1. Wet 31 mei 2017: R.I.P. artikel 19bis-11 § 2 WAM, VIVA 29ter WAM?
  2. Hoe sterk is de eenzame elektrische fietser die zichzelf een weg baant in het juridisch landschap?
  3. Andere wijzigingen aangevuld met recente rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie in het kader van WAM

Sprekers

stephane_vereecken

Meester Stéphane Vereecken

Advocaat-vennoot Charlier Advocaten
  • Licentiaat in de rechten, Universiteit Gent, 2001
  • Bijkomend getuigschrift opleidingsonderdeel Medisch Recht, 2001
  • Master Business Law Universiteit Antwerpen, 2006
  • Advocaat aan de balie te Gent
  • Arbiter CIB Vlaanderen
sigrid_heirbrant

meester Sigrid Heirbrant

advocaat Charlier Advocaten, praktijkassistent en Lid Centrum Verbintenissenrecht UGent

Meer informatie volgt ...

Programma

12:30 - 13:30
Registratie van de deelnemers | broodjesbuffet voorzien
13:30 - 17:00

Fundamentele wetswijzigingen aan de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

17:00 - 17:30
Mogelijkheid tot vraagstelling

Partners

Gerelateerde boeken

verkeerszakboekje

Verkeerszakboekje 2017

Wolters Kluwer

Het Verkeerszakboekje biedt op heldere wijze een overzicht van alle belangrijke aspecten van het verkeer, de autoverzekering en de schadevergoeding. Het hele verloop, van ongeval tot afhandeling van de schade, wordt accuraat geschetst in dit ene handige boekje. Rechtspractici die niet dagelijks met de materie van het verkeers- en verzekeringsrecht te maken hebben, beschikken met dit zakboekje over een bijzonder handig hulpmiddel, dat onmiddellijk en overal bruikbaar is. Voor de echte "roulagisten" bevat het boekje heel wat geheugensteuntjes, handige tabellen en adressen.

Het Verkeerszakboekje wordt sinds 2014 jaarlijks geactualiseerd door meester Luc De Somer en meester Lotte Helsen, beide advocaat aan de balie te Antwerpen, gespecialiseerd in het verkeers- en verzekeringsrecht.

De tekst werd vereenvoudigd en aangevuld met verwijzingen naar recente rechtspraak.

wetgeving_verzekeringen

Wetgeving Verzekeringen 2017

Wolters Kluwer

Door evoluties in het Belgisch en Europees verzekeringsrecht is een jaarlijkse update van Wetgeving Verzekeringen een absolute must. Dit wetboek bundelt het complete publiek en privaat verzekeringsrecht. De auteurs coördineren alle Europese richtlijnen en besteden uitgebreid aandacht aan de wetshistoriek.

De verzekeringsactiviteit en de distributie van verzekeringen wordt steeds meer geregeld door rechtstreeks werkende Europese wetgeving. De opgenomen wetgeving in het wetboek wordt dan ook in dat kader geactualiseerd en aangevuld.

De structuur maakt Wetgeving Verzekeringen uniek:

  • De wetgeving is gerangschikt volgens trefwoorden wat uw opzoekwerk vereenvoudigt, want ook zonder publicatiedatum vindt u de toepasselijke wetgeving snel terug.
  • Het trefwoorden- en het chronologische register helpen u bij het opsporen van minder gekende wetsbepalingen.
verzekeringen2016-2017

Verzekeringen 2016-2017

Larcier

Deze uitgave bundelt op overzichtelijke wijze de basiswetgeving inzake verzekeringsrecht, ten behoeve van de dagelijkse verzekeringspraktijk en het onderwijs. Het handig formaat en de overzichtelijke bladspiegel zorgen voor een vlot gebruik.

De teksten zijn bijgewerkt tot B.S. 10 juli 2016

lichamelijke-schade

Lichamelijke schade. Repertorium van rechtspraak 2017

Larcier

(boek én CD-Rom – uitgave 2017)

Grondig en actueel overzicht, in handige samenvattingen:

Dit werk bevat een samenvatting van circa 150 zeer recente (merendeels onuitgegeven) rechterlijke uitspraken met betrekking tot de vergoeding van letselschade of schade tengevolge van een dodelijk ongeval (rechtspraak van eind 2017 tot begin 2017)

In deze samenvattingen (1 tot 3 bladzijden per vonnis of arrest) wordt de motivering van bepaalde (belangrijke) stukken uit de rechterlijke uitspraken weergegeven zodat de lezer begrijpt waarom eventueel wordt afgeweken van de vaste rechtspraak of van de richtlijnen die door de Indicatieve Tabel worden vooropgesteld.

Onmisbare duiding bij de toepassing van indicatieve tabellen door de rechtspraak:

Ondanks het bestaan van ‘Indicatieve Tabellen’ wijkt immers de rechtspraak hier soms van af. Voor ieder die zich bezighoudt met de vergoeding van letselschade is het belangrijk te weten hoe de rechtspraak omgaat met deze richtlijnen.

Vlot consulteerbaar werkinstrument, met toegang tot de integrale tekst:

De rechtspraak wordt ontsloten via een uitgebreid trefwoordenregister.
Ter ondersteuning is er ook een USB-stick achteraan het werk bijgesloten zodat men de integrale tekst van alle behandelde rechtspraak onmiddellijk kan raadplegen.

de-aanspraklijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering in ontwikkeling 2016

Intersentia

Dit boek is het congresverslagboek van een door de Antwerp Liability Law and Insurance Chair (www.allic.be) gehouden studiemiddag over een van de belangrijkste verzekeringen, de aansprakelijkheidsverzekering.

De aansprakelijkheidsverzekering valt niet meer weg te denken uit onze samenleving. Zij is essentieel om het vermogen te beschermen van de persoon die aansprakelijk wordt gesteld en de benadeelde moet vergoeden. De aansprakelijkheidsverzekering biedt dus een zekerheid, maar geen absolute zekerheid. Dit boek biedt een verhelderend beeld van de dekking van deze verzekering, maar ook van de knelpunten en dekkingsleemten.

Klassieke onderwerpen worden in dit boek vanuit een vernieuwende, geactualiseerde of kritische invalshoek besproken: de leiding van het geschil door de verzekeraar en de belangenconflicten, de dekking in de tijd en de rechtstreekse vordering tegen en het verhaal van de verzekeraar. Vervolgens worden de ontwikkelingen in twee specifieke aansprakelijkheidsverzekeringen uiteengezet: die voor de bouwsector en die voor de advocaat. Tot slot wordt een blik geworpen op de toekomst van de aansprakelijkheidsverzekering.

Dit boek biedt de lezer een fraai, kritisch en actueel overzicht van wat de aansprakelijkheidsverzekering dekt en kijkt tevens ook vooruit.

Praktische informatie

Tijdstip 14 september 2017 13.30u - 17.30u
Locatie Gent Holiday Inn Gent Expo
Prijs

169 EUR (excl btw)

259 EUR (excl btw)

30 EUR (excl btw) 

Incl. documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Incl. het boek ‘Verkeerszakboekje 2017’ (uitgave Kluwer ter waarde van € 110.04), documentatie (digitaal bezorgd), broodjesbuffet en koffie/frisdranken.

Supplement voor een uitgeprinte versie van de documentatie 

Attest

Orde van  Vlaamse Balies

IAB-B0458/2016-01

BIBF/IBR

FSMA

4 juridische punten

3,5 uren

4 uren

2 punten voor verzekeringstussenpersonen

Inschrijven | Fundamentele wetswijzigingen aan de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (WAM) - 14/09/2017

Kies hieronder welke formule u wenst
Deelnemer
Extra deelnemer
Extra deelnemer 2
Bedrijf
Indien u een abonnement heeft, gelieve hier uw nummer in te geven.
Facturatie
Op dit e-mail adres sturen wij uw factuur door
Opmerking

Contact

Hebt u inhoudelijke vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Sophie Nottebaert, zij helpt u graag verder.

sophie-nottebaert

Sophie Nottebaert

Productmanager MD Seminars

sophie.nottebaert@wolterskluwer.com

015 36 12 37