
 • business development managers
 • hr en learning managers
 • client experience medewerkers
 • ...

Programma

Dag 1

Intro

 • Wat is Design Thinking? Waarom spreekt iedereen hierover?
 • Traditioneel management versus design thinking: zijn er verschillen en welke? Welke denkwijze zit erachter?

Understand

 • Verkrijg inzicht in gebruikers en hoe zij je product, service of bedrijf/departement ervaren.
 • Kom zo dicht mogelijk bij je gebruiker d.m.v. scenario’s
 • Maak een As-is scenario (journey)
 • Waar loopt het fout voor de gebruiker? Identificeren van inefficiënties.
 • Wat is het probleem voor de gebruiker? Definitie van het probleem.

Explore

 • Visie van de toekomst: To-be scenario, Feature vs. Idea, “Kinda-like” approach, Quick sketching tactics. Je leert heel wat verschillende technieken en tools om deze visie te ontwikkelen.

 

Dag 2

Explore

 • Starten met een oplossing via ideeën genereren: hoe kan je vele en originele ideeën genereren?
 • Je hebt vele ideeën: wat nu?
 • Prioriteren en evalueren

Materialize

 • Test je idee met eindgebruikers
 • Creëer en behoudt momentum. Maak een actieplan en start de implementatie.

Docent(en)

cr-01848095
Kathleen Van den Keybus

Als UX expert ontwikkelt Kathleen Van den Keybus gebruiksvriendelijke digitale producten en diensten. Zij heeft ervaring in verschillende sectoren waaronder e-commerce, banking, financial reporting en verzekering. Haar expertise in user research, informatie architectuur, prototyping en usability testing deelt ze regelmatig in trainingen en coachings.

Lees meer

Praktische informatie

Prijs: 1 506 EUR (excl btw)

De opleidingen komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Handig: zo betaalt u zelf maar een deel van het inschrijvingsgeld.

 • Tot 40% subsidie met KMO portefeuille op klassikale opleidingen, live webinars en congressen. Meer info vindt u hier.
Incompany: Hebben meerdere collega’s behoefte aan deze opleiding? En trekt u liever niet naar een andere plaats? Breng de opleiding naar uw afdeling of onderneming: handig! Bovendien spitst de trainer zich dan toe op uw situatie, op uw sector en op de vragen van uw medewerker. Vraag uw incompany opleiding aan.

Inschrijven

Data