Datum
Tijdsduur
Opleidingen
28-01-2020
12:00-14:00
Het innovatiepartnerschap: the new kid on the block?
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
29-01-2020
12:00-14:00
Bouwrecht in het appartementsgebouw
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
31-01-2020
12:00-14:00
Marketingrecht: Reclame en verkoopspromoties via het internet en de sociale media
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
23-01-2020
12:00-14:00
Distributieovereenkomsten
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
18-02-2020
12:30-14:00
De impact van de Brexit op tewerkstelling
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
06-02-2020
12:00-13:00
ATAD: Anti-Tax Avoidance Directive
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
18-02-2020
12:30-13:30
Visuele veiligheidscommunicatie op de werkplaats: oude en nieuwe middelen
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
13-02-2020
10:00-11:00
Fiscale Club Online - Sessie Personenbelasting Januari
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
19-02-2020
12:00-14:00
Beding van aanwas
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
12-02-2020
12:30-13:30
Hoe financier ik de start of groei van mijn onderneming op een fiscaal interessante wijze?
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
14-02-2020
12:30-13:30
Autofiscaliteit bij vennootschappen
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
12-02-2020
12:00-14:00
Arbeidsovereenkomsten: een analyse van nuttige clausules
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
04-02-2020
10:00-11:00
Activeren van spaargeld
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
14-02-2020
12:00-14:00
Actualia Handelsagentuur
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
19-02-2020
12:30-13:45
Innovatieaftrek: een update van de laatste nieuwigheden
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
04-02-2020
11:30-12:30
Onbelast bijverdienen
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
07-02-2020
12:30-13:30
Keuze eenmanszaak of vennootschap na hervorming vennootschapsbelasting en vennootschapsrecht
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
21-02-2020
12:00-13:00
Hoe zet je trends in voor innovatie?
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
07-02-2020
11:00-12:00
Financiering van vastgoed via de groepsverzekering
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
17-03-2020
12:00-13:00
Do's-and-don'ts in het kader van sociale inspecties
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
05-03-2020
12:00-14:00
Het nieuwe WVV: Gevolgen voor bestuurders/leden directieraad en hun contracten
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
06-03-2020
11:00-12:00
Fiscale behandeling van dividenden
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
06-03-2020
12:30-13:30
Auteursrechten: hoe fiscaal binnen de lijnen kleuren?
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
25-03-2020
11:00-12:00
Fiscale Club Online - Update Vennootschapsbelasting Maart
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
24-03-2020
12:30-13:30
Heffingen op afvalwater
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
19-03-2020
12:00-13:30
Beleggingsfiscaliteit: beleggingen (in)directe belastingen
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
26-03-2020
12:00-13:30
Beleggingsfiscaliteit: De beleggingsproducten fiscaal uitgeklaard
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
12-03-2020
12:00-14:00
Actualia Bewind
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
09-03-2020
12:30-13:30
Fiscale Club Online - Update btw februari
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
31-03-2020
12:00-14:00
Zakelijke rechten: belang en grenzen inzake (her)kwalificatie en conversie
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
30-03-2020
12:30-13:30
Fiscaliteit in onroerend goed
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
27-04-2020
12:00-12:45
De kracht van constructieve communicatie
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
23-04-2020
12:30-13:30
EHBO op de werkplaats: hoe een preventiebeleid uitwerken?
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
02-04-2020
12:30-13:30
Btw en e-commerce: de spelregels vanaf 1 januari 2021 praktisch toegelicht
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
23-04-2020
12:00-13:00
BTW update voorjaar
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
18-05-2020
12:00-12:45
Werken aan werkgeluk
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
11-05-2020
12:00-12:45
Tem de tijger in je taal
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
04-05-2020
12:00-12:45
Ban de kikker uit je brein
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
14-05-2020
12:00-13:00
De Ondernemingsraad en het CPBW
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
12-05-2020
12:30-13:30
Fiscale Club Online - Update btw mei
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
25-06-2020
12:30-13:30
Explosieveiligheid in het nieuwe AREI
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
04-06-2020
11:30-12:30
De fiscale aspecten van een buitenlandse vakantiewoning: Spanje en Portugal
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
11-06-2020
12:00-13:00
De fiscale aspecten van een buitenlandse (vakantie)woning: Frankrijk en Nederland
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
04-06-2020
10:00-11:00
De fiscale implicaties van de verwerving, het bezit en het doorgeven van buitenlands onroerend goed
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
30-06-2020
11:00-12:00
Fiscale Club Online - Update vennootschapsbelasting Juni
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
05-06-2020
11:30-12:30
Hypothecaire kredieten: Brussel, Wallonië en federaal
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
02-06-2020
12:30-13:30
Wijzigingen in de nieuwe aangifte personenbelasting (AJ 2020)
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
05-06-2020
10:00-11:00
Hypothecaire kredieten: Vlaams en federaal
Lees meer
Datum
Tijdsduur
Opleidingen
03-06-2020
12:00-13:00
De link tussen netwerken en innovatiesucces
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
20-05-2019
1 uur
Impact van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen op successieplanning
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
20-11-2019
1,5 uur
Internationale tewerkstelling: de fiscaliteit toegelicht
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
06-11-2019
2 uur
Dwingende bepalingen in het WVV
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
17-10-2019
1 uur
Afwezigheids- en arbeidstijd: twee begrippen die elkaar aanvullen om de arbeidsduur te berekenen
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
19-04-2019
2 uur
Productaansprakelijkheid
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
05-06-2019
2 uur
Drones en hun juridische aspecten
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
22-11-2019
1 uur
Strategisch toekomstdenken: hoe bereid je je organisatie voor op de toekomst?
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
19-09-2019
1 uur
Uw werknemer wil met pensioen gaan: wat nu?
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
08-11-2019
1 uur
Werkgeluk geen HYPE maar broodnodig! HOE?
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
08-11-2019
1 uur
A paradigm shift: The Science of Employee Experience
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
12-09-2019
1 uur
Aandachtspunten bij de opslag en het gebruik van gevaarlijke producten
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
23-05-2019
1 uur
Aansprakelijkheid van de milieucoördinator
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
10-10-2019
1 uur
Berekenen van een CO2-footprint
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
13-05-2019
1 uur
Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen – De BV: vermogen vs. kapitaal, inbreng, verslaggeving
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
26-04-2019
1 uur
Inwerkingtreding, overgangsrecht en dwingende bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
13-05-2019
1 uur
De fiscale impact van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
06-05-2019
1 uur
Concrete impact van recente wetswijzigingen op de VZW
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
02-10-2019
1,5 uur
Antiwitwaswetgeving
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
06-11-2019
1 uur
Fiscale Club Online - Update Personenbelasting
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
21-08-2019
2 uur
Zorgvolmacht als sluitstuk van vermogensplanning: mogelijkheden en grenzen anno 2019
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
04-04-2019
1,5 uur
E-voting
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
17-09-2019
1 uur
Essentiële skills voor succesvolle salescoaching
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
25-06-2019
1 uur
Herziening van het AREI
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
14-11-2019
1 uur
Omgaan met stress op de werkvloer
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
25-04-2019
1 uur
Verpakkingsafval verminderen
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
19-03-2019
1 uur
Kleine blusmiddelen als element van collectieve beschermingsmiddelen (CBM's).
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
12-11-2019
1 uur
Actuele tips en tendensen bij ontslag
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
02-12-2019
1 uur
Btw: Quick Fixes
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
22-11-2019
1 uur
De btw-aspecten van e-commerce
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
10-12-2019
1 uur
Representatievergoedingen en andere forfaitaire kostenvergoedingen
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
13-06-2019
1 uur
Tijdskrediet en thematische verloven: nieuwigheden en praktische vragen
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
21-10-2019
1 uur
Voorspel burnouts, verhoog uw employee retention en verlaag de werknemerskost dankzij Workplace Analytics
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
16-05-2019
1,5 uur
Jobs deal: wat verandert er?
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
10-12-2019
1 uur
De groepsbijdrageregeling: fiscale consolidatie op zijn Belgisch
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
14-03-2019
2 uur
Het nieuw wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
08-05-2019
2 uur
Bestuur en governance binnen de NV
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
01-10-2019
2 uur
Actualia Verkeers- en aansprakelijkheidsrecht
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
26-09-2019
2 uur
Een shorttrip doorheen de figuur “Borgtocht”
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
23-10-2019
2 uur
Nieuwigheden in het Merkenrecht
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
17-10-2019
2 uur
Invordering Onbetwiste Schuldvorderingen
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
11-06-2019
2 uur
Rechtsplegingsvergoeding in strafzaken: een update
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
24-10-2019
2 uur
Woninghuur
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
15-05-2019
2 uur
Bescherming van cliënteel
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
19-06-2019
2 uur
De omvang van Brexit vanuit het bedrijfsperspectief
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
17-12-2019
2 uur
De nieuwe B2B wet
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
24-09-2019
2 uur
Contracten met concurrenten
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
25-09-2019
2 uur
Concurrentie tussen (ex-)werknemers en werkgevers
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
17-12-2019
2 uur
Juristen – Data en Nieuwe Technologie
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
21-08-2019
2 uur
Het nieuwe goederenrecht: game changer voor fiscale vastgoedplanning
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
12-12-2019
2 uur
Grondige hervorming van het fiscaal strafrecht
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
21-08-2019
2 uur
Blijvende onduidelijkheden en 'verborgen' erfovereenkomsten in de hervorming van het erfrecht
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
17-05-2019
2 uur
Internationaal Privaatrecht
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
15-11-2019
2 uur
Over ADR, principieel en collaboratief onderhandelen, conflictbemiddeling, verzoening, Med Arb en Medaloa
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
08-11-2019
2 uur
10 jaar Salduz
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
10-05-2019
2 uur
Staking
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
28-05-2019
2 uur
Overheidsopdrachten: rechtspraakoverzicht
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
26-04-2019
2 uur
Actualia Wegtransportrecht - Ladingzekering
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
08-05-2019
2 uur
Bestuurdersaansprakelijkheid onder het nieuwe WVV
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
08-05-2019
2 uur
Oprichting en uitkering in de BV
Lees meer
Opname van
Tijdsduur
Opleidingen
14-01-2020
1 uur
Bonussen toekennen aan uw werknemers
Lees meer
Webinar Unlimited

Oneindig kijken en bijleren, waar en wanneer u wilt. Een persoonlijk abonnement waarmee u zoveel live of on demand webinars kunt volgen als u maar wilt. En dit gedurende 365 dagen, voor slechts 600 euro per jaar. 

Ontdek het abonnement

Webinars per vakgebied

Waarom webinars

Thuis of op je werk

Volg onze webinars waar dat voor jou makkelijk is. Via ons digitaal leerplatform heb je overal toegang tot onze webinars, op kantoor of bij je thuis. Met onze webinars leer je online waar je wil. 

Persoonlijk & interactief

Alle webinars worden door een expert binnen het vakgebied gegeven. Je hebt de kans om tijdens de live webinars meteen vragen te stellen. Voor de on demand webinars kan dit ook, maar krijg je uitgesteld antwoord.

Tijd- & kostenbesparing

Omdat je onze webinars kan volgen waar je wil, bespaar je meteen tijd- en verplaatsingskosten uit. Onze webinars bieden wel degelijk dezelfde kwaliteit als onze andere opleidingen en congressen. 

How it works

Stap 1

Schrijf op onze site in op een webinar naar keuze. U ontvangt een bevestiging van onze website én een bevestiging van ons webinarplatform. 

Stap 2

Zorg ervoor dat u vóór de start van het webinar een account hebt aangemaakt, via één van onze bevestigingsmails. Log bij een live webinar minstens 10 minuten voor de start aan; zo kunt u uw toestel en geluid perfect afstemmen.

Stap 3

Geniet van een leerrijke webinarervaring. U kunt zowel bij live als on demand webinars vragen stellen aan onze docent. Na het webinar kunt u het webinar evalueren en ontvangt u - indien van toepassing - de nodige attesten. 

E-learning

New Heroes

Laat jouw medewerkers groeien. Altijd, overal.

New Heroes is een platform met meer dan 130 e-doing trainingen op het gebied van communicatie, leiderschap en persoonlijke kracht. Voor elk individu in de organisatie een kans om te groeien.

Taalcoaching

Dé online taalcoaching. 100% op maat.

Via LanguagePro ontmoeten trainer en cursist elkaar in een virtuele trainingsruimte met alle tools om ook online een complete leerervaring te garanderen. Denk maar aan een whiteboard, chatfunctie, webcam, en audio en video van hoge kwaliteit. Deelnemer en coach kunnen eenvoudig samen aan de slag – ieder op zijn eigen scherm.

Advies

Hebt u nog vragen of concreet advies nodig over welke webinar best bij uw noden aansluit?
Neem vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.

audrey-006
Audrey Van den Bempt

Advies nodig over webinars in de vakgebieden HR, Sociaal Recht & Payroll en Veiligheid, Milieu & Kwaliteit? 

audrey.vandenbempt@wolterskluwer.com

 

Lees meer
bieke-5
Bieke Cauwenberghs

Advies nodig over webinars uit het vakgebied Legal?

bieke.cauwenberghs@wolterskluwer.com

 

Lees meer
gude-06
Gude Verhaert

Advies nodig over webinars uit de vakgebieden Business Management en Sales, Marketing & Communicatie

gude.verhaert@wolterskluwer.com

Lees meer
nieuw-kristof-van-den-langenbergh_cropped
Kristof Van den Langenbergh

Advies nodig over webinars uit het vakgebied Finance, Tax & Accounting?

kristof.vandenlangenbergh@wolterskluwer.com

Lees meer