Tijdens de Themadag Verzekeringsrecht worden zes opleidingen van telkens een halve dag gegeven door ervaren praktijkjuristen, waarbij ruime mogelijkheid tot vraagstelling wordt voorzien.
De formule van deze Themadag is uitermate flexibel: elke deelnemer kan voor een forfaitaire basisprijs een sessie naar keuze volgen, maar zich bijkomend inschrijven voor een tweede sessie. Elke deelnemer kan één van de acht boeken kiezen, die in de deelnameprijs van deze themadag begrepen is.

Sprekers

sandra_lodewijckx

meester Sandra Lodewijckx

advocaat-vennoot, Lydian

Sandra is specialised in insurance law and pensions law. She assists Belgian and international (insurance) companies, professional organizations and insurance intermediaries with all insurance-related issues. She also advises companies on the different aspects of supplementary pensions, corporate governance, pension plans and management agreements.

sara_torrekens

meester Sara Torrekens

advocaat, Claeys & Engels

Sara concentrates on individual and collective labour law, as well as on social security law. In the social law context, she has developed a specialization in various matters, including workforce health protection and accident prevention. Her work covers not only the provision of advice but also support with regard to the civil and penal procedures after a work accident. With regard to the latter and other matters, she regularly speaks at seminars and is the author of numerous publications.

daan-de-backer

meester Daan De Backer

advocaat, Claeys & Engels

In addition to classic labour, employment and social security law, Daan has a particular focus on criminal labour law and assists clients who get directly or indirectly involved in criminal investigations and criminal or administrative proceedings due to work accidents or social security and labour law breaches. He often pleads before the criminal and appeal courts. Daan also assists employers who are subject of an investigation by the various labour inspectorates or are victim of employee fraud. He has lectured and published in that regard on the Social Inspectorates and the Criminal Labour Code. Within the international alliance Ius Laboris, Daan was seconded to member law firms in France (Lille) and Canada (Toronto). Today, he is a member of the Alliance’s International Practice Group devoted to occupational health and safety, issues which often trigger criminal prosecution under Belgian law.

siegfried-busscher

meester Siegfried Busscher

advocaat-vennoot, Schoups

Siegfried Busscher is actief in het aannemings- en verzekeringsrecht met een voorkeur voor privaat bouwrecht en (bouw)verzekeringen. Hij staat cliënten bij in deze materies, zowel voor advies en contracten als bij geschillenbeslechting, en verzorgt daarnaast publicaties en lezingen over deze onderwerpen. Siegfried is ingeschreven aan de Balie van Antwerpen.

bob_goedeme

meester Bob Goedemé

advocaat, Schoups

Bob Goedemé legt zich voornamelijk toe op het privaat bouwrecht. Verder is hij werkzaam in het aansprakelijkheidsrecht en het handelsrecht, met een voorkeur voor intellectuele rechten.
Hij is ingeschreven aan de Balie van Antwerpen.

koen_de_bock

meester Koen De Bock

advocaat-vennoot, De Bock & Baluwé

Koen W. De Bock is associate professor of Marketing at Audencia Business School (Nantes, France). He obtained master degrees at the University of Antwerp (M.Sc. in Applied Economics) and Ghent University (M.Sc in Marketing Analysis) in Belgium, and obtained his Ph.D. entitled Enhancing database marketing with ensemble classification from Ghent University, Belgium, in September 2010. Audencia Business School is a fully-accredited grande école de commerce, offering programs recognized by the French government.

peter_teerlinck

meester Peter Teerlinck

advocaat-vennoot , & De Bandt

Peter Teerlinck legt zich toe op de Belgische en Europese regelgeving inzake overheidsopdrachten, en op het ondernemingsrecht. Hij is lid van de balie van Brussel.

Zijn ruime praktijk en ervaring omvatten onder meer complexe geschillen rond overheidsopdrachten, alsmede nationale en internationale handelsgeschillen. Verder staat hij ondernemingen bij voor de redactie van commerciële contracten in ruime zin en distributieovereenkomsten in het bijzonder. Zowel aanbestedende overheden als ondernemingen kunnen bij hem terecht voor de opmaak van respectievelijk bestekken en offertes, en juridische bijstand voor de Raad van State en burgerlijke rechtbanken wanneer het misloopt.

stephane_vereecken

meester Stéphane Vereecken

advocaat-vennoot, Charlier Advocaten, praktijkassistent vakgroep burgerlijk recht, UGent
 • Licentiaat in de rechten, Universiteit Gent, 2001
 • Bijkomend getuigschrift opleidingsonderdeel Medisch Recht, 2001
 • Master Business Law Universiteit Antwerpen, 2006
 • Advocaat aan de balie te Gent
  Arbiter CIB Vlaanderen

Programma

08:45 - 09:30
Onthaal | koffie en registratie ochtendsessies
09:30 - 13:00

Verzekeringen en marktpraktijken: ontwikkelingen in de afgelopen 5 jaar | Sessie 1

handels- en economisch recht

meester Sandra Lodewijckx

Aansprakelijkheidsaspecten binnen de onderneming n.a.v. ernstige ongevallen | Sessie 2

sociaal recht

meester Sara Torrekens en meester Daan de Backer

Bouwverzekeringen | Sessie 3

burgerlijk recht

meester Siegfried Busscher en meester Bob Goedemé
13:00 - 13:45
Middagpauze | broodjesbuffet en registratie namiddagsessies
13:45 - 17:15

Tussenpersonen in verzekeringen | Sessie 4

handels- en economisch recht

meester Koen De Bock

Verzekeringen en verkeersrecht | Sessie 5

burgerlijk recht

meester Stéphane Vereecken

Overheidsopdrachten en verzekeringen | Sessie 6

Publiek en aanbestedingsrecht

meester Peter Teerlinck
17:15 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Partners

Gerelateerde boeken

Bij deze themadag kan u kiezen uit één van de volgende boeken:

begunstigingsclausule-in-een-levensverzekering

Begunstigingsclausule in een levensverzekering 2017

V&V Publishing
De levensverzekering is krachtig in haar veelzijdigheid: zij is niet alleen een voorzorgs- en pensioeninstrument, zij profileert zich ook als spaar- en beleggingsproduct, zij wordt ingeschakeld in successieplanning, en kan ten slotte ook de terugbetaling van leningen waarborgen. De levensverzekering is dus een soort 'Zwitsers zakmes' inzake vermogensstructurering in de brede zin.
Waar de levensverzekering ook voor mag dienen, steevast wordt er iemand aangeduid als begunstigde van de verzekeringsprestatie. De begunstigingsclausule is dan ook een belangrijk raderwerk van de levensverzekering. Zij geeft ook kracht aan de levensverzekering, die zich kan ontpoppen tot een (alternatief) testament.
Soms maakt men er zich in de praktijk wat te makkelijk van af door een paar voorgedrukte checkboxes in het verzekeringsvoorstel aan te vinken. De begunstigingsclausule moet echter sporen met de wil, de gezinstoestand en de vermogenstoestand van de verzekeringnemer(s) en vergt dus maatwerk. Hierbij moet men ook oog hebben voor het feit dat de begunstigingsclausule wordt gestuurd door het verzekeringsrecht, dat soms danig afwijkt van wat het burgerlijk recht voorschrijft. Het wettelijk kader rond de begunstigingsclausule zou dan ook tot de basiskennis moeten behoren van elke practicus die omgaat met levensverzekeringen. Dit boek wil in dit verband de do's-and-don'ts in kaart brengen, kapstokken aanreiken en die ook aan de hand van praktijkvoorbeelden illustreren.
De jarenlange praktijkervaring van de auteur staat borg voor de kwaliteit van deze wegwijzer, die een stevige juridische onderbouw wil koppelen aan praktische bruikbaarheid. Een must-have die in de bibliotheek van geen enkele levensverzekeringsprofessional, notaris of estate planner mag ontbreken.
themawetboek-verzekeringen

Themawetboek Verzekeringen 2016-2017

Larcier

De Larcier Themawetboeken verzamelen de wetgevende akten uit een welomlijnd werkdomein. De teksten zijn voorzien van annotaties. Deze praktijkgerichte en multidisciplinaire Themawetboeken zijn de ideale aanvulling op de (algemene) Larcier Wetboeken.

 

de-architect-in-de-21ste-eeuw

De architect in de 21ste eeuw 2016

Intersentia

In 2014 vierde de Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect haar 75ste verjaardag. In verschillende bijdragen belichten juristen en architecten de activiteit van de architect als ondernemer: taken en erelonen, bescherming van de beroepstitel, aansprakelijkheid en verzekering en deontologie en tuchtrecht.

Met bijdragen van Benoît Kohl, Dirk Lindemans, Béatrice Ponet, Sarah Schoenmaekers, Thyphaine Mooghin, Judith Lemaire en Jean-Louis Genard en Kristof Uytterhoeven.

e-commerce

E-commerce. Uw webshop fiscaal en juridisch doorgelicht

Wolters Kluwer

E-commerce is vandaag alomtegenwoordig. Naast een resem operationele aandachtspunten (Is er een markt voor mijn product? Hoe diversifieer ik me ten opzichte van mijn concurrenten?...) zijn er echter ook heel wat juridische en fiscale uitdagingen waarvoor u als ondernemer of adviseur voldoende aandacht moet hebben, wil u van uw online avontuur een echt succes maken.

Dit praktijkgerichte boek overloopt voor u de voornaamste juridische en fiscale aandachtspunten:

 • E-commerce juridisch bekeken: toepassingsgebied, informatieverplichtingen en elektronisch contracteren
 • E-commerce en consumentenbescherming: de overeenkomst op afstand
 • Hoe algemene voorwaarden online te gebruiken?
 • E-commerce en privacy
 • Nacht- en zondagsarbeid in de e-commerce
 • Reclame in de online omgeving
 • Online handel en btw
 • E-commerce en milieuheffingen
 • E-commerce en inkomstenbelastingen
 • Bepaalde douane- en accijnsaspecten bij e-commerce
de-aanspraklijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering in ontwikkeling 2016

Intersentia

Dit boek is het congresverslagboek van een door de Antwerp Liability Law and Insurance Chair (www.allic.be) gehouden studiemiddag over een van de belangrijkste verzekeringen, de aansprakelijkheidsverzekering.

De aansprakelijkheidsverzekering valt niet meer weg te denken uit onze samenleving. Zij is essentieel om het vermogen te beschermen van de persoon die aansprakelijk wordt gesteld en de benadeelde moet vergoeden. De aansprakelijkheidsverzekering biedt dus een zekerheid, maar geen absolute zekerheid. Dit boek biedt een verhelderend beeld van de dekking van deze verzekering, maar ook van de knelpunten en dekkingsleemten.

Klassieke onderwerpen worden in dit boek vanuit een vernieuwende, geactualiseerde of kritische invalshoek besproken: de leiding van het geschil door de verzekeraar en de belangenconflicten, de dekking in de tijd en de rechtstreekse vordering tegen en het verhaal van de verzekeraar. Vervolgens worden de ontwikkelingen in twee specifieke aansprakelijkheidsverzekeringen uiteengezet: die voor de bouwsector en die voor de advocaat. Tot slot wordt een blik geworpen op de toekomst van de aansprakelijkheidsverzekering.

Dit boek biedt de lezer een fraai, kritisch en actueel overzicht van wat de aansprakelijkheidsverzekering dekt en kijkt tevens ook vooruit.

de-arbeidsongevallenverzekering

De arbeidsongevallenverzekering 2015

Wolters Kluwer

Geert Hullebroeck maakt gebruik van interessante voorbeelden om alle aspecten van de arbeidsongevallenverzekering helder en bevattelijk uit te leggen, gaande van de wettelijke basis over de controleorganen tot de arbeidsongevallenverzekering en de collectieve ongevallenverzekering.

De auteur schetst eerst een wettelijk en historisch kader. Daarna gaat hij dieper in op de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971. Hij haalt ook alle aspecten aan van de arbeidsongevallenverzekering en geeft duiding bij de controleorganen. In een laatste deel bespreekt hij de collectieve ongevallenverzekering.

Geert Hullebroeck (Adviseur Arbeidsongevallen bij de P&V-group) is sinds 1979 actief in de arbeidsongevallensector. Hij is lid van de commissie wetgeving en prestaties arbeidsongevallen en van de afdelingsvergadering arbeidsongevallen van Assuralia.

wetboek-economisch-recht

Wetboek Economisch Recht en de bescherming van de consument 2015

Intersentia

Dit boek geeft de stand van zaken inzake consumentenbescherming naar aanleiding van de ingrijpende wijziging die het nieuwe Wetboek van Economisch Recht heeft doorgevoerd in het Belgische recht. Veeleer dan per boekdeel een systematische bespreking te willen bieden, werd ervoor geopteerd om rond enkele centrale thema’s in het consumentenrecht te werken. Bij de keuze van de thema’s werd niet uitsluitend rekening gehouden met de door de nieuwe Belgische regelen aangebrachte wijzigingen, maar ook met recente wetgevende Europese initiatieven en belangrijke jurisprudentiële ontwikkelingen in de rechtspraak van het Hof van Justitie.

Komen meer concreet aan bod in dit boek: een analyse van de begrippen ‘onderneming’, ‘beoefenaar van een vrij beroep’ en ‘consument’, de algemene precontractuele informatieverplichting in hoofde van de onderneming die contracteert met een consument, het herroepingsrecht als techniek ter bescherming van de consument, de Europese rechtspraak inzake onrechtmatige bedingen en de impact ervan op het Belgische recht, de nieuwe bepalingen inzake consumentenkrediet en de Europese Richtlijn inzake hypothecair krediet, de regeling inzake productveiligheid en -aansprakelijkheid en de in het Wetboek van Economisch Recht voorziene handhavingsmechanismen.

Dit boek is de eerste publicatie van het Interuniversitair Centrum voor Consument en Recht (Consumer Law Institute), dat in 2014 werd opgericht door de professoren Straetmans en Steennot.

lichamelijke-schade

Lichamelijke schade. Repertorium van rechtspraak van 2016 tot 2017

Larcier

Grondig en actueel overzicht, in handige samenvattingen:

Dit werk bevat een samenvatting van circa 150 zeer recente (merendeels onuitgegeven) rechterlijke uitspraken met betrekking tot de vergoeding van letselschade of schade tengevolge van een dodelijk ongeval (rechtspraak van eind 2017 tot begin 2017)

In deze samenvattingen (1 tot 3 bladzijden per vonnis of arrest) wordt de motivering van bepaalde (belangrijke) stukken uit de rechterlijke uitspraken weergegeven zodat de lezer begrijpt waarom eventueel wordt afgeweken van de vaste rechtspraak of van de richtlijnen die door de Indicatieve Tabel worden vooropgesteld.

Onmisbare duiding bij de toepassing van indicatieve tabellen door de rechtspraak:

Ondanks het bestaan van ‘Indicatieve Tabellen’ wijkt immers de rechtspraak hier soms van af. Voor ieder die zich bezighoudt met de vergoeding van letselschade is het belangrijk te weten hoe de rechtspraak omgaat met deze richtlijnen.

Vlot consulteerbaar werkinstrument, met toegang tot de integrale tekst:

De rechtspraak wordt ontsloten via een uitgebreid trefwoordenregister.
Ter ondersteuning is er ook een cd-rom achteraan het werk bijgesloten zodat men de integrale tekst van alle behandelde rechtspraak onmiddellijk kan raadplegen.

 

Praktische informatie

Tijdstip 23 juni 2017 09.30u - 17.30u
Locatie Gent Holiday Inn Gent Expo
Prijs

259 EUR (excl btw) / sessie (halve dag)

359 EUR (excl btw) voor 2 sessies (hele dag)

 

Inclusief boek naar keuze, broodjesbuffet en koffie/frisdranken

 

 

Attest

Orde van  Vlaamse Balies

IAB-B0458/2016-01

BIBF/IBR

FSMA

 

IGO - TEC-E17222

 

 

4 juridische punten / sessie

3,5 uren / sessie

4 uren / sessie

4 punten / sessie voor verzekeringstussenpersonen en tussenpersonen bank- en beleggingen

Deze opleiding is erkend voor beroepsmagistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde.
Dit betekent dat de deelnameprijs ten laste is van het IGO. Broodjesbuffet en koffie-frisdranken zijn inbegrepen. OPGELET: personen van de rechterlijke orde die zich inschrijven maar niet effectief aanwezig zijn, moeten zelf de inschrijvingskosten betalen! Vervanging door een collega is toegestaan.

Inschrijven | Themadag Verzekeringsrecht - 23/06/2017

Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37