M&D Seminars organiseert opleidingen over juridische en juridisch-fiscale thema's. Op jaarbasis biedt M&D Seminars meer dan 120 opleidingen waarvoor zich ruim 5.000 deelnemers inschrijven.

M&D Seminars werd opgericht in 1990. Op 8 mei 2013 werd M&D Seminars overgenomen door Kluwer Opleidingen, sindsdien maakt het deel uit van Wolters Kluwer in België.

Doelgroepen
De opleidingen zijn bedoeld voor deelnemers met een goede voorkennis. Vrije beroepen (advocaten, notarissen, bedrijfsrevisoren, accountants en belastingconsulenten), magistraten en financiële en personeelsverantwoordelijken behoren tot onze deelnemers. Afhankelijk van het onderwerp zijn bepaalde uiteenzettingen soms enkel bestemd voor juristen (wat dan uitdrukkelijk op het programma wordt vermeld).

Opleidingen met een juridische invalshoek
De onderwerpen die worden behandeld, hebben steeds een juridische basis. Zo kan een opleiding een duidelijke link hebben met een rechtstak (bvb. het vennootschapsrecht of het sociaal recht), maar bij sommige opleidingen wordt een onderwerp zowel aan een burgerrechtelijke, een vennootschapsrechtelijke als aan een fiscale toetsing onderworpen.